Szachy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Szachy
Wstępne rozmieszczenie pionów na planszy
Wstępne rozmieszczenie pionów na planszy
Historia pochodzenia Historia szachów
Spis szachownica i pionki
Gracze 2 [1]
Czas trwania imprezy Z zegarem [2]
Pocisk (pocisk) [3] : ⩽ 3 min.
Blitz: ponad 3 min. - 10 minut.
Szybki (szybki): ponad 10 i mniej niż 60 minut.
Klasyczny: 60 minut lub więcej lub więcej niż jeden okres gry z dowolną kontrolą czasu.
Brak zegarka
Nieograniczony czas.
Kilka dni na ruch ( szachy korespondencyjnie ).
Złożoność zasad Przeciętny
Poziom strategii Wysoka
Wpływ losowości Nie ( gra z pełną informacją );
Tak, wybierając pozycję startową w szachach-960
Rozwija umiejętności taktyka , strategia , kombinacja wizji , pamięć wzrokowa
Podobne gry Zobacz warianty szachów , Shogi
Logo Wikimedia Commons Pliki multimedialne w Wikimedia Commons

Szachy ( perskie شاه مات 'Shah mat ", dosłowne tłumaczenie. Shah dead " [4] ), - czytanie gry logicznej ze specjalnymi figurami na 64-komorowej planszy, łączącej elementy sztuki (m.in. porcjowana kompozycja szachowa ), Nauka i sport [5] .

W szachy zwykle gra dwóch graczy przeciwko sobie. Możliwe jest również, aby jedna grupa szachistów grała przeciwko innej lub przeciwko jednemu graczowi, takie partie są często nazywane grami konsultingowymi. Ponadto istnieje praktyka jednoczesnych sesji gry , kiedy kilku przeciwników gra przeciwko jednemu silnemu graczowi, każdy na osobnej planszy.

Reguły gry zostały w większości ukształtowane w XV wieku ; we współczesnych oficjalnych turniejach stosuje się przepisy Międzynarodowej Federacji Szachowej [6] , które regulują nie tylko ruch bierek, ale także prawa sędziego, zasady zachowania zawodników i kontrolę czasu . Gry rozgrywane zdalnie, np. przez e-mail , telefon czy Internet , mają specjalne zasady. Istnieje wiele wariantów szachów, które różnią się od klasycznych: z niestandardowymi zasadami, figurami, rozmiarami planszy itp. Odpowiednią sekcją kompozycji szachowej są szachy bajkowe . Niektóre aspekty gry w szachy są badane w matematyce (na przykład klasyczny Knight 's Move Problem i Eight Queens Problem ), w tym za pomocą symulacji komputerowej .

Historia

Uważa się, że historia szachów ma co najmniej półtora tysiąca lat. Istnieje wiele wersji, które wyjaśniają rozwój szachów i ich rozprzestrzenianie się na całym świecie - "indyjska", "bizantyjska" itp. Według najbardziej rozpowszechnionych z nich, pierwszy znany protoplasta gry, chaturanga , pojawił się w Indiach nie później niż VI wiek ne, ponieważ wtedy to perski szach Khosrov I Anushirvan (531-579) otrzymał stamtąd swoje rządy [7] . W sąsiednich krajach Indii chaturanga przeszła szereg zmian. Jego potomkiem na arabskim wschodzie był shatranj , aw południowo-wschodniej Azji - xiangqi ( Chiny ), makruk ( Tajlandia ) i shogi ( Japonia ). Shatranj w IX - X wieku od Arabów przybył do Europy i Afryki . Europejscy gracze kontynuowali modyfikację gry, co zaowocowało tym, co jest obecnie znane jako „klasyczne” zasady w XV wieku . Zasady zostały ostatecznie ujednolicone w XIX wieku , kiedy zaczęto systematycznie organizować międzynarodowe turnieje. Od 1886 r . gra się o tytuł mistrza świata w szachach . Od 1924 r. istnieje Międzynarodowa Federacja Szachowa FIDE , pod patronatem której od połowy XX wieku odbywa się większość zawodów międzynarodowych.

Zasady gry

Zarząd i pozycja startowa

a b C D mi F g h
osiem
Szachownica480.svg
a8 czarna wieża
b8 czarny koń
c8 czarny słoń
d8 czarna królowa
e8 czarny król
f8 czarny goniec
g8 czarny koń
h8 czarna wieża
czarny pionek a7
b7 czarny pionek
c7 czarny pionek
d7 czarny pionek
e7 czarny pionek
czarny pionek f7
czarny pionek g7
czarny pionek h7
biały pionek a2
b2 biały pionek
c2 biały pionek
d2 biały pionek
e2 biały pionek
f2 biały pionek
biały pionek g2
biały pionek h2
a1 biała wieża
b1 biały koń
c1 biały słoń
d1 biała królowa
e1 biały król
f1 biały goniec
g1 biały rycerz
h1 biała wieża
osiem
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b C D mi F g h
Początkowa pozycja cyfr

Gra toczy się na planszy podzielonej na równe kwadratowe komórki, czyli pola . Rozmiar planszy to 8 × 8 komórek. Pionowe rzędy pól (piony) są oznaczone literami łacińskimi od a do h od lewej do prawej, rzędy poziome (poziome) - cyframi od 1 do 8 od dołu do góry; każde pole jest identyfikowane przez kombinację odpowiedniej litery i cyfry. Pola są pokolorowane na ciemne i jasne kolory (i nazywane są odpowiednio czarnymi i białymi), dzięki czemu pola sąsiadujące w pionie i poziomie są pokolorowane różnymi kolorami. Plansza jest ustawiona w taki sposób, aby bliższy narożny kwadrat na prawo od gracza był biały (dla białych jest to h1, dla czarnych jest to a8).

Szachy , od lewej do prawej: król , wieża , hetman , pionek , skoczek , goniec

Na początku gry każdy z graczy ma taki sam zestaw pionków . Pionki jednego z graczy umownie nazywane są „białymi”, drugi – „czarnymi”. Białe kawałki są jasne, czarne kawałki są ciemne. Sami gracze są nazywani „białymi” i „czarnymi” przez kolor swoich pionków.

W każdy zestaw liczb obejmuje: Król (♔, ♚), królowa (♕, ♛), dwie wieże (♖, ♜), dwa słoń (♗, ♝), dwie koń (♘, ♞) i osiem pionów (♙, ). W pozycji wyjściowej kształty po obu stronach są umieszczone tak, jak pokazano na schemacie. Biały zajmuje pierwsze i drugie miejsce, czarny - siódmy i ósmy. Pionki znajdują się odpowiednio na drugim i siódmym rzędzie.

Projekt figur szachowych jest zróżnicowany. De facto standardem stał się tzw. zestaw Staunton , opracowany w 1849 roku i nadal używany w oficjalnych turniejach szachowych (figury tego zestawu pokazane są na ilustracji), ale istnieje wiele dramatycznie odmiennych konstrukcji, na przykład figurki przedstawiające żołnierzy konkretnych armii, znanych ludzi, postaci z bajek, zwierząt, postaci z niektórych dzieł i tak dalej.

Ruchy

Gra polega na tym, że gracze na zmianę wykonują ruchy. Biały wykonuje pierwszy ruch. Poza biciem w przejściu i roszadą , opisanym poniżej, posunięcie polega na tym, że gracz przesuwa jeden ze swoich pionów na inne pole zgodnie z następującymi zasadami:

 • Bierki (oprócz skoczka ) poruszają się w linii prostej, natomiast wszystkie pola pośrednie między początkowym a końcowym muszą być wolne (nie mogą mieć pionów własnych ani cudzych). Wyjątkiem jest ruch skoczka , patrz poniżej.
 • Ruch na pole zajęte przez bierkę jest niemożliwy.
 • Przemieszczając się na pole zajmowane przez pionka obcego, jest on usuwany z planszy ( przejęcie ).
 • Król porusza się na sąsiednim polu pionowo, poziomo lub po przekątnej.
 • Królowa porusza się na dowolną odległość w pionie, poziomie lub ukośnie.
 • Wieża porusza się na dowolną odległość w pionie lub poziomie.
 • Goniec porusza się po przekątnej na dowolną odległość.
 • Te ruchy: Knight dwa kwadraty pionowo, a następnie jeden kwadrat poziomie, lub na odwrót, dwa pola w poziomie i jedna w pozycji pionowej, a tym samym ruch konia przypomina literę „G” cyrylicy lub litera „L” Alfabety łacińskie. Zgodnie ze sformułowaniami zawartymi w przepisach międzynarodowych [6] i rosyjskich [8] skoczek porusza się na jedno z pól najbliższych temu, na którym stoi, ale nie na tym samym poziomie, pionie czy skosie. W tym przypadku kolor pola, po którym porusza się skoczek, jest zawsze przeciwny do koloru pola, na którym stoi. Skoczek różni się również od pozostałych bierek tym, że inne pionki stojące na drodze skoczka nie przeszkadzają w jego ruchu (przeskakuje nad nimi).
 • Pionek może poruszać się tylko do przodu (kierunek „do przodu” nazywa się kierunkiem do ósmego rzędu dla białych lub do pierwszego rzędu dla czarnych): bez bicia - jedno pole do przodu pionowo, a z biciem - po przekątnej jedno pole do przodu w prawo lub do przodu w lewo ... Jeśli pionek znajduje się na polu początkowym (druga ranga dla białych i siódma dla czarnych), to dodatkowo może przesunąć się o dwa pola do przodu bez bicia. Kiedy pionek przesuwa się na ostatnią pozycję (dla białych - na ósme, dla czarnych - na pierwszy), jest on zastępowany przez gracza dowolnym innym pionem tego samego koloru, z wyjątkiem króla ( promocja pionka ). Awansowanie pionka jest częścią ruchu, dzięki któremu zostaje przesunięty na ostatnią rangę. Tak więc, jeśli na przykład pionek awansowany z piona zagraża królowi przeciwnika, to ten król w wyniku przesunięcia pionka na ostatnią rangę jest natychmiast szachowany.

Ruchy wszystkich bierek pokazano na poniższym schemacie. Znaki „X” oznaczają pola, na które pionek może się przemieścić z pola, na którym się teraz znajduje.

Pole nazywa się atakowanym lub złamanym, jeśli podczas swojego ruchu bierka mogła zająć bierkę przeciwnika znajdującą się na tym polu (niezależnie od tego, czy na tym polu jest taka bierka). Kwadrat jest uważany za pokonany, nawet jeśli w rzeczywistości nie można tam przesunąć pionka, ponieważ stawia on własnego króla w bitwie.

Ruchy specjalne

Istnieją dwa specjalne ruchy:

 • Roszada - jeśli król i jedna z wież tego samego koloru nie poruszyły się od początku gry, to król i ta wieża mogą jednocześnie zamienić pozycję (zamek) w jednym ruchu. Podczas roszady król przesuwa się o dwa pola w kierunku wieży, a wieżę umieszcza się na polu pomiędzy początkową i końcową pozycją króla. Roszada jest niemożliwa, jeśli król lub odpowiadająca mu wieża już się poruszyły. Roszada jest chwilowo niemożliwa, jeśli między królem a wieżą znajduje się jakakolwiek bierka, a także jeśli pole, na którym stoi król, lub pole, które musi przekroczyć, lub pole, które musi zająć, jest atakowane przez jednego z pionki przeciwnika. Dla celów zasady „ dotyk- ruch”, roszada jest uważana za ruch króla, więc roszada powinna rozpoczynać się ruchem króla, a nie wieży.
 • Przejęcie na przejściu - gdy pionek wykona ruch o dwa kwadraty przez złamany kwadrat, który jest atakowany przez pionek przeciwnika, to może zostać schwytany przez pionka tego przeciwnika ruchem odwetowym. W takim przypadku pionek przeciwnika zostaje przesunięty na złamane pole, a złapany pionek jest usuwany z planszy (patrz przykład na schemacie). Bicie na przejściu jest możliwe tylko w odpowiedzi na ruch pionka po złamanym polu, w następnych ruchach nie jest już dozwolone.

Mat i pat

 • Król na pobitym kwadracie nazywany jest szachem . Wykonanie ruchu, po którym król przeciwnika jest szachowany, oznacza zadeklarowanie szacha. Ruchy, po których król gracza, który wykonał ruch, pozostaje lub jest szachowany, są zabronione; gracz, którego król jest szachowany, musi go natychmiast wyeliminować.
 • Jeśli król gracza jest w szachu, a gracz nie ma ruchu, aby wyeliminować ten szach, gracz ten jest nazywany „ zamatowanym ” i odpowiednio zostaje pokonany. Celem gry jest zamatowanie króla przeciwnika.
 • Jeśli gracz podczas swojej tury nie ma możliwości wykonania ani jednego ruchu zgodnie z zasadami, ale król gracza nie jest szachowany, sytuacja ta nazywana jest patem .

Wynik gry

Gra kończy się wygraną jednej ze stron lub remisem . W przypadku złamania zasad przez obu graczy można liczyć podwójną porażkę.

Szachy dla niewidomych

Wygrane są rejestrowane w następujących przypadkach:

 • Mat . Mat wygrywa.
 • Jeden z graczy poddaje się. Gracz, który uzna, że ​​dalszy opór jest bezcelowy, w każdej chwili może się poddać, wystarczy tylko zatrzymać zegar i uścisnąć przeciwnikowi rękę. Jego przeciwnik zostaje ogłoszony zwycięzcą.
 • Jednemu z graczy zabrakło czasu. W takim przypadku zwycięstwo, z kilkoma wyjątkami opisanymi w sekcji Kontrola czasu , zostanie przyznane drugiej stronie.
 • Zwycięstwo techniczne jest przyznawane graczowi w oficjalnym turnieju, jeśli jego przeciwnik:
  • nie pojawił się w grze w czasie określonym w regulaminie turnieju (obecnie domyślnie akceptowane jest zerowe opóźnienie). W tym przypadku gracz dostaje minus w tabeli, a przeciwnik dostaje plus;
  • przerwał grę (rozpoczął grę, ale opuścił pole gry bez jej ukończenia lub poinformowania sędziego);
  • rażąco naruszył regulamin lub nie posłuchał sędziego;
  • wykonał dwa zakazane przez przepisy ruchy, a sam miał możliwość zamatowania, przynajmniej kooperacyjnie.
Zwycięstwo techniczne można również przyznać za nierozegraną grę w przypadku, gdy dla gracza w tej rundzie z jakiegokolwiek powodu nie znaleziono przeciwnika, a zasady turnieju szczegółowo określają ten przypadek (na przykład, jeśli przeciwnik jest wyeliminowany z turnieju lub jeśli liczba graczy jest nieparzysta) w turnieju według systemu szwajcarskiego ).

Remis jest rejestrowany w następujących przypadkach:

 • Pat .
 • Obie strony zgodziły się na remis , czyli jeden z graczy zaproponował remis, drugi go przyjął. Aby zaoferować graczowi, wystarczy w jego turze powiedzieć „ dobierz ”. Jeśli przeciwnik wykona ruch, nie odpowiadając na tę ofertę, uważa się ją za odrzuconą. Współczesne zasady turniejowe [9] określają, że remis powinien być oferowany po ruchu pionka, ale przed zmianą zegara; jeśli gracz zaproponuje remis przed wykonaniem ruchu, drugi gracz, zanim odpowie na ofertę, ma prawo (ale nie ma obowiązku) zażądać, aby pierwszy gracz wykonał ruch jako pierwszy. Ostatnio w niektórych turniejach zastosowano tak zwane „ zasady sofijskie ”, które nieco ograniczają możliwość wyrażenia zgody przez graczy na remis.
 • Pozycji matującej nie można osiągnąć żadną sekwencją ruchów (na przykład na planszy nie ma wystarczającej liczby bierek, aby jakikolwiek gracz mógł zamatować – na przykład tylko dwie pionki: króla jednego gracza i gońca drugiego).
 • Trzykrotne powtórzenie pozycji (niekoniecznie dla trzech ruchów z rzędu), a pojęcie pozycji w tym przypadku obejmuje pozycję bierek, kolejność ruchu i możliwe ruchy (w tym prawo do roszady i bicia na pasażu dla każdej strony). Gracz, który zauważył trzykrotne powtórzenie pozycji, musi zwrócić się do sędziego i zażądać ustalenia remisu; jeśli tego nie zrobisz, gra będzie kontynuowana. С июля 2014 года в правила было внесено дополнение: теперь в случае пятикратного повторения одной и той же позиции в течение пяти последовательных ходов обоих игроков партия также считается закончившейся вничью, заявления от игрока для этого не требуется [10] .
 • Правило 50 ходов : в течение 50 последних ходов обеих сторон не было сделано ни одного взятия и ни одного хода пешкой. Ничья фиксируется в том случае, если этого потребует один из игроков. В XX веке это правило многократно изменялось и в него добавлялись различные исключения. В настоящее время все исключения отменены, и правило 50 ходов действует в любых позициях [11] . С июля 2014 года партия также объявляется закончившейся вничью (без заявления игроков), если обе стороны сделали 75 ходов без взятия и без хода пешкой. Мат имеет приоритет перед этим правилом [10] .
 • Один из игроков просрочил время . В некоторых случаях, описанных в разделе « Контроль времени », засчитывается ничья.
 • У игрока осталось менее двух минут и отсутствует добавление 30 или больше секунд за ход, но его соперник не пытался выиграть «нормальными средствами», или такой выигрыш невозможен . В этом случае судья может засчитать ничью по требованию игрока, у которого осталось меньше двух минут. Подробнее об этом см. в разделе « Контроль времени ».

Шахматная теория

Шахматная теория представляет собой набор исследований, посвящённых различным аспектам шахматной игры. Её активное развитие началось с XV века, когда шахматные правила устоялись в виде, оставшемся практически неизменным до наших дней.

Этапы партии

Теория выделяет три этапа шахматной партии: дебют, миттельшпиль и эндшпиль.

 • Дебют — начальная стадия партии, продолжающаяся первые 10—15 ходов. В дебюте основной задачей игроков является мобилизация собственных сил, подготовка к непосредственному столкновению с противником и начало такого столкновения. Дебютная стадия игры наиболее хорошо изучена в теории, существует объёмная классификация дебютов , наработаны рекомендации по оптимальным действиям в тех или иных вариантах, отсеяно большое количество неудачных дебютных систем.
 • Миттельшпиль — середина игры. Стадия, начинающаяся после дебюта. Именно в ней обычно происходят основные события шахматной партии (ситуации, когда выигрыш достигается ещё в дебюте, очень редки). Характеризуется большим количеством фигур на доске, активным маневрированием, атаками и контратаками, соперничеством за ключевые пункты, в первую очередь — за центр. Партия может завершиться уже в этой стадии, обычно такое происходит, когда одна из сторон проводит успешную комбинацию. В противном случае после взятия большего числа фигур партия переходит в эндшпиль.
 • Эндшпиль — заключительная стадия игры. Характеризуется небольшим количеством фигур на доске. В эндшпиле резко возрастает роль пешек и короля. Часто основной темой игры в эндшпиле становится проведение проходных пешек. Эндшпиль заканчивается либо победой одной из сторон, либо достижением положения, когда победа в принципе невозможна. В последнем случае заключается ничья.

Взаимодействие фигур

Шахматы как игра с полной информацией

Шахматы являются игрой с полной информацией , поэтому итог игры предопределён в случае следования обоими игроками оптимальной стратегии, гарантирующей достижение выигрыша (или сохранение ничьей). Математически доказано, что такая стратегия, при условии конечности игры, существует (для шахмат, как и для любой другой игры с полной информацией), однако на текущий момент для шахмат она не найдена. Большое количество вариантов ходов и возможных позиций (см. Комбинаторный взрыв ) препятствуют «механическому» расчёту хода партии более чем на несколько ходов вперёд, так что на практике итог игры непредсказуем [12] [13] .

Шахматная композиция

Вспомогательной дисциплиной для обучения шахматам и одновременно самостоятельным видом деятельности на стыке шахмат и изобразительного искусства, является шахматная композиция — составление шахматных задач и этюдов. Композиция базируется на средствах и правилах практической игры и представляет собой независимую форму шахматного творчества [14] . Имея вполне утилитарную, обучающую функцию, композиция также демонстрирует красоту шахматных комбинаций. Композицию образно называют поэзией шахмат, поскольку она отражает практику шахматной игры так, как искусство реальную жизнь. Шахматный композитор заставляет фигуры делать максимум возможного на шахматной доске, выявляет их скрытую силу, всесторонне используя правила шахматной игры.

Различают два основных вида шахматной композиции — задачи и этюды . Этюд — это искусственная позиция, обычно близкая к окончанию реальной партии, в которой за одну из сторон (обычно за белых) необходимо найти путь к выигрышу или ничьей без ограничения числа ходов. Задача отличается от этюда более строгими условиями: она точно задаёт требуемый исход (как правило, мат) и количество ходов, за которое этот исход должен быть достигнут. Также существуют особые виды композиции , такие как восстановление шахматной партии, приводящей к заданной позиции из начальной расстановки фигур, различные математические и конструкционные задачи и пр.

Варианты шахмат

Шахматы для троих игроков на шестиугольной доске с четырёхугольными полями

Помимо общеизвестных классических шахмат, описанных в настоящей статье, существует большое количество других вариантов шахматной игры. Есть национальные варианты шахмат, например, распространённые в Южной Азии сянци , сёги , чанги , макрук . Некоторые варианты используют дополнительные фигуры и/или необычные доски, так, известны варианты на бо́льших по размеру досках, на круглых досках , с фигурами, объединяющими ходы коня и ладьи и/или коня и слона, с магараджей (фигура, объединяющая ходы ферзя и коня) вместо ферзя, курьерские шахматы , гексагональные шахматы (играются на шестиугольной доске, состоящей из полей-шестиугольников).

Современные круговые шахматы

Существуют шахматы для более чем двух игроков: трёх- и четырёхсторонние шахматы , в которых за одной доской играют три или четыре игрока (пара на пару или каждый за себя), управляющие каждый своим комплектом фигур, а также «командные» варианты шахмат, где игра ведётся команда на команду на одной или нескольких досках, причём на ход партии за одной доской влияют действия более чем одного игрока из каждой команды (например, шведские шахматы ).

Изобретением новых вариантов шахмат увлекались многие шахматные композиторы, а также учёные, шахматисты-любители и профессионалы. Известны, например, шахматы Капабланки — на доске 10×8, с двумя новыми фигурами. В последнее время приобретают всё большую популярность шахматы Фишера — игра по классическим правилам, но со случайной начальной расстановкой фигур на последних горизонталях. В части вариантов правила сохранились неизменными (или минимально изменёнными), а изменена лишь начальная расстановка фигур. Кроме уже упомянутых шахмат Фишера, таковыми являются кингчесс и боевые шахматы .

Турнирный регламент

Профессиональные требования к проведению состязаний привели к созданию турнирных правил, единых для всех игроков. Их принятие повлияло на основные правила игры (тронул — ходи, взятие на проходе и пр.).

Исправление ошибок

 • Если во время игры обнаруживается, что доска расположена неправильно, ошибка должна быть исправлена вне игрового времени: доска с сохранением позиции ставится так, чтобы справа от играющего белыми находилось угловое белое поле h1.
 • Если обнаруживается, что начальная расстановка фигур была ошибочной, фигуры расставляются в нужном порядке, только если было сделано не более трёх ходов (правило трёх ходов).
 • Игрок, сделавший невозможный ход, обязан переходить, если возможно, той же фигурой. Если ошибочный ход замечен не сразу, партия должна быть переиграна с этого места.
  • Если невозможно восстановить позицию в тот момент, когда был сделан ошибочный ход, партия переигрывается с последней известной до ошибочного хода позиции.
  • За первый ошибочный ход игрок наказывается тем, что его противнику добавляется 2 минуты (если применяются специальные блиц-правила — 1 минута). За второй ошибочный ход игроку засчитывается поражение, но только если соперник имеет возможность поставить мат любой серией возможных ходов; иначе ничья.
 • Если игрок, намереваясь сделать рокировку, по ошибке сначала сдвинул ладью, он должен сделать ход ладьёй. Если игрок сделал невозможную рокировку (например, через битое поле), он должен вместо неё сделать ход королём, если такой ход возможен.
 • Если после начала турнирной партии обнаруживается, что соперники играют фигурами не того цвета, который должен быть согласно расписанию турнира, то партия переигрывается, если сделано не более десяти ходов.

Запрет на отказ

 • Не может быть взято назад сделанное партнёру предложение о ничьей.
 • Не может быть взято назад сделанное игроком заявление о сдаче (проигрыше) партии.
 • Не может быть взят назад (изменён) ход, если он был сделан и от фигуры была отнята рука, за исключением случая, когда ход невозможен.

Правила «тронул — ходи» и «руку отнял — ход сделан»

 • Следующие правила относятся только к умышленному прикосновению к фигуре при своём ходе .
  • Игрок, дотронувшийся до своей фигуры, обязан этим ходом пойти данной фигурой.
  • Игрок, дотронувшийся до чужой фигуры, обязан на этом ходу её взять.
  • Прикосновение к своей фигуре, не имеющей хода по правилам, или к чужой фигуре, которую на этом ходу невозможно взять, не влечёт никаких последствий.
  • Рокировка считается ходом короля. Поэтому при рокировке надо сначала сдвинуть короля, потом ладью . Если игрок, желая совершить рокировку, по ошибке сначала дотронулся до ладьи, он должен вместо рокировки сделать ход этой ладьёй.
  • Если игрок дотронулся до нескольких фигур, которыми можно ходить или которые можно взять, он должен ходить той или брать ту фигуру, к которой прикоснулся первой. Исключения:
   • если игрок дотронулся до своего короля и обязан им ходить, потом до своей ладьи, и рокировка в сторону этой ладьи возможна, он должен совершить эту рокировку.
   • если игрок дотронулся до своей фигуры и обязан ей ходить, потом до фигуры противника, которую можно взять этой фигурой, он должен совершить это взятие.
   • если игрок дотронулся до фигуры противника и обязан её взять, потом до своей фигуры, которой можно взять эту фигуру противника, он должен совершить это взятие.
   • если игрок, в силу описанного выше, обязан совершить определённый ход, последующие прикосновения к фигурам на этом ходу не влекут никаких последствий.
  • Если нельзя установить, какая фигура была тронута первой, считается, что это фигура игрока, за которым очередь хода, а не его партнёра. (Правило ФИДЕ 4.3)
  • Если игрок хочет поправить неаккуратно стоящую фигуру, он должен сообщить об этом, например, сказав «поправляю» ( англ. I adjust , фр. J'adoube ) и только после этого поправить фигуру. В таком случае прикосновение к фигуре не влечёт никаких последствий. Известен случай, когда во время межзонального турнира 1967 года югославский гроссмейстер Милан Матулович , сделав проигрышный ход, сказал «J'adoube» и вернул ход назад. Его соперник, Иштван Билек , обратился к судье, но тот оставил инцидент без последствий. После этого случая Матулович получил прозвище «Жадубович» [15] .
 • Случайное касание фигуры, например, если игрок задел фигуру рукой, делая другой ход, не влечёт никаких последствий.
 • Прикосновение к фигурам при чужом ходе запрещено.
 • Когда игрок отнял руку от фигуры, переместив её на другое поле, ход считается завершённым и не может быть взят назад (если он соответствует правилам). До того, как рука отнята, игрок может вернуть фигуру на исходное поле и, если захочет, сделать ей какой-либо другой ход. Это правило известно как «отнял руку — ход сделан». Исключения и особенности:
  • Рокировка не может быть взята назад с того момента, когда игрок отнял руку от короля.
  • Проведение пешки: после того как игрок отнял руку от пешки, он не может ей переходить. Выбор фигуры не может быть изменён с того момента, когда фигура коснулась поля превращения.
 • Ход считается завершённым, когда выполнены все следующие условия:
  • Игрок отпустил руку от фигуры, которой сделал ход.
  • В случае взятия — игрок снял с доски фигуру, которую он взял.
  • В случае рокировки — игрок переставил короля и ладью и отпустил руку от ладьи.
  • В случае проведения пешки — игрок отпустил руку от новой фигуры, поставленной им на поле превращения.
Только после этого той же рукой переключаются шахматные часы .
 • Игрок теряет право заявить о нарушении соперником этих правил после того, как он сам коснётся фигуры, чтобы сделать свой очередной ход.

Начисление очков

В зависимости от итога игрок получает следующее количество очков:

В некоторых соревнованиях очки начисляются по другим системам, например, «футбольной»: 3 — за выигрыш, 1 — за ничью и 0 — за проигрыш.

В турнирах, где все игроки (команды) играют равное число партий, победитель определяется по количеству набранных очков в партиях или микроматчах.

Во многих случаях (для исключения ситуаций равенства очков) применяются различные коэффициенты. Широко распространена практика применения системы Зоннеборна-Бергера .

Если невозможно определить победителя, играются тай-брейки .

Контроль времени

Механические шахматные часы

С XIX века используется контроль времени . Первоначально он осуществлялся при помощи песочных часов, позднее, в 1883 году англичанин Томас Брайт Уилсон ( Thomas Bright Wilson ) сконструировал механические шахматные часы [16] , которые после ряда модификаций к началу XX века приняли современный вид: два часовых механизма, попеременно включаемых нажатием одной из двух кнопок. Момент истечения времени игрока фиксируется по падению маленькой красной стрелки («флажка»), поднимаемой минутной стрелкой часов. В игре появились понятия « цейтнот », «проигрыш по времени», « блиц », «игра на флажок», возможность ничьей в лучшей игровой ситуации, но с худшим временем.

В настоящее время все официальные партии играются с контролем времени. Механические шахматные часы практически не изменились, но сейчас всё чаще используются электронные, в которых возможно удобное задание сложных схем контроля времени и автоматический подсчёт ходов. В определённый правилами турнира момент начала партии судья запускает часы игрока, играющего белыми фигурами. Ранее правила турниров обычно определяли максимально допустимое время опоздания игрока, а также, возможно, дополнительный штраф за опоздание. Обычной практикой было удвоение времени опоздания; если игрок не начинал партию в течение половины основного лимита времени, ему засчитывалось техническое поражение за неявку. В последние годы чаще стало применяться правило «нулевого опоздания», то есть неявка фиксируется сразу, как только игрок не явился на партию вовремя. Часы при этом могут вообще не включаться.

Время игрока считается истекшим, если флажок на его часах упал и этот факт заметил судья, или заметил один из игроков и обратил внимание судьи. При этом игроку, у которого упал флажок, засчитывается поражение, кроме следующих случаев:

 • Если на доске стоит мат, поставивший его победил, независимо от того, чей флажок упал.
 • Если на доске пат или ничья в соответствии с правилом троекратного повторения позиции или правилом 50 ходов, засчитывается ничья.
 • Если партия не была закончена, но обнаружилось, что флажки упали у обоих игроков (такое может произойти при игре с механическими часами, если противник игрока, первым просрочившего время, не заметил падения флажка соперника и не остановил часы, а доиграл до падения собственного флажка), независимо от того, у кого первого истекло время, засчитывается ничья. Если это произошло не в последнем периоде игры, партия продолжается.
 • Если тот из игроков, у которого флажок не упал, не может поставить мат в принципе, даже при самой худшей игре противника, засчитывается ничья.

Ничья в цейтноте

Если у игрока осталось менее 2 минут времени до конца партии, и он считает, «что партнер не пытается выиграть партию нормальными средствами, или что невозможно выиграть нормальными средствами», правила могут разрешать игроку остановить часы и обратиться к судье с требованием объявления ничьей. Судья вправе:

 • согласиться с мнением игрока и объявить ничью немедленно
 • отложить решение. При этом противнику могут быть добавлены 2 минуты, судья по возможности лично наблюдает за игрой и выносит решение до или после падения флажка. Если судья согласен с мнением игрока, он обязан объявить ничью.
 • сразу отклонить требование, в этом случае противнику добавляется 2 минуты времени ( Правила ФИДЕ, статья 10 )

Эти правила, однако, не применяются в блице (10 минут или менее на всю игру каждому противнику).

Технические правила обращения с игровыми часами

 • Кнопку игровых часов следует нажимать той же рукой, которой делается ход. Без этого трудно однозначно определить, что произошло раньше — ход или переключение часов.
 • Игроку запрещается держать палец на кнопке часов или «зависать» над ней.
 • Запрещается нажимать часы с силой, поднимать, нажимать часы, прежде чем сделан ход, или стучать по ним.
 • Игрок, которому необходимо вмешательство судьи (например, регистрация ничьей из-за троекратного повторения позиции), вправе остановить часы (механические часы останавливаются путём приведения обеих кнопок в «полунажатое» состояние, которое обычно делается одной рукой, электронные — нажатием специальной кнопки). Если судья сочтёт, что претензия игрока явно необоснованна, он может наказать игрока: предупредить его, оштрафовать (при условии, что сумма штрафа объявлена заранее), уменьшить время или его результат, добавить время или очки его противнику, засчитать нарушителю поражение, удалить его из нескольких туров или из всего соревнования.

Откладывание партии

Правила турнира могут предусматривать начало партии в один день и продолжение (доигрывание) в один из последующих. В этом случае определяется время завершения игры в игровой день, и по достижении этого времени игрок, чья очередь ходить, должен отложить партию, которая затем доигрывается в определённый турнирными правилами день. Партия откладывается следующим образом: игрок, чья очередь ходить в момент откладывания партии, обдумывает очередной ход при включённых часах, после чего, вместо того, чтобы сделать ход на доске, записывает его на специальном бланке и передаёт судье в запечатанном конверте; никто, кроме этого игрока, не должен знать, какой ход сделан. После этого судья останавливает часы, записывая их показания. Перед началом доигрывания восстанавливается позиция на момент откладывания, воспроизводятся показания игровых часов, после чего судья вскрывает конверт, делает на доске записанный ход и запускает часы второго игрока.

В последнее время, в связи с развитием шахматных компьютерных программ, большинство турниров отказалось от возможности отложить партию, введя более короткий контроль времени.

Запись партии

В официальных партиях с обычным (не укороченным) контролем времени игроки, как правило, обязаны вести запись партии непосредственно по ходу игры. Запись производится на специальном бланке, куда игрок вписывает ходы, свои и противника. Запись производится в алгебраической нотации.

Правила ведения записи:

 • Игроку запрещается записывать ходы заранее (за исключением случая требования ничьей трёхкратным повторением позиции или по правилу 50 ходов);
 • Игрок может записать ход противника перед тем, как отвечать на него, но вправе сделать это позже;
 • Игрок обязан записать в бланк свой предыдущий ход до того, как сделает следующий ход на доске;
 • Игроки обязаны записывать в бланки предложения ничьей, а также результат партии по её завершении;
 • Бланки с результатом партии по её окончании подписываются игроками и сдаются арбитру.

В цейтноте (когда у игрока остаётся менее 5 минут времени до очередного контроля, и нет хотя бы 30 секунд добавляемого к каждому ходу дополнительного времени) правила разрешают не вести запись до падения флажка. Если в цейтноте оказываются оба игрока, то арбитр или помощник должны по возможности наблюдать за ходом партии и вести запись. В таком случае игрок обязан восстановить запись (если необходимо — пользуясь записями партнёра, арбитра или его помощника) сразу после падения флажка, и только потом может делать следующий ход.

В игре с укороченным контролем времени ( быстрые шахматы или блиц) требование ведения записи не предъявляется.

Устаревшие и ныне не применяющиеся правила

До сих пор среди любителей иногда встречаются попытки следовать старым, давно отменённым либо никогда не применявшимся в официальной практике правилам. Некоторые из них перечислены ниже [17] :

 • Если король достиг последней горизонтали, то на исходном поле соответствующей вертикали ставится новая пешка того же цвета. Варианты правила: пешка ставится на том же ходу; на следующем; на любой клетке второй от игрока горизонтали; на любой, кроме битых полей. Правило совершенно не соотносится с современными.
 • Если король хотя бы раз был под шахом, рокировка для него становится невозможной.
 • Требование произносить вслух «Шах!», «Мат!», «Пат!», «Гардэ!» (последнее — при нападении на ферзя). В настоящее время требования устно обозначать появление той или иной позиции не предъявляется. Попытка сделать ход вопреки шаху или мату рассматривается как ошибка и исправляется.
 • Если у фигуры, которую тронул игрок, нет хода по правилам, или если тронутую чужую фигуру или пешку нельзя побить, игрок должен сделать «штрафной ход» королём. Согласно современным правилам, прикосновение к своей фигуре, не имеющей хода, или чужой, которую нельзя взять, не влечёт никаких последствий.
 • Пешка при достижении последней горизонтали может превращаться только в фигуру, снятую ранее с доски. Это правило было достаточно широко распространено в прошлом, в Италии оно бытовало до XIX века, но впоследствии применяться перестало: сейчас пешка может быть превращена в любую фигуру, кроме короля.
 • Пат означает проигрыш запатованной стороны. Это очень старое правило, унаследованное от шатранджа . Уже несколько веков пат в шахматах приводит к объявлению ничьей.

Шахматы как спорт

Шахматы представляют собой организованный вид спорта с иерархией званий, развитой системой регулярных турниров, национальными и международными лигами, шахматными конгрессами. Возникновение профессионального спорта привело к появлению профессиональных спортсменов, тренеров, журналистов, функционеров, опирающихся на армию любителей игры.

Шахматные организации

Международная шахматная федерация

Главным органом, занимающимся организацией международных шахматных соревнований, в настоящее время является ФИДЕ (FIDE, фр. Fédération Internationale des Échecs ), организованная в 1924 . Во многих странах мира существуют также национальные организации шахматистов.

Хотя ФИДЕ является членом Международного олимпийского комитета , шахматы как таковые никогда не принадлежали к олимпийским видам спорта . Однако в программу некоторых мультиспортивных соревнований шахматы включаются: например, шахматные турниры среди мужчин, женщин и смешанных команд проводились в рамках летней Универсиады 2011 года , летней Универсиады 2013 года ; шахматы включены также в программу Азиатских игр .

По шахматам проводится отдельная Шахматная олимпиада , проходящая раз в два года и представляющая собой командное соревнование национальных сборных. Кроме того, шахматы входят в число пяти основных видов Всемирных интеллектуальных игр .

Иные международные шахматные объединения

Помимо ФИДЕ с конца XIX века было создано ещё несколько международных шахматных организаций, но все они просуществовали недолго. Первой была Международная ассоциация маэстро, организованная в 1898 году по инициативе ряда крупнейших игроков (маэстро) того времени, в первую очередь Зигберта Тарраша . Однако уже через несколько лет она распалась.

Несколько альтернативных шахматных организаций возникло по инициативе и при активном участии тринадцатого чемпиона мира Гарри Каспарова . Частично это было связано с открытым конфликтом между Каспаровым и президентом ФИДЕ Флоренсио Кампоманесом . В 1986 году по инициативе Гарри Каспарова была создана Международная ассоциация гроссмейстеров (МАГ). По идее создателя, она должна была играть роль «шахматного профсоюза» для профессиональных игроков, но оказалась невостребованной и уже через несколько лет прекратила свое существование.

В 1993 году по инициативе Гарри Каспарова , бывшего на тот момент действующим чемпионом мира, и Найджела Шорта , победившего в очередном турнире претендентов, была организована Профессиональная шахматная ассоциация (ПША). В отличие от МАГ, это была коммерческая организация, главной задачей которой называлась организация шахматных соревнований, в первую очередь — чемпионата мира по шахматам. При этом Гарри Каспаров заявил, что, как чемпион мира по шахматам, только он обладает правами не только на звание, но и на титул чемпиона мира. ПША проводила собственное первенство мира по шахматам с корпоративным спонсорством Intel . В 1996 году в связи с нарушением Каспаровым договора с Intel ПША лишилась спонсорской поддержки и была распущена.

В 1998 году на открытии очередного шахматного турнира в Линаресе Каспаров и организатор этих турниров Луис Рентеро объявили об образовании новой шахматной организации, Всемирного шахматного совета (ВШС), целью которой будет отбор претендента на матч за звание чемпиона мира по шахматам с Гарри Каспаровым. Итогом деятельности ВШС стало проведение матча за первенство мира между Гарри Каспаровым и Владимиром Крамником в 2000 году . Это было единственное крупное достижение ВШС; организация вскоре обанкротилась и прекратила свое существование.

Международная федерация шахматной игры по переписке

В 1928 году создан Международный союз игры в шахматы по переписке (с 1951 года — Международная федерация игры в шахматы по переписке, ИКЧФ ). Проводятся официально признанные чемпионаты мира, национальные первенства, есть рейтинг, международные и национальные спортивные звания (гроссмейстер ИКЧФ, мастер спорта России по переписке и др.). В настоящее время пересылка ходов проводится не только обычной почтой, но и электронной.

Шахматные состязания

История

В 1575 году в Мадриде при дворе короля Филиппа II был проведён первый международный шахматный турнир, в котором двум итальянским шахматистам противостояли два лучших шахматиста Испании. С XVI века начали появляться шахматные клубы, где собирались любители и полупрофессионалы, игравшие зачастую на денежную ставку. Наибольшую известность среди них приобрели Кафе де ля Режанс в Париже и Schadows Schachklub в Берлине.

Schadows Schachklub , с 1803 по 1847 год — центр шахматной жизни Центральной Европы

В течение двух последующих веков распространение шахмат привело к появлению национальных турниров в большинстве европейских стран. Выходят шахматные издания, сначала единичные и нерегулярные, но с течением времени приобретающие всё бо́льшую популярность.

В XIX веке начинают проводиться международные матчи (с 1821-го) и турниры (с 1851-го). На первом таком турнире, проходившем в Лондоне в 1851 году , одержал победу Адольф Андерсен . Именно он стал неофициальным «шахматным королём», то есть тем, кого считали сильнейшим шахматистом мира. Впоследствии это звание оспорил Пол Морфи (США), выигравший в 1858 году матч со счётом +7-2=2, однако после ухода в 1859 году Морфи с шахматной сцены Андерсен вновь стал первым, и лишь в 1866 году Вильгельм Стейниц выиграл у Андерсена матч со счётом +8-6 и стал новым «некоронованным королём».

Первым чемпионом мира по шахматам , который официально носил это звание, стал тот же Вильгельм Стейниц , победив Иоганна Цукерторта в первом в истории матче, в соглашении о котором появилось выражение «матч на первенство мира». Таким образом, явочным порядком сложилась система преемственности звания: новым чемпионом мира становился тот, кто выигрывал матч у предыдущего, при этом действующий чемпион оставлял за собой право согласиться на матч или отвергнуть соперника. В связи с этим он фактически же определял условия и место проведения матча. В некоторых соглашениях о матче предусматривалось право чемпиона на матч-реванш в случае проигрыша; победа в таком матче возвращала чемпионское звание предыдущему владельцу.

Формально ничто не могло вынудить чемпиона принять вызов, однако из соображений сохранения репутации он не мог безосновательно отказать претенденту, если тот зарекомендовал себя достаточно сильным игроком. Тем не менее уже для второго чемпиона мира Эмануила Ласкера обычным делом было создание различных искусственных препятствий и затягивание переговоров о матче с сильными претендентами, иногда на годы. Первый свой матч на первенство мира в ранге действующего чемпиона он сыграл лишь десять лет спустя после завоевания этого звания, в 1905 году с Фрэнком Маршаллом . В 1914 году крупнейшие шахматные федерации того времени (Британская, Германская, Российская) предприняли первую попытку упорядочить розыгрыш звания чемпиона мира, для чего был организован Санкт-Петербургский турнир маэстро. Однако этому помешало начало мировой войны . В 1922 году была предпринята ещё одна попытка упорядочить механизм вызова: по настоянию Хосе Рауля Капабланки во время турнира в Лондоне его сильнейшими участниками был подписан так называемый Лондонский протокол , согласно которому чемпион под угрозой лишения звания был обязан принять вызов претендента, если тот входит в число «общепризнанных маэстро» и обеспечит финансирование матча (общий призовой фонд матча, согласно протоколу, должен был составлять 10 тысяч долларов США).

Первый общепризнанный чемпионат мира по шахматам под эгидой ФИДЕ был проведен в 1948 году , когда, с одной стороны, из-за смерти Александра Алехина непобежденным, с другой стороны, согласия ведущих шахматистов мира (Михаила Ботвинника , Пауля Кереса , Макса Эйве , Сэмюэля Решевского , Ройбна Файна , Василия Смыслова ), могущих претендовать на звание чемпиона мира, на розыгрыш этого звания при посредничестве ФИДЕ, старая система преемственности звания прекратила своё действие. Победителем стал советский гроссмейстер Михаил Ботвинник . ФИДЕ ввела систему отборочных соревнований для завоевания титула чемпиона: победители отборочных этапов (обычно — национальных первенств) выходили в зональные турниры, победители зональных соревнований выходили в межзональный турнир, а обладатели лучших результатов в последних принимали участие в кандидатском турнире или серии матчей, по итогам которых определялся соперник для действующего чемпиона. Формулы и цикличности отборочных соревнований, и самих отборочных соревнований, и матча за титул несколько раз менялась.

С 1993 по 2006 год существовали разногласия по поводу того, кому принадлежит титул чемпиона мира . Было два чемпиона мира — по версии ПША (он назывался также чемпионом по классической версии) и по версии ФИДЕ. После серии договоренностей между ФИДЕ, с одной стороны, Гарри Каспаровым и Владимиром Крамником с другой, и проведения объединительного матча Крамник — Топалов в 2006 году восстановлена монополия ФИДЕ на проведение мирового первенства и присвоение звания чемпиона мира по шахматам. Первым «объединённым» чемпионом мира стал Владимир Крамник (Россия), выигравший этот матч.

В настоящее время чемпионом мира по шахматам является Магнус Карлсен .

С 1927 года проводятся и отдельные чемпионаты мира по шахматам среди женщин (при этом женщины имеют право участвовать и в розыгрыше основного титула). Первой чемпионкой мира была Вера Менчик из Великобритании , затем до начала 1990-х годов титул принадлежал только советским шахматисткам — Л. Руденко , Е. Быковой , О. Рубцовой, Н. Гаприндашвили (1962—1978), М. Чибурданидзе (1978—1991). В 19912008 годах чемпионками мира (с перерывами в 19961999 год и 20042006 год ) были, в основном, китаянки , в 20082010 годах — россиянка Александра Костенюк . В 20102012 годах чемпионкой мира по шахматам была Хоу Ифань . В 2012 году новой чемпионкой мира стала украинка Анна Ушенина . В 2013 году Хоу Ифань завоевала шахматную корону. В 2015 году в турнире по нокаут-системе одержала победу Мария Музычук . В 2016 году Хоу Ифань в матче одержала победу и стала новым чемпионом. Чемпионат мира по шахматам среди женщин 2017 года по нокаут-системе выиграла китаянка Тань Чжунъи .

Матчи за звание чемпиона и чемпионки мира

Крупнейшими событиями в шахматах являются матч за звание чемпиона мира и матч за звание чемпионки мира проходящие раз в два года. В матче встречаются действующий чемпион (чемпионка) мира и победитель (победительница) отборочного турнира претендентов (претенденток). В матче предусмотрено 12 партий (максимальное число) с классическим контролем времени. Если никто из соперников не набирает 6½ очков, то проводится тай-брейк с укороченным контролем времени (быстрые шахматы).

Турниры претендентов и претенденток по шахматам проходят так же раз в два года, и являются заключительными этапами серии турниров для определения претендента (претендентки), которые сыграют с действующим чемпионом и действующей чемпионкой мира. В турнире принимают участие 8 гроссмейстеров.

Турниры

Основная статья : Шахматные турниры

Шахматные турниры обычно разделяются на мужские и женские. В каждом турнире может участвовать заранее определённое количество игроков. Наиболее распространены соревнования индивидуальные мужские и женские, а также командные. Помимо этого проводятся турниры для определённой возрастной группы: детские, юношеские , среди ветеранов .

Под эгидой ФИДЕ проходит ряд крупных шахматных турниров, победители и финалисты которых получают места в турнире претендентов:

Регулярные командные соревнования по шахматам включают:

Одними из наиболее признанных индивидуальных шахматных соревнований являются шахматные турниры:

Проводятся также национальные турниры, чемпионаты континентов. Помимо этих престижных соревнований, ежегодно по всему миру проводятся множество других шахматных турниров, матчей и фестивалей, предназначенных для игроков всех уровней.

Турниры в России

Заочные шахматы

Состязания в абстрактных играх, прежде всего в шахматах и шашках , возможно проводить «не видя партнера», когда соперники находятся на значительном расстоянии друг от друга. Таким способом, например, проводились первые чемпионаты мира среди шахматных программ, когда ЭВМ физически не могли «ездить» на соревнования.

До недавнего времени самой популярной формой проведения соревнований была игра по переписке , в наши дни — игра онлайн. Помимо них, игры шли по телеграфу, телефону, радио.

Шахматы как искусство

Шахматы — это интеллектуальная игра, вызывающая значительный интерес с эстетической точки зрения. Как любая творческая деятельность, шахматы сочетают в себе 3 компонента: идею, реализацию идеи и зрителя. Обычно выделяют следующие критерии для оценки эстетической ценности шахматной идеи: точность комбинации , сложность плана, оригинальность замысла, целесообразность ходов, разнообразие скрытых угроз и т. д. Способность шахматиста создавать красивые интеллектуальные объекты позволяет определять шахматы как искусство .

Проблема определения шахмат как искусства

Главной проблемой определения шахмат как искусства является спортивный аспект данной игры.

В работе «Прекрасный и яростный мир» Д. И. Бронштейн и Г. Л. Смолян отмечают, что ценность шахмат состоит в их «глубоком эстетическом воздействии, которое отличается от переживания и сопереживания спортивной победы и поражения» [18] .

К проблеме определения шахмат как искусства также обращался П. Н. Хамбл. Он утверждает, что соревновательный и эстетический аспекты в шахматах тесно переплетаются. На некоторые из эстетических суждений, которые выносятся зрителем, может прямо или косвенно повлиять конкурентный характер игры. Так, успешно проведённая комбинация в условиях сложной позиции и цейтнота окажет наибольший эстетический эффект, чем если бы она была разработана в тиши кабинета. И хотя интеллектуальная красота комбинации никак не зависит от обстоятельств, в которых она была проведена, но в первом случае её эстетические качества будут «окрашены» [19] драматическими условиям, и поэтому наблюдатель оценит такую комбинацию выше.

С точки зрения игрока также можно проследить взаимосвязь эстетического и спортивного аспектов. Вслед за Д. И. Бронштейном и Г. Л. Смоляном, Хамбл утверждает, что в шахматах чувство красоты руководит выбором наилучшего плана и хода. Благодаря эстетическому чувству шахматист способен правильно оценить позицию, отыскать скрытую комбинацию, не прибегая к сложным многовариантным расчётам.

С критикой концепции Хамбла выступил Равилиус. Он указывает на то, что Хамбл путает эстетическое наслаждение, полученное в результате созерцания прекрасных комбинаций, с удовольствием, которое испытывают зрители от соревновательного элемента в хорошо сыгранной шахматной партии. Партии мастеров могут отличаться «гармонией формы и свободной игрой воображения» , но стремление шахматистов к подобной игре является вторичным по отношению к их воле к победе, подобно тому, как в боксе рассуждения о стиле подчиняются главной цели — настигнуть соперника [20] . Кроме того, стремясь разрушить планы друг друга, шахматисты-соперники тем самым препятствуют рождению эстетического эффекта. Поэтому лишь в шахматной композиции полностью реализуются эстетические качества шахмат. Ведь, ввиду отсутствия противника, шахматный композитор не испытывает никаких ограничений для воплощения своих идей на доске.

Подходы к определению шахмат как искусства

Д. И. Бронштейн и Г. Л. Смолян выделяют четыре фактора, обуславливающие творческий характер шахмат:

 • Радость , которую получает шахматист, создавая художественные ценности самостоятельно.
 • Зритель , к которому обращены данные ценности. Без публики шахматисты не испытывают творческое напряжение, и их «остывшая душа оказывается в плену бесчисленных вариантов» [18] .
 • Красота . Для одних шахматистов и зрителей красота шахмат проявляется в строгости, законченности и силе логических построений. Для других — в простоте. Для третьих — красота рождается в борьбе против очевидного. Но в целом, можно выделить «эстетические инварианты» , которыми восхищаются и которые ожидают увидеть все неравнодушные к шахматам. К таким инвариантам авторы относят: комбинации, манёвры, ловушки, сложную логику плана и геометрическую гармонию взаимодействия.
 • Гибкая среда , которая позволяет игроку выйти за пределы чистой мысли и проверить силу своих идей на доске.

В своем определении шахмат как искусства Хамбл во многом ссылается на Д. И. Бронштейна и Г. Л. Смоляна. Так, он формулирует следующие условия, которым должна удовлетворять шахматная партия как произведение искусства:

 • Шахматная партия должна доставлять эстетическое удовольствие.
 • Шахматная партия должна обладать «эстетическими качествами» (например, целесообразность ходов, точность комбинаций, наличие скрытых угроз и т. д.).
 • Шахматная партия должна быть уникальной (оригинальность замысла).

Хамбл не рассматривает шахматные партии в качестве великих произведений искусства, так как они «по своей природе не способны раскрыть глубокие проблемы человечества, поднимаемые великим искусством» [21] . Поэтому Хамбл определяет шахматы как искусство малых форм, в отличие от живописи, музыки и т. д.

Для Равилиуса именно шахматная композиция выступает редкой формой шахмат, в которой полностью реализуются эстетические качества данной игры. Это обусловлено, во-первых, тем, что благодаря отсутствию соперника проблемист получает полную свободу для осуществления своих идей. Во-вторых, в шахматных композициях эстетический эффект достигается и усиливается не за счёт внешних обстоятельств (например, цейтнота ), но внутренних ресурсов самой композиции. Так, для создания поистине захватывающих ситуаций проблемисты могут изменять правила шахмат, добавлять новые фигуры, приписывать уже существующим фигурам новые способности и т. д. (например, « сказочные шахматы »). В других отношениях шахматные композиции удовлетворяют «необходимым и достаточным условиям» Хамбла, чтобы быть рассмотрены в качестве произведений искусства .

 • Шахматная композиция уникальна , то есть содержит оригинальный авторский замысел.
 • Шахматная композиция так же, как и партия, обладает эстетическими качествами . Но эти качества по определению присущи композиции, в то время как для турнирной партии они не существенны.

Равилиус относит шахматную композицию к произведениям классического искусства, в которых прежде всего ценится слаженность элементов, подчиненность средств определённой цели и т. д. Так, он обращает внимание на близость шахмат к музыке : «Из всех видов искусства они являются наименее референтными. … Писатели, которые затронули эту тему, почти единодушно отмечают, что удовольствия, связанные с прослушиванием музыкального произведения и изучением шахматной композиции, имеют одну природу» [22] . Однако между музыкой и шахматами есть существенная разница. Причину, по которой шахматная композиция есть искусство малых форм, Равилиус видит в ограниченности её выразительного языка.

В искусстве

Шахматы играют важную роль во многих произведениях литературы , кинематографа , в изобразительном искусстве (в частности, в живописи ) и других направлениях искусства.

Помимо огромного числа произведений, где игра в том или ином виде упоминается вскользь, существуют и такие, в которых шахматы являются основой сюжета , или играют важную роль в какой-то его части, или просто заметно выделяются автором.

Шахматы и религия

Христианство

До XV века единых правил шахмат не было, и наряду с шахматами — чисто логической игрой, в Европе между XI и XIV веками играли в азартную игрушахматы с кубиками ( англ. Dice chess ), в которой ход шахматных фигур на доске зависит от случайного числа, выпадающего на гранях игральных костей [23] . Строгого разделения на логические шахматы и азартные шахматы в это время не было. Запреты, издаваемые против шахмат, были направлены в первую очередь против азартной игры — шахмат с кубиками — как разновидности игры в кости .

Католичество

В 1061 году католический кардинал Пётр Дамиани издал указ о запрете шахмат среди духовенства, охарактеризовав шахматы как «измышление дьявола» по причине развития страсти к шахматам у многих людей. Противниками шахмат были Ян Гус , Бернар Клервосский (1128), французский епископ Аид Сюлли (в 1208 г. запретил патерам играть в шахматы). Некоторые европейские короли того времени также запрещали шахматы под влиянием церковного запрета. При этом наиболее сильными и известными шахматистами XVI века были именно представители духовенства: Лоренцо Буснардо , Альфонсо Серон , Руй Лопес де Сегура

В шахматных кругах распространено мнение, что папа Иоанн Павел II серьёзно увлекался шахматами, однако документальные подтверждения этому отсутствуют [24] [25] .

Православие

Слово « шахматъι » древнерусского языка означает как « шашки », так и собственно «шахматы», и шахматы с кубиками [26] .

На Руси соборного запрета православной церкви на игру в шашки и шахматы до XVI века не было. В отдельные издания Кормчих книг безымянные авторы записывали некое указание на то, чтобы отказаться от этих игр, например, в Кормчей 1262 года [27] , в Кормчей 1284 года записано следующее: « Лѣкъι [28] и шахматъι имети да сѧ ωстанеши ».

В Паисиевском сборнике, конца XIV века , начала XV века , в апокрифе «От апостольских заповедей» говорится следующее: «Аще хто от клирикъ їли колугеръ [29] [30] [31] … играетъ шахматы їли лѣки , да їӡвержетьсѧ сана » .

Соборный запрет на игры: зернь, шашки, шахматы, шахматы с кубиками и кости был принят в 1551 году Стоглавым собором :

« Святаго вселенского шестого собора правило 50 и 51 запрещает всякое играние. Пятьдесятное убо правило собора сего возбраняет играти всем и причетником, и мирским человеком зернью и шахматы, и тавлеями [32] [33] [34] , и влириями, рекше костьми , и прочими таковыми играми. 51 правило всякое играние возбраняет и отметает и причетникам, и простым людем [35] .
Глава 92 Стоглавого собора «О игрищах еллинского беснования»
»

Английский дипломат Джером Горсей сообщает, что Иван Грозный , в правление которого был принят этот запрет, скончался за партией в шахматы. Рассказ Горсея был положен в основу сюжета картины Маковского « Смерть Ивана Грозного » (1888).

В Книге Домострой XVI века о шахматах говорится как об игре бесовской : « и возрадуются беси и приидут волю свою улучив и вся угодная творится им да такоже бесчиньствуют и зернью и шахматы, и всякими играми бесовскими тешатся [36] ».

Сведений об официальной отмене церковного запрета на шахматы нет, но, по крайней мере, с XVII—XVIII века этот запрет фактически не действовал (как и многие другие старые церковные запреты, касавшиеся не религиозной, а культурной и бытовой сферы, например, запрет на бритьё бороды). Любимым развлечением царя Алексея Михайловича (1645—1676) была игра в шахматы (и другие близкие им настольные игры: тавлеи, саки…), он лично заботился о том, чтобы его сыновья Алексей, Фёдор и Пётр научились этой игре [37] . На картине русского художника Вячеслава Шварца « Сцена из домашней жизни русских царей » (1865) предстаёт царь Алексей Михайлович, играющий в шахматы с боярином.

В настоящее время официальная православная церковь не препятствует прихожанам играть в шахматы, проводятся шахматные турниры, поддерживаемые церковью [38] , на православных сайтах можно встретить статьи и на шахматные темы [39] .

В то же время отдельные священнослужители и сейчас выступают против шахмат. Так, дьякон Андрей Кураев резко отрицательно отозвался о шахматах [40] :

Мерзкое время — шахматный турнир, даже подростковый. В ночь перед партией какого только зла не пожелаешь своему сопернику. Дело в том, что если играешь в футбол и проиграл Ваньке — ну и что, ну подумаешь, у Ваньки ноги длиннее, переживу. Но если я играл в шахматы и проиграл Изе — это что же, эта морда жидовская умнее меня, получается?! То есть понимаете, человек в гораздо большей степени отождествляет себя со своим умом, чем с мышцами. И поэтому проигрыш в интеллектуальном состязании гораздо более досаден и обиден. И, может быть, по этой причине мир профессиональных шахмат — это просто гадюшный мир, где все друг друга ненавидят, кусают, подсиживают и так далее.

Впрочем, впоследствии А. Кураев признал, что современные шахматы — не запретная игра. По его мнению, те «шахматы», которые запретил Стоглавый собор, были формой гадания [41] .

Ислам

В Коране и Сунне игра в шахматы не упоминается (в отличие от нард , которые считаются как минимум нежелательным ( макрух ) занятием [42] ). Среди богословов прошлого не было единого мнения по поводу разрешённости или запретности шахмат. Некоторые считали шахматы запретным ( харам ) или нежелательным ( макрух ) занятием, другие — разрешённым. Современные богословы, такие, как Рамадан аль-Буты и имам аль-Кардави , также считают шахматы разрешёнными при выполнении некоторых условий [43] .

Хадис о шахматах:

Однажды Имам Али подошёл к людям, игравшим в шахматы, и сказал: «Что это за статуи, которые так занимают вас? Держать раскалённый уголь лучше для вас, нежели держать их». На вопрос о шахматах Имам Али ответил: «Шахматы — потворство персам ( зороастрийцам

хадис, переданный Аль-Байхаки [44] [45]

Шахматы в беллетристике

 • Голицын С. В . Волк и шахматы: Рассказ кн. Сергия Владимировича Голицына. — Москва: тип. Т. Рис, 1878. — 32 с.
 • Данько Е. Я. Шахматы : [стихи для детей] / рис. Н. Купреянов. — [Москва]: Государственное издательство, 1930. — 16 с.
 • Александр Казанцев . Дар Каиссы. — Сборник научно-фантастических повестей и рассказов с элементами шахмат. — М. : Физкультура и Спорт, 1983. — 272 с. — 100 000 экз.
 • Перес-Реверте, Артуро. Осада, или Шахматы со смертью / [пер. с исп. А. Богдановского]. — Москва: Эксмо, 2014. — 719 с. — (Обаяние тайны. Проза Артуро Перес-Реверте).
 • Орос, Иштван . Шахматы на острове: повесть о партии, повлиявшей на судьбы мира / [перевод с венгерского: Вячеслав Середа]. — Москва: Три квадрата, 2018. — 230, [1] с.

См. также

Примечания

 1. Строго говоря — это количество противоборствующих сторон в партии. Количество игроков — физических лиц в партиях определённого формата («Консультанты A» против «Консультанты B», супергроссмейстер против «остального мира», например « Каспаров против мира », и др.) может быть любым с обеих сторон, однако при этом число групп игроков в партии всё равно — две, каждая группа представляет одну сторону и играет одним цветом фигур.
 2. Указано время на всю партию для каждого игрока. Общая продолжительность игры, соответственно, не превышает указанное время, умноженное на два. Если используются часы Фишера , максимальная продолжительность игры неизвестна, а контроль времени определяется добавлением секунд добавления, умноженных на 60, к общему времени в секундах.
 3. Данный контроль действует при игре в Интернете, в очных шахматах контроль 10 минут и менее считается блицем.
 4. Шахматы // Российский энциклопедический словарь. / глав. ред. А. М. Прохоров. — М.: «Большая российская энциклопедия», 2000. — С. 1790 (книга 2).
 5. Шахматы // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров . — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
 6. 1 2 FIDE Laws of Chess taking effect from 1 January 2018 (англ.) . // FIDE . Архивировано 23 января 2021 года.
 7. Мэррей Г. Дж. Р. Насколько стара шахматная игра / Пер. с англ. // Шахматы в СССР. — 1936. — № 12.
 8. Правила вида спорта «шахматы» . // ФШР . Архивировано 5 марта 2021 года.
 9. Правила предложения и принятия ничьей.
 10. 1 2 Handbook (правило 9.6) . www.fide.com. Дата обращения: 17 января 2016.
 11. Статья 9: Ничья
 12. Шень, Александр. Игры и стратегии с точки зрения математики . — 2-е, стереотипное. — М. : МЦНМО, 2008. — 40 с. — 3000 экз.ISBN 978-5-94057-472-3 . .
 13. Ulrich Schwalbe, Paul Walker (1999). Zermelo and the Early History of Game Theory .
 14. Кодекс Шахматной Композиции (англ.)
 15. Lombardy, William & Daniels, David (1975), ...Matulovich withdrew a move so blatantly that his colleagues nicknamed him "J'aboubovich", is a cherished piece of chess lore., Chess Panorama , Stein and Day, с. 104, ISBN 0-8128-2316-8  
 16. Miguel A. Sánchez. José Raúl Capablanca: A Chess Biography . — McFarland, 2015-08-06. — С. 273. — 564 с. — ISBN 9780786470044 .
 17. Шахматы. Обучение. Устаревшие и несуществующие правила. // chessproject.narod.ru
 18. 1 2 Бронштейн Д. И., Смолян Г. Л. Прекрасный и яростный мир: (Субъективные заметки о соврем. шахматах). — Москва: Знание, 1977. — С. 12, 35. — 112 с.
 19. Humble PN Chess is an Art Form (англ.) // British Journal of Aesthetics : журнал. — 1993. — Январь ( vol. 33 , no. 1 ). — P. 63 .
 20. Ravilious CP The Aesthetics of Chess and the Chess Problem (англ.) // British Journal of Aesthetics : журнал. — 1994. — Июль ( vol. 34 , no. 3 ). — P. 287 .
 21. Humble PN Chess is an Art Form (англ.) // British Journal of Aesthetics : журнал. — 1993. — Январь ( vol. 33 , no. 1 ). — P. 65 .
 22. Ravilious CP The Aesthetics of Chess and the Chess Problem (англ.) // British Journal of Aesthetics : черновик. — 1994. — Июль ( vol. 34 , no. 3 ). — P. 289 .
 23. Anne Sunnucks , The Encyclopaedia of Chess , St. Martin's Press, 1970, pp. 97-98.
 24. Шахматная загадка Илюмжинова
 25. Karol Józef Wojtyla, 1920—2005 ChessBase.com — Chess News (англ.)
 26. И. И. Срезневский . Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Санкт-Петербург, 1890—1912. Том III. Р -Ѩ (йотированный юс малый) и дополнения 1912 год. колонка 1584. шахматы
 27. Коган, Михаил Саулович «История шахматной игры в России», Л.: Рабочее издательство «Прибой», 1927
 28. И. И. Срезневский . Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Санкт-Петербург, 1890—1912. Том II. Л — П 1902 год. колонка 71. „лѣкъ, лѣка“
 29. „колугер“ или „калугер“ или „калогер“ ( др.-греч. «καλόγηρος» ) — монах , инок .
 30. И. И. Срезневский . Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Санкт-Петербург, 1890—1912. Том I. А — К 1893 год. колонка 1183. „калогер“
 31. от др.-греч. «κᾰλός γέρων» — буквально: „красивый старец“ ( „калугер“ )
 32. «тавлия, тавлѣя» от др.-греч. «τάβλα, τάβλη» ; ( лат. «tabula») — «игральная доска»
 33. Древнегреческо-русский словарь Дворецкого. «τάβλα и τάβλη» (недоступная ссылка) . Дата обращения: 2 января 2018. Архивировано 30 марта 2016 года.
 34. И. И. Срезневский . Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Санкт-Петербург, 1890—1912. Том III. Р -Ѩ (йотированный юс малый) и дополнения 1912 год. колонка 911. тавлия=тавлѣя
 35. Стоглав . Глава 92 «О игрищах еллинского беснования»
 36. Домострой, Сильвестровская редакция. 11. Како кормити приходящих в дому з благодарением
 37. Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. М.: Институт русской цивилизации, 2014. С. 315.
 38. Православие и шахматы — РЕЛИГАРЕ
 39. Анатолий Карпов предлагает приходской молодежи заниматься шахматами // Православие. Ru
 40. О шахматах. Диакон Андрей Кураев на YouTube
 41. О. Андрей Кураев о шахматах
 42. Центральная мечеть города Алматы (недоступная ссылка) . Дата обращения: 16 января 2010. Архивировано 26 марта 2010 года.
 43. Шахматы и нарды в Исламе | umma.ru
 44. الشطرنج حرام واللعب بالورق إن كان على مال فهو حرام وإلا فمكروه - إسلام ويب - مركز الفتوى
 45. أقوال الصحابة تدل على تحريم لعب الشطرنج - إسلام ويب - مركز الفتوى

Литература

Ссылки