Wikipedia: Autorytatywne źródła

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
↱
 • wiceprezes: AI

Artykuły Wikipedii powinny być oparte na opublikowanych wiarygodnych źródłach . Ta strona zawiera wskazówki, jak ocenić wiarygodność źródeł, aby uniknąć błędów wskazanych w zasadach „ Niedopuszczalności oryginalnych badań ” i „ Weryfikowalności ”.

Jeśli chcesz dodać jakiekolwiek przydatne informacje do Wikipedii, możesz to zrobić, ale powinieneś zrozumieć, że informacje, które nie są obsługiwane przez link do wiarygodnego źródła, mogą zostać usunięte z artykułu w przyszłości. Odpowiedzialność za znalezienie i dodanie linków spoczywa na osobie, która dodaje materiał do artykułu, a link do źródła powinien być zawsze podany, jeśli to możliwe i stosowne.

Ta strona przedstawia idealny model, a wiele artykułów Wikipedii jeszcze z nim nie koresponduje, ponieważ niektórzy redaktorzy nie poświęcili czasu na szukanie potrzebnych informacji i umieszczanie linków w tekście artykułu. Nie przeszkadza to jednak czytelnikom w wydobywaniu cennych informacji z artykułu, pamiętając jednocześnie, że niekoniecznie jest on wiarygodny.

↱
 • Wiceprezes: VPNEAI

Chociaż artykuły Wikipedii są oparte na wiarygodnych źródłach, sama Wikipedia nie jest wiarygodnym źródłem . Ponieważ Wikipedia (podobnie jak opisane poniżej samodzielnie opublikowane źródła ) może być edytowana przez każdego, Wikipedia nie jest autorytatywna sama w sobie, ale autorytatywność wykorzystywanych źródeł informacji. Choć teksty z Wikipedii, w tym z działów w innych językach, mogą być wykorzystywane przy pisaniu nowych artykułów, to dla potwierdzenia informacji należy odwoływać się nie do Wikipedii, ale bezpośrednio do tych autorytatywnych źródeł, po sprawdzeniu, co tam jest napisane.

W artykule mogą być również zawarte nieprawdziwe lub hipotetyczne informacje, ale jednocześnie kontrybutor powinien wyraźnie zaznaczyć, że taka informacja nie jest faktem, a jedynie czyjąś opinią. Ich wzmiankę należy rozpocząć od charakterystycznego zwrotu, na przykład: „Wcześniej panowało powszechne błędne przekonanie, że…”, „Według legend…” lub „W opinii akademika A. A. Iwanowa…”. Jednak takie poglądy powinny być uwzględnione tylko wtedy, gdy są powszechnie znane lub mają znaczącą wartość w opisie tematu artykułu (szczegóły w przewodniku WP: IAWG ).

Niektóre definicje

↱
 • Wiceprezes: AI-WARUNKI
 • Wiceprezes: OPINIA
 • Wiceprezes: FAKT

W Wikipedii opublikowane źródło to materiał, który jest stale dostępny publicznie. Na przykład sam program telewizyjny nie jest opublikowanym źródłem, ponieważ po jego zakończeniu trudno jest uzyskać dostęp do materiału. Jednak nagranie tego programu telewizyjnego, zamieszczone w Internecie lub opublikowane w formie filmu, jest uważane za źródło opublikowane, ponieważ ci, którzy chcą, mogą zweryfikować faktyczną prezentację w nim pewnych faktów. Jednocześnie pozostają wymagania dotyczące wiarygodności publikacji: na przykład transkrypcja audycji radiowej wykonanej przez osobę i zamieszczonej na osobistej stronie internetowej nie powinna być wykorzystywana jako źródło.

 • Faktem jest to, co istnieje lub istniało w rzeczywistości. W ramach encyklopedii fakt jest rozpoznawany jako stwierdzenie, co do którego istnieje zgoda naukowców i ekspertów w tej dziedzinie.
  Ufaj faktom, w tym faktom o opiniach, ale nie samym opiniom. Na przykład faktem jest dla nas, że Ziemia krąży wokół Słońca. To, że Słońce krąży wokół Ziemi, nie jest faktem, ale to, w co wierzył Ptolemeusz , ponownie jest faktem. Niekoniecznie należy prosić o odniesienia do znanych stwierdzeń, które nie budzą poważnych wątpliwości (np. to stwierdzenie: Mars jest planetą Układu Słonecznego).

 • Opinia to posiadany przez kogoś punkt widzenia , którego treść może, ale nie musi być weryfikowalna . Jednak fakt, że dana osoba lub grupa osób podziela tę opinię, jest faktem, który można opublikować w Wikipedii (pod warunkiem zweryfikowania tego faktu, to znaczy podania wiarygodnego źródła, z którego wynika, że ​​osoba lub grupa nie rzeczywiście posiadają taką opinię , jak również jej wystarczające znaczenie ). Na przykład nie fakt, że Bóg istnieje ; niemniej jednak jest niezaprzeczalnym faktem, że wielu wierzących wierzy, że Bóg istnieje .
↱
 • wiceprezes: AI # PI
 • wiceprezes: AI # VI
 • wiceprezes: AI # TI

 • Pierwotnym źródłem jest dokument lub osoba, która dostarcza bezpośrednich dowodów na fakty – innymi słowy źródło niezwykle bliskie opisywanej sytuacji, wypowiedź. Najczęściej jest to tekst otrzymany od uczestnika wydarzenia lub jego bezpośredniego obserwatora. Może to być oficjalne oświadczenie, reportażowa relacja z miejsca zdarzenia, praca autobiograficzna. Podstawowym źródłem mogą być również statystyki opracowane przez renomowaną agencję. Co do zasady artykuły Wikipedii nie powinny opierać się na źródłach pierwotnych, lecz na źródłach wtórnych, w których materiał pierwotny jest prawidłowo wykorzystany. Do prawidłowego korzystania z wielu źródeł pierwotnych, zwłaszcza z zakresu historii, wymagane jest specjalne przeszkolenie. Możesz używać źródeł pierwotnych w artykułach tylko wtedy, gdy zostały opublikowane w wiarygodnym miejscu. Na przykład transkrypcja audycji radiowej opublikowanej na stronie internetowej rozgłośni lub dokumenty historyczne zgromadzone w godnym zaufania zbiorze (np. V.I. Lenin i Czeka. Moskwa: Publishing House of Political Literature, 1975 , zob. także tekst podstawowy ) .

 • Źródło wtórne opisuje co najmniej jedno źródło podstawowe. Źródła wtórne w postaci artykułów naukowych i książek publikowanych w wydawnictwach naukowych (zwłaszcza publikowanych w czasopismach naukowych) są dokładnie sprawdzane i co do zasady zawierają rzetelne informacje, co pozwala na wykorzystanie ich jako źródeł miarodajnych.

 • Trzeciorzędne źródło z kolei podsumowuje drugorzędne, a także prawdopodobnie inne trzeciorzędne źródła.


Wikipedia w zdecydowanej większości przypadków powinna opierać się na źródłach drugorzędnych i trzeciorzędnych.

Pisząc artykuły, staraj się odwoływać do źródeł [1] . Najlepszym sposobem na to jest użycie notatek w tekście artykułu, zawartych w tagach: <ref>Ссылка на источник</ref> . Na końcu artykułu powinieneś utworzyć sekcję == Примечания == i wstawić do niej szablon {{ notes }} , po czym pojawi się tam Twoja lista linków. Więcej informacji na temat prawidłowego cytowania można znaleźć w artykule Wikipedii: Odniesienia do źródeł .

Materiał bez źródeł

↱
 • Wiceprezes: MBI

Uczestnicy Wikipedii często umieszczają w tekście stwierdzenia jako fakty, które gdzieś słyszeli lub przeczytali, ale nie pamiętają dokładnie gdzie. Na przykład stwierdzenia Wykorzystujemy tylko 10% mocy mózgu lub 25. klatka to potężny środek oddziaływania w reklamie” , mimo ich powszechnej dystrybucji, nie są faktami. Stwierdzenie o powszechności takiej opinii również nie może być uznane za fakt bez powołania się na miarodajne źródło potwierdzające powszechność takiej opinii. W przypadku takich stwierdzeń bardzo ważne jest znalezienie wiarygodnego źródła informacji, w przeciwnym razie inni uczestnicy (i czytelnicy) mogą wątpić w ich wiarygodność i podjąć jakieś działania. Jeśli wprowadziłeś informacje do artykułu, odpowiedzialność za potwierdzenie ich źródeł spoczywa na Tobie. Nikt nie musi Ci udowadniać, że wprowadzone informacje są nieprawidłowe. Powinieneś to potwierdzić w jej źródłach informacji.

Co robić?

↱
 • wiceprezes: BH
 • Wiceprezes: WĄTPLIWOŚCI

Jeśli wątpisz w prawdziwość jakichkolwiek informacji, ale nie masz pełnego zaufania do błędu na podstawie źródeł, nie powinieneś od razu usuwać wątpliwego fragmentu, ponieważ niektórzy uczestnicy mogą zarzucić Ci, że nie dajesz im szansy na poprawę artykułu (w sumie sprawia wrażenie agresywnej). Dlatego lepiej jest umieścić szablon {{subst: AI }} po wątpliwych wypowiedziach. Dozwolone jest usuwanie wątpliwych informacji (bez wiarygodnych źródeł) tylko wtedy, gdy masz pewność, że jest niepoprawna, lub jeśli nie było odpowiedzi na szablon {{subst: AI }} przez co najmniej dwa tygodnie. Możliwe jest również usunięcie wątpliwych informacji, jeśli autorzy artykułu podejmą taką decyzję w dyskusji.

Jeśli główna treść artykułu jest nieautentyczna i nie widać miejsca na ulepszenia, artykuł powinien zostać zaproponowany do usunięcia na stronie Wikipedii: Do usunięcia .

W biografiach żyjących ludzi

Nie zamieszczaj bez dołączonego linku do źródła informacji, które mogłyby zaszkodzić reputacji żywych ludzi, działających organizacji. Kontrowersyjny materiał o ludziach żyjących lub zmarłych nie wcześniej niż rok temu bez źródeł lub ze słabymi źródłami należy natychmiast i bez dyskusji usuwać. Dotyczy to wszelkich materiałów publikowanych na Wikipedii, w szczególności: stron dyskusji, komentarzy do edycji, stron współtwórców, obrazów i kategorii.

Jak stwierdził Jimmy Wales [2] :

Wydaje się, że wśród wielu redaktorów istnieje niesamowita tendencja do myślenia, że ​​wszelkie pseudoinformacje z serii „Gdzieś to słyszałem” powinny być oznaczone jako „brak źródła”. Zło. Musi zostać usunięty – dobitnie – jeśli nie może być zweryfikowany przez źródło. Dotyczy to wszelkich informacji, ale szczególnie negatywnych informacji o żywych ludziach.

Kiedy źródła nie są potrzebne

↱
 • Wiceprezes: KNNI

W niektórych przypadkach podanie źródeł nie jest wymagane lub wręcz niepożądane. W szczególności nie powinno być wymagane potwierdzenie powszechnie znanych faktów. W artykułach poświęconych dziełom sztuki (filmom, książkom itp.) lub grom komputerowym nie ma potrzeby potwierdzania informacji zawartych w temacie artykułu dodatkowymi źródłami. Jeśli jednak mówimy o jakichkolwiek faktach, których nie można wyciągnąć z tego filmu lub gry, należy przytoczyć źródło. Nie jest też konieczne potwierdzanie linkami danych, które każdy może łatwo sprawdzić: liczbę pięter w istniejącym zabytku architektury, zawartość rysunków na banknotach w obiegu itp.

Strzeż się fałszywego autorytetu

↱
 • Wiceprezes: OLA
 • Wiceprezes: TELLY

Nie ufaj ślepo twierdzeniom o autorytecie z jakiegokolwiek źródła. Stopnie naukowe oznaczają jedynie autorytet w dziedzinie, w której zostały zdobyte (a i to nie zawsze). Strony internetowe z wieloma linkami mogą być całkowicie mylące. Uderzającym tego przykładem jest opis teorii potrzeb człowieka Williama Talleya, opublikowany na stronie internetowej Wita Ceniewa: zarówno sam Talley, jak i jego teoria zostały wymyślone przez autora na potrzeby studenckiego eseju. Pierwsze pytanie, które powinieneś sobie zadać, to kto jest odpowiedzialny za witrynę, do której chcesz utworzyć link? Jakie są ich kwalifikacje i zasady edycji witryny? Każdy może publikować cokolwiek w Internecie.

Staraj się wykorzystywać jako źródła publikacje osób ze stopniem doktora lub znanych ekspertów w tej dziedzinie. Większym zaufaniem należy obdarzyć autorów pracujących w państwowych uniwersytetach i instytutach Rosyjskiej Akademii Nauk , Rosyjskiej Akademii Edukacji i Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych . Należy mieć większe wątpliwości co do wiarygodności publikacji, których autorami są członkowie „ akademii publicznych ”, takich jak Rosyjska Akademia Nauk Przyrodniczych , Międzynarodowa Akademia Informatyzacji i Akademia Trynitaryzmu (chociaż samo członkostwo w niektórych akademiach nie oznacza automatyczne zaufanie lub nieufność) itp.

Należy unikać źródeł, które zapożyczają informacje z Wikipedii. Dopuszczalne są tylko te, w których informacje z Wikipedii są przedmiotem badań lub są opatrzone oceną eksperta z danej dziedziny.

Czy autor jest szanowanym ekspertem w tej dziedzinie?

↱
 • Wiceprezes: EKSPERT
 • Wiceprezes: NEEKSPERT
 • Wiceprezes: ROZPOZNAJ

Aby to ustalić, musisz odpowiedzieć na kilka pytań:

 • Czy praca autora na ten temat została opublikowana w renomowanych czasopismach naukowych?
 • Czy wcześniejsze lub aktualne publikacje autora otrzymały negatywne recenzje od uznanych ekspertów w tej dziedzinie?
 • Czy praca autora jest cytowana jako wiarygodne źródło przez innych autorów pracujących w tej dziedzinie w swoich artykułach (także publikowanych w czasopismach naukowych)?
 • Czy autor posiada stopień naukowy w tej dziedzinie wiedzy?

Nietypowe twierdzenia wymagają mocnych dowodów

↱
 • Wiceprezes: NIESAMOWITE

Niektóre sytuacje wymagają szczególnej ostrożności i sceptycznego podejścia do źródeł informacji, na podstawie których formułowane są oświadczenia:

 • zaskakujące lub ważne, ale mało znane;
 • zaskakujące lub ważne, związane z bieżącymi wydarzeniami nieopisanymi w mediach;
 • o wypowiedziach jakiejkolwiek osoby, które wyglądają nietypowo, nietypowo lub sprzecznie z wcześniej wyrażonymi;
 • sprzeczne lub niezgodne z ogólnie przyjętymi w środowisku naukowym teoriami (zwłaszcza jeśli zwolennicy uważają, że są celowo przemilczane );
 • roszczenie o odkrycia naukowe lub wynalazki;
 • zdolny do oczerniania czyjegoś honoru i godności.

Ocena źródeł

↱
 • Wiceprezes: OAI
 • Autorytet jest względny, specyficzny i zależny od kontekstu. Względność oznacza, że ​​nie ma źródeł dla Wikipedii, które są autorytatywne w jakiejkolwiek kwestii lub nie są autorytatywne w żadnej. Konkretność i kontekstowa zależność powodują, że kwestia autorytetu jest najczęściej rozpatrywana w odniesieniu do konkretnego stwierdzenia.
 • Najbardziej autorytatywnym źródłem jest artykuł przeglądowy w szanowanym czasopiśmie naukowym. W przeciwieństwie do książki, którą każdy może opublikować na własny koszt lub na koszt znajomego wydawcy, artykuły w takich czasopismach są recenzowane . Publikacje w recenzowanych czasopismach można znaleźć za pomocą specjalistycznej wyszukiwarki Google Scholar ( scientist.google.com ). Chociaż tylko stosunkowo niewielka liczba artykułów pełnotekstowych będzie dostępna bezpłatnie (jeśli zrobisz to w domu, a nie na komputerze bibliotecznym), będziesz mógł przynajmniej zapoznać się z ich adnotacjami ( abstrakt ang. to), należy jednak pamiętać, że nie wszystkie czasopisma indeksowane przez Google Scholar są wysokiej jakości i recenzowane [3] . Также можно пользоваться системой РИНЦ ( elibrary.ru ) (её достоинством является то, что в результатах поиска вы сможете увидеть ближайшую к вам организацию, имеющую подписку на эту базу данных; однако и здесь следует иметь в виду, что не все журналы [4] , индексируемые РИНЦ, являются качественными и рецензируемыми), а также базой данных JSTOR ( jstor.org/ ). Кроме того, при оценке качества научного журнала стоит обратить внимание как на его импакт-фактор , так и входит ли он в какую-либо крупную международную наукометрическую базу данных (англ.) ( PubMed , Scopus , Web of Science и т.д.); хотя и здесь следует проявлять внимательность [5] .

Также спросите себя:

 • А нет ли у публикатора каких-либо интересов в данной области, которые могут исказить представленную информацию? Помните, что приверженность к какой-либо стороне в конфликте [7] не всегда видна сразу, а подмена информации не всегда самоочевидна. Сама по себе приверженность радикальной точке зрения не является основанием для полного игнорирования источника, однако участникам следует избегать использования информации экстремистских организаций (таких как Аль-Каида или Кавказ-центр ). Такие источники можно использовать только для информирования о них самих или об их точке зрения. Также следует избегать использования в качестве авторитетных источников информации по подобным ситуациям и заявлений органов власти или чиновников, которые могут содержать элементы пропаганды или дезинформации. Так, не следует писать в статье, что «война в Чечне была завершена в 2001 году» или что «западная и российская пропаганда делают всё возможное, чтобы убедить своих обывателей, что ислам — это терроризм», но вполне корректно написать, что «В декабре 2004 года президент Владимир Путин заявил, что война в Чечне закончилась ещё 3 года назад» или что «по словам одного из лидеров чеченских сепаратистов Шамиля Басаева, „западная и российская пропаганда делают всё возможное, чтобы убедить своих обывателей, что ислам — это терроризм“» (сославшись на соответствующие источники) [8] .
 • А они там были? Следует различать слова очевидцев и комментаторов. Слова очевидцев — первичный источник информации, комментаторов — вторичный. И то, и другое может быть достоверным источником, но их следует различать.
 • А что другие люди говорят об этом источнике? Может быть, многие считают его недостоверным? Или о нём вообще никто не упоминает?

 • А как данный источник описывает другие факты? Описываются ли другие ситуации достоверно, с отражением различных аспектов ситуации? Сверьте это с тем, что вы уже знаете.

 • А являются ли наши источники доступными для других? Любой участник должен иметь возможность проверить информацию, изложенную вами. Источники должны быть доступны независимому читателю (хотя и не обязательно быть доступны в Интернете). Если речь идёт о книге, проверьте, есть ли она в каталогах Российской государственной библиотеки , Российской национальной библиотеки или Библиотеки Конгресса США .
 • А использовалось ли несколько первичных источников? Может быть, материал, который вы хотите использовать, основан на показаниях только одного очевидца?

Используйте несколько источников

↱
 • ВП:НЕСКОЛЬКО

Поскольку осознанное и неосознанное искажение информации [9] не всегда самоочевидно, не следует удовлетворяться одним источником. Найдите другие и сверьте. Если несколько источников совпадают и ни у одного из них нет причин для искажения информации (или причины могут быть, но источники заинтересованы по-разному искажать информацию), информация может считаться достоверной. Помните, однако, что мы только пересказываем опубликованное в достоверных источниках, но не добавляем своего мнения.

Независимые вторичные источники

↱
 • ВП:НВИ

Независимые вторичные источники должны отвечать следующим требованиям:

 • существует независимый от авторов редакторский контроль и проверка фактов;
 • авторы не сотрудничают с какой-либо из заинтересованных сторон;
 • авторы могут давать свою трактовку информации.

Даже имея одни и те же первичные источники, разные аналитики могут приходить к разным выводам по поводу полученной информации. Авторы могут искать и находить такие первичные источники, которые согласуются с их точкой зрения. Осознаваемые и неосознаваемые искажения, ошибки и опечатки не всегда очевидны, лучший способ избавиться от них — сверять информацию с другими вторичными источниками.

Надёжность источников определённых типов

Новостные организации

↱
 • ВП:МЕДИА

Дальнейшая информация: Википедия:Проверяемость и Википедия:Биографии живущих людей

Приветствуются публикации из основных новостных организаций, особенно высококачественных, таких как информационные агентства Ассошиэйтед Пресс , Вашингтон пост , Интерфакс , Рейтер , ТАСС , лондонская газета « Таймс ». Ссылки на статьи-мнения из газет и журналов должны сопровождаться именем автора в самом тексте, если материал оспаривается. Для добавления спорного биографического материала о живущих людях нужно использовать лишь материал высококачественных новостных организаций .

Самостоятельно изданные источники

↱
 • ВП:САМИЗДАТ

Поскольку каждый может создать веб-сайт или опубликовать книгу за свой счёт и на этом основании претендовать на статус эксперта в какой-либо области, самостоятельно изданные источники по большей части неприемлемы. К таким источникам относятся самостоятельно изданные книги, информационные листки, личные веб-сайты, открытые вики , блоги , сообщения на форумах и тому подобное.

Самостоятельно изданный материал может быть приемлем, если его автор — признанный эксперт в соотносящейся области, которого ранее публиковали надёжные сторонние источники. В любом случае нужно быть осторожным в использовании таких источников: если рассматриваемая информация действительно стоит передачи, кто-нибудь наверняка уже сделал это.

Самостоятельно изданные источники никогда не должны использоваться в качестве сторонних источников о живущих людях, даже если автор — хорошо известный профессиональный исследователь или писатель; см. Википедия:Биографии живущих людей#Надёжные источники .

Самостоятельно изданные и спорные источники в статьях о самих себе

Материалы из самостоятельно изданных и спорных источников могут быть использованы в статьях о них самих, а также людях и организациях, от которых они исходят, если выполнены следующие условия:

 1. используемый материал соотносится с известностью данного лица;
 2. материал не оспариваемый;
 3. материал не служит чрезмерно собственным нуждам;
 4. материал не привносит заявлений о сторонних лицах;
 5. материал не привносит заявлений о событиях, не относящихся непосредственно к предмету;
 6. нет разумных сомнений в авторстве материала;
 7. статья не основывается в целом на таких источниках.

Публикации религиозных, политических и экстремистских организаций

↱
 • ВП:ПРПЭО

К веб-сайтам и публикациям политических партий и религиозных групп следует относиться с осторожностью, несмотря на то, что ни политическая принадлежность, ни религиозные убеждения не являются сами по себе причинами, чтобы не использовать источник.

Широко известные экстремистские или даже террористические группы политического, религиозного, расистского или иного толка не следует использовать в качестве источников для Википедии, кроме как в качестве первичных источников, то есть они могут использоваться в статьях, касающихся воззрений таких организаций. Но даже в этих случаях они должны использоваться с большой осторожностью и быть подкреплены другими источниками.

Публикации компаний и организаций

↱
 • ВП:ПКО

При использовании в качестве источников веб-сайтов и иных публикаций компаний или организаций следует проявлять осторожность. Несмотря на то что компания или организация сама по себе является хорошим источником информации, она объективно является предвзятой. Например, Национальная стрелковая ассоциация США заинтересована в продвижении и отстаивании права граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия , так что для сохранения нейтральной точки зрения не полагайтесь исключительно на неё, особенно если доступны другие надёжные источники. Проявляйте особую осторожность при использовании веб-сайта или публикации в качестве источника, если компания или организация является сомнительной.

Онлайновые или офлайновые источники?

↱
 • ВП:ОНЛАЙН

Полнотекстовые онлайновые источники так же приемлемы, как и офлайновые, если они такого же качества и надёжности. Читатели могут предпочитать онлайновые источники, поскольку они легко доступны.

Если вы нашли печатный источник, на который не распространяются авторские права или доступный на совместимых лицензионных условиях, добавьте его в Викитеку и дайте на него ссылку (в дополнение к обычному указанию источника). Многие важные не охраняющиеся авторским правом книги уже были выложены в сетевой доступ другими проектами.

Точность ссылок на офлайновые источники и облегчение их поиска

↱
 • ВП:ОФЛАЙН

Большинство из наиболее надёжных и достоверных источников в настоящее время доступны только в печатном виде. Если вы не нашли авторитетных онлайн-источников, попробуйте поискать информацию в книжном магазине или библиотеке . Ссылку на использованный печатный источник следует по возможности давать по следующему образцу:

 • Наименование книги, имя, отчество, фамилия автора, место издания (город), наименование издательства, год издания, номер страницы (страниц) издания, на которой приведены использованные в статье данные.

Например:

 • Биофизика фотосинтеза / Под ред. проф. А. Б. Рубина. — М. : Изд-во МГУ, 1975. — С. 221—223.

По возможности в ссылку на использованный печатный источник следует включать номер ISBN для облегчения читателям поиска использованной литературы с помощью поисковых систем Google, Яндекс и т. д.

Для помещения информации об использованной литературе рекомендуется применять шаблон {{ Публикация }} .

Источники не на русском языке

↱
 • ВП:ИНЯЗ

Для удобства читателей русской Википедии следует по возможности приводить русскоязычные источники. Русскоязычные источники всегда следует предпочитать источникам на других языках (при равном качестве и надёжности). Например, не следует использовать в качестве источника газету на другом языке, если имеется эквивалентная статья на русском. Тем не менее, источники на других языках приемлемы с условием проверяемости, подобно тому же критерию для русскоязычных источников.

Помните, что в переводах, выполненных как редактором Википедии, так и сторонними переводчиками, могут встречаться ошибки. Желательно, чтобы читатели имели возможность самостоятельно проверить, что же действительно сказано в оригинальном материале, в самом ли деле он был опубликован заслуживающим доверия источником и корректно переведён.

Таким образом, когда оригинальный материал написан на языке, отличном от русского:

 • Если даётся прямая ссылка на источник, опубликованные переводы обычно предпочитаются переводам, выполненным редакторами Википедии.
 • Если редакторы используют в статье в качестве цитаты свой собственный перевод иноязычного источника, желательноприводить полную цитату иноязычного оригинала , чтобы читатели могли проверить оригинальную информацию и корректность перевода.

Источники и ссылки

При написании статьи следует использовать авторитетные источники, однако для ссылок, которые ставятся как в тексте статьи, так и в разделе «Ссылки», допустимо использование материалов, которые не удовлетворяют критериям для авторитетных источников. При создании ссылок следует руководствоваться правилами и руководствами Википедия:Внешние ссылки и Википедия:Ссылки на источники . В первую очередь нужно отдавать предпочтение внутренним ссылкам Википедии. В случае, если есть несколько вариантов внешних ссылок, следует отдавать предпочтение ссылкам, которые удовлетворяют критериям для авторитетных источников.

Примеры заслуживающих доверия источников

К числу авторитетных, проверяемых и доступных источников во многих случаях можно отнести Большую российскую энциклопедию (в 35 томах), Большую советскую энциклопедию (в 30 томах), Большую медицинскую энциклопедию (в 30 томах) и ряд других источников (см. неполный перечень ).

Использование термина «источник» в статьях

Обратите внимание, что термины «источник», «авторитетный источник» являются профессиональным жаргоном редакторов Википедии. Не употребляйте эти термины в таком значении в статьях, так как читатели могут не понять, что речь идёт об источниках информации для редакторов Википедии. Они скорее воспримут это слово в значении источников знаний для исследователей (таких как исторические источники ). Поэтому, если при обсуждении статьи мы можем сказать: «в различных источниках это может называться так-то и сяк-то », в самой статье лучше написать: «различные авторы называют это так-то и сяк-то ».

См. также

Ссылки

 1. Джимми Уэйлс : «[…] I do agree […] that more sources is good, and […] one of our goals will be to provide more articles with more extensive information about „where to learn more“, ie cite original research, etc., as much as we can» (« Wikipedia Founder Jimmy Wales Responds », интервью Slashdot , июль 2004).
 2. Джимми Уэйлс. «Отсутствие информации предпочтительнее вводящей в заблуждение или ложной информации» . архив рассылки электронной почты WikiEN-l (16 мая 2006). Дата обращения: 11 ноября 2019. Архивировано 6 апреля 2011 года.
 3. См., например список Джеффри Билла , а также получившие широкую известность мистификацию физика Алана Сокала и мистификацию группы учёных-гуманитариев под руководством философа Питера Богоссяна (англ.)
 4. Учитывая случаи мошенничества в науке с публикациями в таких авторитетных научных журналах, как The Lancet , Nature и Science .
 5. В качестве примера крайне некачественного издательства см. LAP LAMBERT Academic Publishing и другие издательства входящие в группу VDM Publishing .
 6. См. подробнее Конфликт интересов и Википедия: Конфликт интересов .
 7. Следует также помнить, что законы некоторых стран ограничивают освещение материалов организаций, признанных экстремистскими. В частности, Федеральный закон РФ «О противодействии экстремистской деятельности» запрещает публикацию или трансляцию подобных материалов.
 8. См. например Мошенничество в науке , Фальсификация истории и Фальшивые новости .