Przystąpienie Serbii do Unii Europejskiej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Serbia a Unia Europejska
Serbia a Unia Europejska

Serbia

Unia Europejska

Proces akcesji Serbii do Unii Europejskiej rozpoczął się w listopadzie 2005 roku, kiedy Serbia była częścią Związku Państwowego Serbii i Czarnogóry . W maju 2006 roku Czarnogóra przeprowadziła referendum w sprawie niepodległości i wystąpiła z Unii, podczas gdy Serbia kontynuowała samodzielne negocjacje z UE. 29 lipca 2008 r. Serbia i UE podpisały Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu [1] . 22 września 2009 r. Serbia złożyła wniosek o przystąpienie do UE [2] .

1 marca 2012 r. Serbia otrzymała oficjalny status kraju kandydującego [3] . W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła decyzję o rozpoczęciu negocjacji w sprawie przystąpienia Serbii do UE w styczniu 2014 r. [4] , a pierwsza konferencja międzyrządowa odbyła się 21 stycznia w Brukseli [5]. W grudniu 2009 r. obywatele Serbii posiadający paszporty biometryczne otrzymali prawo do podróżowania po krajach Schengen bez uzyskania wizy [6] . 15 września 2017 r. komisarz europejski Johannes Hahn ocenił, że Serbia może uzyskać członkostwo w Unii Europejskiej do 2025 r. Khan sugeruje, że proces negocjacyjny może zakończyć się do 2023 r., po czym ratyfikacja umowy zajmie państwom kolejne dwa lata [7] .

Historia

Początkowy etap integracji

W czerwcu 2000 r. na spotkaniu w Feirze Rada Europejska potwierdziła, że ​​wszystkie kraje uczestniczące w Mechanizmie Stabilizacji i Stowarzyszenia są „potencjalnymi kandydatami” do członkostwa w UE. W tym samym roku UE jednostronnie zniosła cła na towary przemysłowe i rolne importowane z Serbii do krajów Unii w ramach systemu autonomicznych środków handlowych. W tamtym czasie to zniesienie ceł było największą koncesją handlową udzieloną krajowi przez UE. Ze swojej strony Serbia zaczęła znosić cła importowe po 9 latach, kiedy Serbia zaczęła wdrażać część handlową Układu o Stowarzyszeniu i Stabilizacji [8] . W październiku 2000 r. w Serbii miała miejsce rewolucja buldożerów , która otworzyła kraj na możliwość integracji europejskiej.

1 czerwca 2003 r. na posiedzeniu Rady Europejskiej w Salonikach potwierdzono rozszerzenie procesu stabilizacyjno-stowarzyszeniowego na zachodnią część Półwyspu Bałkańskiego , a Serbia wraz z pięcioma innymi państwami Bałkanów Zachodnich otrzymała status „potencjalnego” kandydata [6] . Serbia poszła do przodu. 8 marca 2004 r. powołano Biuro Przystąpienia do Unii Europejskiej Rządu Serbii [9] .

Negocjacje w sprawie podpisania Układu o Stowarzyszeniu i Stabilizacji między Serbią a UE rozpoczęły się 1 października 2005 r. [10] . 3 maja 2006 r. UE zamroziła negocjacje, tłumacząc to niewystarczającym poziomem współpracy między Serbią a MTKJ . Wcześniej Komisja Europejska zażądała od Serbii aresztowania i przekazania Ratko Mladicia do Międzynarodowego Trybunału do 30 kwietnia, czego serbski rząd nie mógł zrealizować. Po konsultacjach z Naczelną Prokuratorem Trybunału Haskiego Carlą del Ponte Komisja Europejska podjęła decyzję o zawieszeniu negocjacji w sprawie porozumienia [11].

13 czerwca 2007 r. negocjacje zostały wznowione po aresztowaniu 31 maja i ekstradycji do MTKJ byłego generała Zdravko Tolimira [12]. Cztery dni po wznowieniu negocjacji w sprawie Układu o Stowarzyszeniu i Stabilizacji aresztowano byłego szefa serbskiej służby bezpieczeństwa Vlastimira Djordjevica , oskarżonego o zbrodnie na kosowskich Albańczykach [13].

7 listopada 2007 r. serbski wicepremier Bozidar Djelic i unijny komisarz ds. rozszerzenia Olli Rehn parafowali Układ o Stowarzyszeniu i Stabilizacji między Serbią a UE [14]. Olli Rehn powiedział, że pełne podpisanie Umowy będzie możliwe tylko w przypadku wszechstronnej współpracy Serbii z MTKJ .

Spory o Kosowo

Spory w sprawie Kosowa rozpoczęły się jeszcze przed ogłoszeniem niepodległości tego terytorium. W dniu 14 grudnia 2007 r. Rada Europejska podjęła decyzję o rozmieszczeniu misji policyjnej i cywilnej w Kosowie (Misja Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie ). José Socrates , który pełnił funkcję premiera Portugalii (wówczas byłej prezydencji Rady UE), powiedział, że UE wysłała mocny sygnał o swoim przywództwie w kwestii przyszłości Kosowa, dodając, że decyzja w sprawie misji nie nie oznacza uznania niepodległości regionu. [15] . Wiadomość o rozmieszczeniu misji UE wywołała niezadowolenie w Serbii, gdzie uważano, że nowa misja została utworzona w celu realizacji planu Ahtisaariego , który zakładał „niepodległość pod międzynarodową kontrolą” dla Kosowa, a następnie przekazanie uprawnień władzom międzynarodowym. organami zarządzającymi utworzonymi na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa 1244 z 1999r. władzom lokalnym kosowskich Albańczyków. Serbia zażądała, aby każda nowa misja międzynarodowa była prowadzona zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 1244 i zatwierdzoną przez Radę Bezpieczeństwa ONZ [16] [17] .

Następnie rozmieszczenie misji UE zostało ostatecznie zatwierdzone przez Unię Europejską na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 16 lutego 2008 r. [18] . Do oficjalnych zadań EULEX należało zapewnienie praworządności, bezpieczeństwa i praw człowieka, nadzorowanie działalności instytucji kosowskich oraz pomoc im przy zachowaniu niektórych uprawnień wykonawczych, jakie posiadała międzynarodowa administracja administracyjna Kosowa. Jako podstawę prawną misji wymieniono następujące punkty rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244: 10 (uprawnia Sekretarza Generalnego przy pomocy organizacji międzynarodowych do utworzenia międzynarodowej obecności cywilnej w Kosowie), 11 (główne obowiązki międzynarodowej obecności cywilnej : f) na końcowym etapie nadzorować przeniesienie uprawnień z tymczasowych instytucji Kosowa na organy ustanowione w ramach porozumienia politycznego; i) utrzymanie porządku i porządku cywilnego poprzez rozmieszczenie międzynarodowego personelu policyjnego do służby w Kosowie), 17 (z zadowoleniem przyjmuje działania UE mające na celu ustanowienie kompleksowego podejścia do stabilizacji regionu) [19] [20] . W odpowiedzi na przygotowania do rozmieszczenia misji EULEX prezydent Serbii Boris Tadić stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do wysłania misji UE do Kosowa, do jej rozmieszczenia potrzebna jest decyzja Rady Bezpieczeństwa ONZ [21] . minister ds. Kosowa Slobodan Samardzic (inż.) oskarżył UE o łamanie prawa międzynarodowego i służenie interesom amerykańskiej polityki zagranicznej [22] .

Kosowo jednostronnie ogłosiło się niepodległą republiką 17 lutego 2008 r. Wraz z wejściem w życie Konstytucji Republiki Kosowa w dniu 15 czerwca 2008 r., która nie precyzuje roli UNMIK , władze samozwańczej republiki zaczęły ograniczać działalność misji ONZ, przenosząc jej funkcje do nowych organów Kosowa. W tych okolicznościach Sekretarz Generalny ONZ nakazał reorganizację UNMIK, która obejmowała przekazanie uprawnień EULEX. Aby przezwyciężyć spór z Serbią w sprawie rozmieszczenia misji EULEX, Specjalny Przedstawiciel ONZ ds. Kosowa Lamberto Zanner przeprowadził serię negocjacji z rządem serbskim, w wyniku których powstał 6-punktowy plan i raport Sekretarza Generalnego w sprawie Tymczasowej Misji Administracyjnej ONZ w Kosowo. [23] Po zawarciu tych porozumień Serbia zgodziła się na rozmieszczenie EULEX w Kosowie, ponieważ uwzględniono jej żądania neutralności EULEX w sprawie statusu prowincji oraz odrzucenie „planu Ahtisaariego” [24] . Chociaż władze Kosowa odrzuciły 6-punktowy plan, obiecały wsparcie dla EULEX. 26 listopada 2008 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła oświadczenie popierające raport Sekretarza Generalnego i rozmieszczenie misji UE w Kosowie [25] [26] [27] , a 9 grudnia 2008 r. oficjalnie misja EULEX rozpoczął swoją pracę [28] [29] .

Politycy europejscy wielokrotnie powtarzali, że uznanie niepodległości Kosowa nie jest warunkiem przyjęcia Serbii do UE [30] [31] [32] [33] [34] .

Układ o stowarzyszeniu i stabilizacji

Po zainicjowaniu Układu o stowarzyszeniu i stabilizacji (SAS) procedurę podpisania zaplanowano na 29 kwietnia 2008 r. W grudniu 2007 r. rząd upoważnił wicepremiera Bozidara Djelicia do podpisania SAS w kwietniu 2008 r. 4 kwietnia 2008 r. premier Serbii i lider Demokratycznej Partii Serbii Vojislav Kostunica oświadczyli, że w związku z ogłoszeniem niepodległości Kosowa (17 lutego 2008 r.) akcesja Serbii do UE nie jest już na porządku dziennym , a wznowienie negocjacji możliwe jest dopiero po osiągnięciu porozumienia w sprawie integralności terytorialnej Serbii [35] . Zwolennicy tej decyzji premiera (ministrowie z Demokratycznej Partii Serbii i Nowej Serbii ) twierdzili, że podpisanie SAS z UE byłoby sprzeczne z konstytucją w zakresie integralności terytorialnej kraju, ponieważ większość państw członkowskich UE uznała niepodległość Kosowa . Prezydent Serbii Boris Tadic , a także ministrowie z proprezydenckiej Partii Demokratycznej i partii G17+ nie zgodzili się z takim podejściem i oświadczyli, że Układ o Stowarzyszeniu i Stabilizacji nie zawierał żadnych odniesień do uznania niepodległości Kosowa oraz przeciwnie, poparł rezolucję 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ . Boris Tadic zarzucił przeciwnikom SAS, że zmienili zdanie w sprawie podpisania SAS tylko ze względu na zbliżające się wybory, ponieważ kilka miesięcy temu głosowali w rządzie za upoważnieniem Bozhidara Djelicia do podpisania umowy [ 36] . Bozidar Djelic wykorzystał powierzone mu uprawnienia i 29 kwietnia 2008 r. podpisał Umowę o stowarzyszeniu i stabilizacji. Prezydent Serbii Boris Tadic i minister spraw zagranicznych Vuk Jeremic uczestniczyli w ceremonii podpisania w Luksemburgu . Ze strony UE CAC podpisali unijny komisarz ds. rozszerzenia Olli Rehn oraz minister spraw zagranicznych Słowenii Dimitri Rupel. Premier Vojislav Kostunica w odpowiedzi na podpisanie SAS obiecał, że w przypadku zwycięstwa w wyborach parlamentarnych anuluje podpisanie umowy [37] [38] [39] .

Proeuropejska koalicja pod przewodnictwem prezydenta Tadicia wygrała wybory parlamentarne 11 maja 2008 roku. Nowym premierem został Mirko Cvetkovic , który nazwał ratyfikację SAS w serbskim parlamencie priorytetem [40] . 9 września Zgromadzenie Ludowe ratyfikowało Układ o Stowarzyszeniu i Stabilizacji [41] [42] .

Wraz z Układem o Stowarzyszeniu i Stabilizacji Serbia i UE podpisały Przejściową Umowę Handlową, która miała umożliwić Serbii i UE stosowanie zapisów Układu Stowarzyszeniowego, który wówczas jeszcze był ratyfikowany . Jednak Holandia i Belgia zablokowały stosowanie Umowy przejściowej, dopóki Serbia nie będzie ściślej współpracować z Międzynarodowym Trybunałem ds. Byłej Jugosławii i nie wyda byłego prezydenta Republiki Serbskiej Radovana Karadzicia , generała Ratko Mladicia i byłego prezydenta Republiki Serbskiej Krajiny Gorana Hadzicia [38] [43] . W lipcu 2008 roku Radovan Karadzic został aresztowany i wydany do Hagi [44]. 15 września 2008 r. UE nie była w stanie odblokować umowy handlowej ze względu na sprzeciw rządu holenderskiego, który nalegał na aresztowanie innych podejrzanych o zbrodnie wojenne [45].

Po nieudanej próbie odblokowania przez UE Przejściowej Umowy Handlowej, rząd Serbii postanowił „jednostronnie” rozpocząć wdrażanie tej umowy 1 lutego 2009 roku. Serbskie Ministerstwo Finansów zauważyło, że „unilateralizm” jest formalny, ponieważ UE zniosła cła importowe na towary z Serbii już w 2000 roku [46] .

7 grudnia 2009 r. krajom UE udało się dojść do porozumienia i zacząć stosować ze swojej strony Przejściową Umowę Handlową. Pomimo faktu, że Hadzic i Mladić nie zostali aresztowani, Holandia była usatysfakcjonowana stopniem interakcji Serbii z MTKJ [47]. Od 19 grudnia 2009 r. obywatele Serbii posiadający paszporty biometryczne otrzymali prawo do podróżowania do krajów Schengen bez wiz [48] .

Pierwszym krajem, który 21 czerwca 2010 r . ratyfikował Układ o Stowarzyszeniu i Stabilizacji z Serbią, była Hiszpania [49]. Ratyfikacja przez wszystkie kraje UE przeciągnęła się przez trzy lata. Ostatnią umowę ratyfikowała Litwa, która uczyniła to 18 czerwca 2013 r. [50] . Następnie umowa weszła w życie 1 września 2013 roku [51] .

Negocjacje akcesyjne do UE

22 grudnia 2009 r. prezydent Serbii Boris Tadić złożył wniosek o przystąpienie Serbii do UE [2] [52] . 24 listopada 2010 r. unijny komisarz ds. rozszerzeniaStefan Füle przekazał władzom serbskim Kwestionariusz, na podstawie którego Komisja Europejska przygotuje raport na temat gotowości kraju do wypełnienia zobowiązań nałożonych na członków UE. Kwestionariusz składał się z 2483 pytań, podzielonych na 6 części i 33 rozdziały. Odpowiedzi na pytania powinny stać się podstawą decyzji Komisji Europejskiej w sprawie perspektywy członkostwa Serbii. 31 stycznia 2011 r. premier Mirko Cvetkovic przesłał odpowiedzi na zadane pytania do Komisji Europejskiej [53] .

12 października 2011 r. Komisja Europejska opublikowała raport na temat spełnienia przez Serbię kryteriów kopenhaskich , w którym zarekomendowała przyznanie Serbii statusu kraju kandydującego do członkostwa w UE, pod warunkiem kontynuowania przez ten kraj reform politycznych i podejmowania wysiłków poprawa stosunków z Kosowem. [54] [55] [56] .

24 lutego 2012 r. Serbia i Kosowo podpisały porozumienie, zgodnie z którym samozwańcza republika otrzymała prawo do udziału w regionalnych forach międzynarodowych na Półwyspie Bałkańskim, a także zgodziła się na wspólne zarządzanie przejściami granicznymi [57] [58] [59] . Ostatnią przeszkodą w uzyskaniu statusu kandydata był spór między Serbią a Rumunią w sprawie statusu narodu rumuńskiego Wołochów posługujących się dialektem języka rumuńskiego (ang.) [60] . Jednak 1 marca przedstawiciele Rumunii i Serbii podpisali porozumienie o ochronie mniejszości narodowych, a Rumunia wycofała swoje roszczenia [61] . Tego samego dnia, 1 marca, Rada Europejska przyznała Serbii status kraju kandydującego do przystąpienia do UE [62] [63] .

Kolejnym ważnym etapem przystąpienia każdego kraju do UE jest rozpoczęcie formalnych negocjacji akcesyjnych. Aby Serbia mogła rozpocząć negocjacje, konieczne było kontynuowanie wysiłków na rzecz normalizacji stosunków z Kosowem. 19 kwietnia 2013 r. Serbia i Kosowo zawarły Porozumienie Brukselskie (angielski) , który dotyczył rozwiązania problemu Północnego Kosowa , zamieszkanego głównie przez Serbów, oraz integracji europejskiej obu stron porozumienia [64] . 22 kwietnia Komisja Europejska odnotowała normalizację stosunków między Serbią a Kosowem i zaleciła rozpoczęcie oficjalnych negocjacji z Serbią w sprawie przystąpienia do UE [65] . 28 czerwca 2013 r. Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji z Serbią nie później niż w styczniu 2014 r. [66] [67] . 18 декабря 2013 года Европейский совет подтвердил своё июньское решение и назначил первую межправительственную конференцию на 21 января 2014 года [68] . 21 января в Брюсселе была проведена межправительственная конференция, ознаменовавшая начало официальных переговоров по вступлению Сербии в ЕС. Сербию представляли премьер-министр Ивица Дачич и его заместитель Александр Вучич , а ЕС европейский комиссар по вопросам расширения Штефан Фюле и министр иностранных дел Греции Евангелос Венизелос [69] .

В октябре 2015 года Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету до конца 2015 года открыть первые переговорные главы с Сербией, отметив усилия Сербии по урегулированию кризиса беженцев и по нормализации отношений с Косово, выразившиеся в достижении 25 августа 2015 года договорённостей по проблеме Северного Косова и в сфере энергетики и телекоммуникаций [70] [71] [72] . 14 декабря 2015 года Сербия открыла для переговоров главу 32 по финансовому контролю и 35 по отношениям с Косово [73] [74] .

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия планирует закрыть все главы процесса переговоров к 2019 году [75] .

15 сентября 2017 года еврокомиссар Йоханнес Хан оценил, что Сербия может получить членство в Европейском союзе до 2025 года. Хан предполагает, что переговорный процесс может завершиться к 2023 году, после чего ещё около двух лет потребуется на ратификацию соглашения странами [7] .

Процесс переговоров

Главы Оценка на начало переговоров Глава открыта Глава закрыта
1. Свободное перемещение товаров Необходимы дальнейшие реформы - -
2. Свободное перемещение рабочей силы Необходимы дальнейшие реформы - -
3. Свобода учреждения и движения услуг Необходимы дальнейшие реформы - -
4. Свободное перемещение капиталов Необходимы дальнейшие реформы - -
5. Государственные закупки Необходимы дальнейшие реформы 2016-12-13 [76] -
6. Корпоративное право Нет серьёзных проблем 2017-12-11 [77] -
7. Право интеллектуальной собственности Необходимы дальнейшие реформы 2017-06-20 -
8. Политика конкуренции Необходимы дальнейшие реформы - -
9. Финансовые услуги Необходимы дальнейшие реформы - -
10. Информационное общество и СМИ Необходимы дальнейшие реформы - -
11. Сельское хозяйство и развитие сельских территорий Необходимы значительные реформы - -
12. Безопасность пищевых продуктов, ветеринария и фитосанитарная политика Необходимы дальнейшие реформы - -
13. Рыболовство Нет серьёзных проблем 2018-06-25 [78] -
14. Транспортная политика Необходимы дальнейшие реформы - -
15. Энергетика Необходимы дальнейшие реформы - -
16. Налогообложение Нет серьёзных проблем - -
17. Экономическая и монетарная политика Нет серьёзных проблем - -
18. Статистика Нет серьёзных проблем - -
19. Социальная политика и занятость Необходимы дальнейшие реформы - -
20. Промышленная политика и предпринимательство Нет серьёзных проблем 2017-02-27 [79] -
21. Трансъевропейские сети Необходимы дальнейшие реформы - -
22. Региональная политика и координация структурных инструментов Необходимы дальнейшие реформы - -
23. Суд и основные права Необходимы значительные реформы 2016-07-18 [80] -
24. Правосудие, свобода и безопасность Необходимы значительные реформы 2016-07-18 [80] -
25. Наука и исследования Нет серьёзных проблем 2016-12-13 [76] 2016-12-13
26. Образование и культура Нет серьёзных проблем 2017-02-27 [79] 2017-02-27 [79]
27. Окружающая среда и изменение климата Полная несовместимость с правом ЕС - -
28. Защита прав потребителей и здравоохранение Необходимы дальнейшие реформы - -
29. Таможенный союз Нет серьёзных проблем 2017-06-20 -
30. Внешние связи Нет серьёзных проблем 2017-12-11 [77] -
31. Иностранная политика, политика обороны и безопасности Нет серьёзных проблем - -
32. Финансовый контроль Необходимы значительные реформы 2015-12-14 [81] -
33. Бюджетные вопросы Нет серьёзных проблем 2018-06-25 [78] -
34. Институты Нет - -
35. Другие вопросы: отношения с Косово Необходимы дальнейшие реформы 2015-12-14 [81] -
Прогресс 14 из 34 2 из 34

Опросы общественного мнения

Дата Агентство Вопрос Да Нет Не определились
июнь 2011 [82] Канцелярия по европейской интеграции Поддерживаете присоединение к ЕС? 53 % 24 % 23 %
январь 2012 [82] Канцелярия по европейской интеграции Поддерживаете присоединение к ЕС? 51 % 28 % 21 %
март 2012 [83] B92 (англ.) /Ipsos Strategic Marketing Поддерживаете присоединение к ЕС? 49 % 34 % 17 %
сентябрь 2014 [84] Medium Gallup Поддерживаете присоединение к ЕС? 57 % 28 % 15 %
ноябрь 2014 [85] Евробарометр (англ.) Поддерживаете присоединение к ЕС? 58 % 26 % 16 %
июнь 2017 [86] Канцелярия по европейской интеграции Поддерживаете присоединение к ЕС? 49 % 27 % 24 %
август 2017 [87] НСПМ (серб.) Поддерживаете присоединение к ЕС? 51,2 % 36,3 % 12,5 %

Экономические контакты Сербии и ЕС

Евросоюз является основным торговым партнёром Сербии. Двусторонний товарооборот в 2013 году составил 16,3 млрд евро, в том числе 9,7 млрд составили поставки из ЕС в Сербию, а 6,6 млрд сербский экспорт в Евросоюз [88] . Доля экспорта из Сербии в ЕС составляла в 2013 году 62,8 % от всего экспорта из Сербии. Ещё 17,7 % сербского экспорта отправляется в страны Центрально-европейской ассоциации свободной торговли , которые являются кандидатами или «потенциальными кандидатами» в ЕС [89] . В 2013 году 61,8 % импорта в Сербию составили поставки из стран ЕС и 4,3 % поставки из ЦЕАСТ [90] . Торговый баланс Сербии с ЕС является отрицательным, хотя торговый дефицит сокращался с 2009 до 2014 года. В торговле сельскохозяйственными продуктами наблюдается обратная ситуация, и Сербия вывозит в ЕС больше сельскохозяйственной продукции, чем ввозит из союза (в 2013 году больше 52 % сербского сельскохозяйственного экспорта пришлось на страны ЕС [91] ) [92] . Введение в 2014 году российского продовольственного эмбарго на сельскохозяйственную продукцию стран ЕС было настороженно встречено властями Сербии. Опасаясь ввоза дешёвого европейского продовольствия на свой рынок, Сербия ввела дополнительные таможенные пошлины на ввоз из Евросоюза молока, продукции из него (в том числе сыра и сливок), а также свинины (эти пошлины отменены в декабре 2016 года) [93] .

Прямые иностранные инвестиции из стран ЕС составили 76 % от общего количества прямых иностранных инвестиций в Сербию за период 2005—2014 годов (в численном выражении за 9 лет в Сербию из ЕС вложили 13,5 млрд евро) [92] . Кроме того, ЕС — самый крупный донор для Сербии, оказывающий ей значительную финансовую помощь в различных областях от реформы государственного управления до сельского хозяйства и защиты окружающей среды. Фактически Сербия — главный получатель помощи от фондов ЕС на территории Западных Балкан, получая ежегодно приблизительно 200 млн евро [94] . В 2001—2014 годах Сербия получила от ЕС помощь на сумму более чем 2,5 млрд евро [88] . Только в рамках программы ЕС Инструмент для помощи в присоединении Белград получил в 2007—2013 годах 1,1 млрд евро [95] .

Примечания

 1. Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part
 2. 1 2 Serbia Applies for EU Membership (недоступная ссылка)
 3. Serbia to Launch Negotiations on Accession to EU on December 14
 4. Council conclusions on Enlargement and Stabilisation and Association Process (недоступная ссылка) . Council of the European Union (17 декабря 2013). Дата обращения: 17 декабря 2013. Архивировано 17 декабря 2013 года.
 5. Serbia starts negotiations to join EU . B92 (21 января 2014). Дата обращения: 21 января 2014.
 6. 1 2 The Delegation of the European Commission to the republic of Serbia (недоступная ссылка) . Дата обращения: 31 декабря 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.
 7. 1 2 Брюссель обозначил сроки принятия Сербии в Европейский союз - ИА REGNUM (рус.) , ИА REGNUM . Дата обращения 5 октября 2017.
 8. Serbian producers exporting duty-free to the EU since 2000 (недоступная ссылка) . Дата обращения: 31 декабря 2015. Архивировано 5 марта 2016 года.
 9. Семенов А. В. Перспективы расширения ЕС на Западных Балканах: случай Сербии // Вестник Кемеровского государственного университета. — 2013. — № 2-3 (54). — С. 132
 10. Serbia and the EU. Milestones (недоступная ссылка) . Дата обращения: 31 декабря 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.
 11. Отказ ЕС от переговоров «ударит по Сербии»
 12. Возобновились переговоры с Сербией о приеме в ЕС
 13. Задержан сербский генерал Джорджевич, скрывавшийся от МТБЮ
 14. Евросоюз «снизошел» до Сербии
 15. EU agrees on Kosovo mission
 16. Белград выступает против переустройства миссии ООН в Косове
 17. EU Kosovo mission 'unacceptable' for Serbia
 18. Евросоюз одобрил размещение своей миссии в Косово
 19. COUNCIL JOINT ACTION 2008/124/CFSP of 4 February 2008 on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX KOSOVO
 20. RESOLUTION 1244 (1999) Adopted by the Security Council at its 4011th meeting, on 10 June 1999 Архивировано 29 мая 2010 года.
 21. Tadić: EU mission welcome only with UN approval
 22. Serbian parties react to EU mission move
 23. Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
 24. Косово отвергло план ООН по размещению в крае Миссии ЕС
 25. Совет Безопасности открыл путь для миссии Евросоюза в Косово
 26. Совбез ООН одобрил работу своей миссии в Косове
 27. Statement by the President of the Security Council
 28. В Косово заработала гражданско-полицейская миссия ЕС
 29. EULEX deployment under way
 30. Но не ждите спешного признания
 31. Kosovo recognition «not condition for integrations»
 32. EU's approach to Kosovo «status-neutral» — spokesperson
 33. EU: Serbia Does Not Have to Recognize Kosovo
 34. Mogherini in Belgrade: Firmly on the EU path
 35. Koštunica: EU membership not on agenda
 36. Signing SAA is binding, says Tadić
 37. ЕС и Сербия подписали символическое соглашение о стабилизации и сотрудничестве. Коштуница называет его антиконституционным
 38. 1 2 ЕС и Сербия подписали ассоциативное соглашение
 39. Serbia, EU sign SAA in Luxembourg
 40. В Сербии утверждено проевропейское правительство
 41. Парламент Сербии ратифицировал договор о стабилизации и сотрудничестве с ЕС. (недоступная ссылка) . Дата обращения: 24 июля 2019. Архивировано 5 марта 2016 года.
 42. Сербский парламент одобрил договор о сотрудничестве с Евросоюзом
 43. ЕС не дает добро договору с Сербией
 44. Караджич доставлен в Голландию
 45. The Netherlands' froze the trade related part of a pre-accession deal with Serbia
 46. Serbia applies interim deal Feb. 1
 47. EU unfreezes trade agreement with Serbia Архивировано 8 января 2010 года.
 48. EU scraps visas for three Balkan states
 49. Семенов А. В. Перспективы расширения ЕС на Западных Балканах: случай Сербии // Вестник Кемеровского государственного университета. — 2013. — № 2-3 (54). — С. 133
 50. Lithuanian parliament ratifies SAA with Serbia
 51. The Delegation of the European Commission to the republic of Serbia. Serbia and the EU. Milestones (недоступная ссылка) . Дата обращения: 31 декабря 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.
 52. Сербия подала заявку на членство в ЕС
 53. Serbia Delivers Answers to EC's Questionnaire (недоступная ссылка) . Дата обращения: 31 декабря 2015. Архивировано 2 октября 2015 года.
 54. EC Awards EU Candidate Status to Serbia, Accession Talks to Montenegro
 55. Сербия сдала кандидатский минимум
 56. Conclusions and Recommendations of the Commission's Opinions on the membership applications by Serbia
 57. Kosovo, Serbia Reach Deal on Regional Representation
 58. Миссия выполнима Сербия и Косово нацелились в объединенную Европу
 59. Косово получило суверенитет со звездочкой
 60. Сербию не пускают в ЕС из-за Румынии
 61. Serbia Set For EU Entry
 62. EU leaders grant Serbia candidate status
 63. Сербия получила статус кандидата на прием в ЕС
 64. Сербия и Косово пришли к договору, разойдясь в его оценке
 65. EU Commission recommends start of Serbia membership talks
 66. Брюссель согласился начать переговоры о вступлении Сербии в ЕС
 67. EU set for Serbia membership talks
 68. EU sets date for Serbia membership talks
 69. Serbia starts negotiations to join EU
 70. Сербия и Косово: разные ожидания от заключенного соглашения
 71. EU to open first chapters in accession talks with Serbia
 72. EC, EEAS Recommend Opening Of Accession Chapters For Serbia
 73. Opening of chapters a historic step for Serbia
 74. Сербия открывает первые главы в переговорах о вступлении в ЕС
 75. В Сербии новый президент. Куда он поведет свою страну? (рус.) , РИА Новости (20170531T1443+0300Z). Дата обращения 11 июня 2017.
 76. 1 2 Fourth meeting of the Accession Conference with Serbia
 77. 1 2 Seventh meeting of the Accession Conference with Serbia at Ministerial level Brussels, 11 December 2017
 78. 1 2 Serbia opens chapters 33 and 13 in negotiations with EU (англ.) . europa.rs. Дата обращения: 14 августа 2018.
 79. 1 2 3 Serbia opens two new chapters — 20 and 26
 80. 1 2 Chapters 23, 24 in negotiations of Serbia, EU opened
 81. 1 2 EU membership negotiations chapters to be opened Dec. 14
 82. 1 2 Support for EU membership continues to decline
 83. Poll: Progressive Party is pro-EU, but its voters are not
 84. Serbia: 57 Percent Of Citizens In Favor Of EU Membership — Poll
 85. Serbia: Citizens Dissatisfied With Their Life — Survey
 86. ЕВРОПСКА ОРИЈЕНТАЦИЈА ГРАЂАНА СРБИЈЕ (недоступная ссылка) . Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 11 апреля 2019 года.
 87. НСПМ истраживања јавног мњења (Србија — август 2017)
 88. 1 2 Нелаева Г. А., Семенов А. В. Балканский треугольник: Сербия между Европейским союзом и Россией в 2000-е гг. // Сибирские исторические исследования. — 2015. — № 3. — С. 46
 89. MORE THAN 64 % OF SERBIA'S EXPORTS GO TO THE EU (недоступная ссылка) . Дата обращения: 3 января 2016. Архивировано 5 марта 2016 года.
 90. OVER 61 % OF SERBIA'S IMPORTS COME FROM THE EU (недоступная ссылка) . Дата обращения: 3 января 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.
 91. SERBIA ENJOYS A SURPLUS IN AGRICULTURAL TRADE WITH THE EU (недоступная ссылка) . Дата обращения: 3 января 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.
 92. 1 2 Trade Benefits for Serbia (недоступная ссылка) . Дата обращения: 3 января 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.
 93. Сербия отменила пошлины на молоко и свинину из ЕС Архивировано 3 января 2017 года.
 94. The EU is by far the biggest donor to Serbia with more than €2.6 billion (as of January 2014)
 95. Нелаева Г. А., Семенов А. В. Балканский треугольник: Сербия между Европейским союзом и Россией в 2000-е гг. // Сибирские исторические исследования. — 2015. — № 3. — С. 46 — 47

Ссылки

 • Radojičić, Mirjana S. Evropska unija i Kosovsko pitanje - međunarodno-etička perspektiva (хорв.) // Zbornik Radova Filozofskog Fakulteta U Prištini. — 2015. — Vol. 45 , br. 1 . — Str. 167—184 . — doi : 10.5937/zrffp45-7157 .
 • Samardžić, Slobodan. The Kosovo-Metohija problem from the European integrations angle (англ.) // Serbia in the European Union Association Process, Službeni Glasnik : journal / Samardžić, Slobodan. — 2009. — P. 193—238 .
 • Jovanović Nadica; Gardašević Jovana; Vapa-Tankosić Jelena. Strategija procesa proširenja Evropske unije i društveno-ekonomski efekti integracije Republike Srbije (хорв.) // Poslovna Ekonomija. — 2015. — Vol. 9 , br. 2 . — Str. 191—212 .
 • Gajić, Tamara. Ulazak Srbije u EU, civilno društvo i politička kultura (хорв.) // Politikon. — 2015. — Vol. 10 . — Str. 119—131 .