Prusy (królestwo)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Stan historyczny
Królestwo Prus
Niemiecki Königreich Preußen
Flaga Prus Herb Prus
Flaga Prus Herb Prus
Hymn : Pieśń Pruska
Niemiecki „Preußenlied”
Królestwo Prus w ramach Cesarstwa Niemieckiego
Królestwo Prus w ramach Cesarstwa Niemieckiego
Flaga Brandenburgii (1657-1701) .svg
1701 - 1918
Kapitał Berlin
Języki)
Oficjalny język Niemiecki
Jednostka walutowa

Reichstaler (przed 1750)
Talar pruski (1750-1857)
talar unijny (1857-1871)
złota sygnatura (1871-1914)

stempel papierowy (od 1914)
Kwadrat 118 926 km² (1740)
194 891 km² (1786)
348 779,87 km² (1910)
Populacja 730 000 osób (1713)
2 240 000 osób (1740)
5 340 000 osób (1786)
10 349 031 osób (1816)
24 689 000 (1 871)
34 472 509 (1910)
Forma rządu

monarchia absolutna (do 1848 r.)

monarchia dualistyczna (od 1848 r.)
Dynastia Hohenzollern Haus Wappen.svg Hohenzollernowie
Król
• 1701-1713 Fryderyk I
• 1713-1740 Fryderyk Wilhelm I
• 1740-1786 Fryderyk II
• 1786-1797 Fryderyk Wilhelm II
• 1797-1840 Fryderyk Wilhelm III
• 1840-1861 Fryderyk Wilhelm IV
• 1861-1888 Wilhelm I
• 1888-1888 Fryderyk III
• 1888-1918 Wilhelm II
Historia
1701 powstanie królestwa pruskiego
1806 okupacja francuska
1815 odrodzenie
1848 uchwalenie konstytucji
1871 powstanie Cesarstwa Niemieckiego
1918 rewolucja
Logo Wikimedia Commons Pliki multimedialne w Wikimedia Commons

Królestwo Prus ( niem. Königreich Preußen ) - oznaczenie państwa pruskiego w okresie 1701-1918 za panowania królów pruskich. Od 1871 r. naczelnym państwem proklamowanego Cesarstwa Niemieckiego stało się Królestwo Pruskie, zajmując prawie dwie trzecie jego obszaru, a królowie pruscy, wywodzący się z brandenburskiej dynastii Hohenzollernów, zajmowali jednocześnie tron ​​ogólnoniemiecki. Zgodnie z panującymi wydarzeniami historycznymi królestwo zostało ogłoszone na terenie Prus Książęcych , chociaż Brandenburgia stała się jego rdzeniem. Pod tym względem faktyczną stolicą królestwa był Brandenburgia Berlin , choć tradycyjnie koronacje odbywały się w historycznie pruskim Królewcu .

Głoszenie i imię Królestwa

Nazwa „Królestwo Prus” (wł . Königreich Preußen) pierwotnie odnosiła się jedynie do terytorium byłego księstwa pruskiego (Prusy Wschodnie), gdzie elektor brandenburski Fryderyk III (były w tym samym czasie także książę pruski), ogłosił się królem w Prusach (wł . König in Preußen ) pod imieniem Fryderyka I, tworząc tym samym nowe państwo - Królestwo Prus. Formalnie nie mógł ogłosić się królem Prus ( niem. König Preußens ), gdyż nie sprawował władzy nad Prusami Królewskimi (Prusami Zachodnimi), które do 1772 r. znajdowały się pod panowaniem króla polskiego. Dopiero gdy Prusy Zachodnie stały się częścią królestwa pruskiego, królowie pruscy zaczęli oficjalnie nazywać siebie „królami Prus”.

Państwo pruskie w latach 1701-1806 (bez posiadłości zachodnich). Czarna linia przedstawia granicę Świętego Cesarstwa Rzymskiego, oddzielającą królestwo pruskie od reszty Prus

To historyczne terytorium Prus należało do samego Królestwa Prus, ale pod panowaniem królów pruskich znajdowały się inne terytoria należące do dynastii Brandenburgii Hohenzollernów, a zatem były częścią państwa pruskiego ( niemiecki Preußischer Staat ), ale do 1806 formalnie nie wchodzili w skład Królestwa Prus, gdyż wchodzili w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego narodu niemieckiego , który nominalnie znajdował się pod panowaniem dynastii Habsburgów .

Ponieważ w Świętym Cesarstwie Rzymskim był tylko jeden król niemiecki, Fryderyk, zgodnie z sankcją cesarza Leopolda I (w zamian za sojusz przeciwko Francji w wojnie o sukcesję hiszpańską ), został koronowany na króla nowego państwa 18 stycznia. , 1701 tylko na ziemiach nie należących do terytoriów cesarskich: „król w Prusach”. Przyimek „w” w tytule był warunkiem uzyskania zezwolenia na koronację, podkreślając brak roszczeń do tytułu króla Niemiec . Oficjalnie posiadłości brandenburskie weszły w skład Prus po upadku Świętego Cesarstwa Rzymskiego w 1806 roku. Terytorium właściwego królestwa pruskiego (wraz z Warmią ) stało się znane jako prowincja Prus Wschodnich . Niemniej w historiografii przyjęło się, że Królestwo Prus oznacza terytorium całego państwa pruskiego.

Historia

Wzrost Królestwa

Samo pochodzenie słowa-etnonim „ Prusy ” nie jest własnym imieniem. Ani Prusowie jako całość, ani żadne plemiona Związku Pruskiego nigdy tak się nie nazywały. Jestem właścicielem Prusacy każde plemię miało swoją własną jaźń, z identyfikacją obszarów: Semba z Sambii (przez pruskiego „ziemi”), natangians z natangians , Pomezania z Pomezania , pogezania z pogezania , warmians z Warmii , skalvians z Skalov (skalvians więc podobnie jak Galindowie i Jaćwingowie, którzy żyli w Prusach [en] , są oni uważani za odrębny lud od Prusów) itd., a także pod imionami klanów pruskich ( Bart ). Wskazuje to na brak samoorganizacji państwowej , która z konieczności nadałaby Prusom wspólne imię. Prusowie byli jedynie sojuszem plemion bałtyckich, połączonych z innymi plemionami bałtyckimi wspólną religią, a naczelni kapłani nosili tytuł Krive/Krivito/Kive/Kivaitis .

Prusowie nazywali swoją ziemię "Królestwem Wysp" ("Ulmigania", "Ulmigeria", "Ulmerigia" w wersji gotyckiej ) - Półwysep Sambia do XII w. uważany był za wyspę, ograniczony wodami Bałtyku i rzekami Pregolia i Deima . Generalnie ziemie pruskie w okresie największej potęgi rozciągały się od Wisły do Niemna .

Celtowie i Niemcy w epoce Juliusza Cezara nazywali tę ziemię także „Oserikta” i „Austravia” – krajem wschodnim.

Można zatem wiarygodnie stwierdzić, że Prusowie i wszystkie ich plemienne formacje etiologiczne nie należeli ani do Celtów , ani do Niemców , ani do Franków , ani do Gotów , ani do Sasów , ani do Wizygotów i Ostrogotów , ale były syntezą formacji słowiańskich i innych plemiennych w regionie bałtyckim .

Część Prusów stała się częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego, stając się częścią etnosu litewskiego jako Letuvininka .

Niewielka część Prusów, podczas ich gwałtownej romanizacji, uciekła do Wielkiego Księstwa Litewskiego i osiedliła się na terytorium współczesnej północno-zachodniej części Białorusi ( Grodno , Słonim , Woronowski i inne rejony), gdzie do dziś znajdują się osady głównie litewskojęzycznych bartiaków (od subetnonim * bartai ), czyli potomków średniowiecznych Bartów .

Fryderyk Wilhelm I , elektor brandenburski i książę pruski, zmarł w 1688 r. Jego dziedzictwo przeszło na syna Fryderyka III (1688-1701), który został królem pruskim Fryderykiem I (1701-17113).

Terytorium królestwa rozrzucone było na ponad 1200 km: od ziemi Prus Książęcych na południowo-wschodnim wybrzeżu Bałtyku, do serca Hohenzollernów – Brandenburgii, z eksklawamiKsięstwa Kleve , powiatów Mark i Ravensburg w Nadrenii . Nowe Królestwo Prus było bardzo biedne – po wojnie trzydziestoletniej trudno było się odbudować. W 1708 roku około 1/3 ludności Prus Książęcych padła ofiarą dżumy dymieniczej . Plaga dotarła do Prenzlau w sierpniu 1710 r., ale ostatecznie wycofała się, zanim dotarła do oddalonej o 80 km stolicy, Berlina.

Szwecja po porażce z Rosją, Saksnią, Rzeczpospolitą, Unią Duńsko-Norweską, Hanowerem i Prusami w wojnie północnej (1700-1721), utraciła terytoria na południowym wybrzeżu Bałtyku. Na mocy traktatu prusko-szwedzkiego podpisanego w Sztokholmie (styczeń 1720 r.) Prusy otrzymały Szczecin ( Szczecin ) i inne terytoria szwedzkie na Pomorzu.

1740-1760: Wojny Śląskie

Stany śląskie przysięgają wierność Fryderykowi II w 1741 r., obraz Wilhelma Camphausena


W 1740 r. tron ​​objął król pruski Fryderyk II . Posługując się jako pretekst traktatem z 1537 r. (zawetował go cesarz Ferdynand I), zgodnie z którym Śląsk miał przejść do Brandenburgii po przerwaniu rządzącej nim dynastii Piastów, Fryderyk rozpoczął najazd na Śląsk , rozpętując wojnę dla Austriaków sukcesja . Po szybkim zajęciu Śląska Fryderyk zgłosił się na ochotnika do obrony arcyksiężnej Marii Teresy austriackiej pod warunkiem przekazania mu ziemi. Propozycja została odrzucona, ale Austria zmierzyła się z wieloma innymi przeciwnikami i Fryderykowi udało się ostatecznie uzyskać oficjalne ustępstwa terytorialne na mocy traktatu berlińskiego w 1742 roku.

Ku zaskoczeniu wielu Austria zdołała z powodzeniem wznowić wojnę. Wiedząc o zbliżającej się zemście austriackiej w 1744 r. Fryderyk postanowił uderzyć prewencyjnie i ponownie najechał posiadłości cesarskie , tym razem w Czechach. Udało się, ale francuskie naciski na Austrię, sojusznika Wielkiej Brytanii, doprowadziły do ​​szeregu traktatów i kompromisów, których efektem było podpisanie w 1748 r. II traktatu akwizgrańskiego , który przywrócił pokój i oddał Prusom większą część Śląska.

Po upokorzeniu koncesją Śląska Austria skierowała swoje wysiłki na zapewnienie sojuszu z Francją i Rosją („ Rewolucja Dyplomatyczna ”), podczas gdy Prusy miały kłopoty z budowaniem koalicji z Wielką Brytanią.

Drugie najazdy Fryderyka do Saksonii i Czech w ciągu kilku miesięcy w latach 1756-1757 doprowadziły do wojny siedmioletniej . Wojna ta stała się rozpaczliwą walką armii pruskiej z wieloma wielkimi państwami europejskimi, świadcząc o skuteczności bojowej armii pruskiej. Jedynie Prusy, Hanower i Wielka Brytania sprzeciwiły się koalicji Austrii, Rosji , Francji i Szwecji. Fryderykowi udało się zapobiec poważnej inwazji na jego terytoria w październiku 1760 r., kiedy wojska rosyjskie czasowo zajęły Berlin i Królewiec . Sytuacja królestwa zaczęła się stopniowo pogarszać, ale po śmierci cesarzowej Elżbiety Pietrownej w 1762 r. zmieniła się dramatycznie („ Drugi cud domu brandenburskiego ”). Przystąpienie Piotra III do koalicji z Prusami zlikwidowało front wschodni. Mniej więcej w tym samym czasie wycofała się również Szwecja.

Po pokonaniu armii austriackiej w bitwie pod Burkersdorfem Prusom udało się wreszcie ustanowić status quo na kontynencie. Wynik ten potwierdził wiodącą rolę Prus wśród państw niemieckich i stworzenie państwa na poziomie Wielkiego Państwa Europejskiego. Fryderyk, wstrząśnięty niemal całkowitą klęską Prus, do końca swoich dni żył jako pokojowo nastawiony przywódca.

armia pruska

Hohenfriedeberg - Atak piechoty pruskiej - 1745.jpg

Trzon armii pruskiej stanowili muszkieterowie , a także grenadierzy , fizylierzy i pikinierzy , kawaleria składała się z kirasjerów , dragonów i huzarów .

1772, 1793, 1795: rozbiory Rzeczypospolitej

Wappen Mark Brandenburg.png
Wappen Preußen.png

Historia Brandenburgii i Prus
Znak północny
936-1157
Prusacy
Do XIII wieku
Margrabia Brandenburgii
1157-1618 (1806)
Wybory Brandenburgii
1356-1806
Banda
1224-1525
Księstwo Prus
1525-1618
Prusy Królewskie
(Polska)
1466-1772
Brandenburgia-Prusy
1618-1701
Królestwo Prus
Król w Prusach
1701-1772
Królestwo Prus
Król Prus
1772-1918
Wolne Państwo Pruski
1918-1947
Region Kłajpedy
(Litwa)
1920-1939
Od 1945
Brandenburgia
(Niemcy Wschodnie, Niemcy)
1947-1952
Od 1990
Zwrócone ziemie
(Polska)
1918-1939
Od 1945
Obwód Kaliningradzki
(ZSRR, Rosja)
Od 1945

Na wschód i południe od Prus znajdowała się Rzeczpospolita, która w XVII wieku stopniowo podupadała. W trosce o wzrost wpływów rosyjskich w sprawach polskich i możliwą ekspansję imperium rosyjskiego Fryderyk brał udział w pierwszym z rozbiorów Rzeczypospolitej między Rosją, Prusami i Austrią w 1772 r., aby zachować równowagę sił. Królestwo Prus załączone większość terytorium Korona Królestwa Polskiego do Prus Królewskich , w tym Warmii. Zaanektowane terytoria utworzyły w następnym roku prowincję Prus Zachodnich . Nowe terytorium, które stało się częścią Prus Wschodnich (terytorium dawniej znane jako Prusy Książęce) na Pomorzu, zostało zjednoczone w królestwo na terytoriach wschodnich.

Po śmierci Fryderyka w 1786 r. jego bratanek Fryderyk Wilhelm II kontynuował rozbiory Polski, co pozwoliło Prusom na zdobycie w 1793 r. znacznej części zachodniej Polski.

W 1795 r. Rzeczpospolita przestała istnieć i duże terytoria (w tym Warszawa) na południe od Prus Wschodnich weszły w skład Prus. Te nowe terytoria zostały zorganizowane w prowincjach Nowy Śląsk , Prusy Południowe i Prusy Nowowschodnie .

1806-1815: Wojny napoleońskie

W 1806 roku Święte Cesarstwo Rzymskie zostało zniesione w wyniku zwycięstw Napoleona nad Austrią. Tytuł elektora (księcia-elektora) Brandenburgii stał się bez znaczenia i został anulowany. К этому времени Гогенцоллерны имели многочисленные титулы: глава евангелисткой церкви королевства, курфюрст, великий князь, герцог для различных регионов и сфер их правления. После 1806 года он стал иметь единственный титул — король Пруссии .

В результате поражения Пруссии в битве при Йене и Ауэрштедте в 1806 году король Фридрих Вильгельм III был вынужден временно покинуть Мемель . Согласно Тильзитскому договору в 1807 году, Пруссия потеряла примерно половину своей территории, включая земли, полученные при Втором и Третьем разделе Польши (которая в то время стала герцогством Варшавским) и все земли к западу от реки Эльба . Вся остальная часть королевства была оккупирована французскими войсками и король был вынужден создать альянс с Францией и присоединиться к Континентальной блокаде.

После поражения Наполеона в России, Пруссия вышла из альянса и приняла участие в Войне Шестой коалиции во время «освободительной войны» ( нем. Befreiungskriege ) против французской оккупации. Прусские войска под командованием маршала Гебхарда Леберехта фон Блюхера внесли вклад в окончательную победу над Наполеоном в решающей битве при Ватерлоо в 1815 году.

1815: Пруссия после Наполеона

Экспансия Пруссии в 1807—1871 годах

Пруссия в награду за свой вклад в победу над Францией была приглашена на Венский конгресс , где получила назад большую часть своих территорий и приобрела 40 % королевства Саксония и значительную часть Рейнланда. Большая часть территории, которая отошла к Пруссии при третьем разделе Польши, была присоединена к Царству Польскому в рамках Российской империи.

С учётом этих изменений в Пруссии, королевство было реорганизовано на десять провинций. Большая часть королевства, не бывшая в составе Восточной Пруссии, Западной Пруссии и Познани, стала частью нового Германского союза , который пришёл на смену канувшей в лету Священной Римской империи.

В результате революции 1848 года княжества Гогенцоллерн-Зигмаринген и Гогенцоллерн-Хехинген (правила младшая ветвь династии Гогенцоллерн) были присоединены к Пруссии в 1850 году .

1848—1871: Войны за объединение Германии

Пруссия после Австро-прусской войны (1866)

За последующие полвека после Венского конгресса, в Немецком союзе возник конфликт между сторонниками идеи формирования единого германского государства и сохранения нынешнего собрания небольших германских государств и королевств. Создание в 1834 году Таможенного союза Германии ( нем. Zollverein ), который исключал Австрийскую империю, увеличил прусское влияние на государства-члены. В результате революции 1848 года Франкфуртский парламент предложил королю Фридриху Вильгельму IV объединить Германию вокруг его короны. Фридрих Вильгельм отказался от предложения на том основании, что революционные сборища не могут предоставлять королевские титулы (по его словам, эта корона была «из грязи и дерева»). Но существовали две другие причины его отказа: в то время было сделано мало усилий, чтобы положить конец внутренней борьбы за власть между Австрией и Пруссией. Создание Германской империи означало бы конец независимости Пруссии в рамках федерации.

В 1848 году действия Дании по отношению к герцогствам Шлезвиг и Гольштейн привели к Первой Шлезвигской войне (1848—1851) между Данией и Германским союзом. В ней Дания была побеждена, но Пруссия под внешним давлением была вынуждена отдать ей оба герцогства.

22 мая 1848 года прошли выборы в Прусское Национальное Собрание ( Preußische Nationalversammlung ), которое 5 декабря приняло Конституционную Хартию Прусского Государства ( Verfassungsurkunde für den preußischen Staat ). Этот документ — умеренный по меркам того времени, но консервативный по сегодняшним стандартам — предусматривал двухпалатный парламент. Нижняя палата, или Ландтаг , избирался всеми налогоплательщиками, которые были разделены на три типа, чьи голоса имели вес согласно сумме уплачиваемых налогов. Женщины и те кто не платили налоги, не имели право голоса. Это позволило трети избирателей контролировать 85 % от законодательной власти. Верхняя палата, которая впоследствии была переименована в «Палату лордов» ( нем. Herrenhaus ), была назначаема королём. Он сохранил полностью исполнительную власть и министры отчитывались только перед ним. Как результат, власть землевладельческой классов, юнкеров, оставалась незыблемой, особенно в восточных провинциях.

В 1862 году Отто фон Бисмарк был назначен королём Вильгельмом I в качестве премьер-министра Пруссии. Он был полон решимости объединить немецкие государства под прусской властью и управлял Пруссией во время трех войн, которые в конечном счете достигли этой цели.

Первой из упомянутых войн была Вторая Шлезвигская война (1864 год), которую инициировала Пруссия, заручившись поддержкой Австрии. Дания потерпела в ней поражение и отдала Шлезвиг и Гольштейн, Пруссии и Австрии соответственно.

Распределение управления Шлезвигом и Гольштейном стало толчком к Австро-прусской войне (1866 год), известной также как семинедельная война, где Пруссия, в союзе с Королевством Италия и различными северогерманскими государствами, объявило войну Австрийской империи. Австрийская коалиция была разрушена, и некоторые немецкие государства ( Королевство Ганновер , Гессен-Кассель , Герцогство Нассау и Вольный город Франкфурт ) были присоединены к Пруссии. Важнейшим результатом этих приобретений стало территориальное соединение рейнского комплекса владений Пруссии с остальной частью королевства. Спорные территории Шлезвиг и Гольштейн перешли под Прусское правление. С учётом этих территориальных достижений появилась возможность объединения прусских владений в Рейнланд-Вестфалии с основной частью Королевства. Именно в это время Пруссия достигла своей наибольшей площади и занимала две трети площади Германии. Пруссия оставалась в этих границах до конца 1918 года .

По результатам войны Германский союз был ликвидирован, на его месте образовался Северо-Германский Союз , в котором в 1867 году Пруссия объединила 21 государство к северу от реки Майн.

Пруссия стала доминирующей державой в этом новом образовании, имея четыре пятых его площади и населения. Её почти полный контроль был закреплён в конституции, написанной Бисмарком. Исполнительная власть была возложена на президента; официально была передана прусскому королю, согласно наследственным правам. Канцлер отчитывался только перед ним. Был также создан двухпалатный парламент. Нижняя палата, или Рейхстаг , избиралась на основе всеобщего избирательного права мужчин. Верхняя палата, или Бундесрат (Федеральный совет), назначалась государственной властью. Бундесрат на практике был сильнее Рейхстага. Пруссия имела 17 из 43 голосов и могла легко контролировать кворум в рамках союза с другими государствами. Южные немецкие государства (за исключением Австрии) были вынуждены согласиться на военные союзы с Пруссией. Бисмарк считал что такой путь объединения Германии значительно легче к реализации. Хотя король Вильгельм I был полон решимости сделать территориальное завоевание Австрии, Бисмарк убедил его отказаться от этой идеи. Бисмарк хотел, чтобы Австрия не имела в будущем влияния на немецкие дела, и одновременно видел, что Австрия могла бы быть ценным союзником в будущем.

Завершающим действием была Франко-прусская война (1870 год), где Бисмарк обыграл императора Франции Наполеона III с объявлением войны Пруссии. Взаимодействие германских государств улучшилось после австро-прусской войны, германские государства быстро собрали вместе свои войска и победили Францию. Эта прусская победа предопределила возможность создания Германской империи во главе с императором Вильгельмом I 18 января 1871 года (170-летие коронации первого прусского короля Фридриха I) в зале зеркал в Версале около Парижа, в то время как французская столица находилась в осаде.

1871—1918: подъём и падение Пруссии

Пруссия в Германской империи (1871—1918 годы)
Karte Deutsches Reich, Verwaltungsgliederung 1900-01-01.png
Штандарт короля Пруссии, 1844—1871

Новая империя Бисмарка стала одним из самых могущественных государств из стран континентальной Европы. Господство Пруссии в новой империи было почти столь же абсолютным, как это было в Северо-Германском Союзе. Пруссия имела три пятых площади империи и две трети её населения. Императорская корона стала наследственной династии Гогенцоллернов.

Однако корни будущих проблем находились в глубоких различиях между имперской и прусской системами. Империя имела систему всеобщего и равного избирательного права для всех мужчин старше 25 лет. В то же время Пруссия сохранила систему голосования с ограничительными тремя классами, в которой 17,5 % населения контролировало все сферы жизни. Имперский канцлер был, за исключением двух периодов (январь — ноябрь 1873 и 1892—1894 годов), также премьер-министром Пруссии и это означало, что на протяжении большей части существования империи королю/императору и премьер-министру/канцлеру пришлось искать большинства в избирательных законодательных органах двух абсолютно разных избирательных систем.

На момент создания империи Пруссия и Германия имели примерно две трети сельских районов. Однако в течение 20 последующих лет положение было изменено, на города и местечки уже приходилось две трети населения. Однако и в королевстве, и в империи границы округов так и не были изменены, чтобы отразить рост населения и влияние городов и местечек. Это означало, что сельские районы были просто переименованы в 1890 году.

Бисмарк понимал, что остальная часть Европы несколько скептически относится к силе нового Рейха, и обратил своё внимание на сохранение мира вроде Берлинского конгресса.

Вильгельм I умер в 1888 году, и его на троне сменил наследный принц — Фридрих III . Новый император был англофилом и планировал сделать широкие либеральные реформы. Но он умер через 99 дней с момента своего восхождения на трон. Его наследником стал 29-летний сын, Вильгельм II .

Как мальчик, Вильгельм восстал против своих родителей в их либеральных попытках и оставил пруссаков под опекой Бисмарка. Новый кайзер быстро испортил отношения с британской и российской королевскими семьями (хотя и был родственно связан с ними), стал их соперником и, наконец, врагом. Вильгельм II отстранил Бисмарка от должности в 1890 году и начал кампанию милитаризации и авантюризма во внешней политике, что в конечном итоге привело Германию к изоляции.

Во время Австро-Венгерского конфликта с Сербией кайзер уехал в отпуск, и поспешные планы мобилизации нескольких государств привели к катастрофе — Первой мировой войне (1914—1918) . За выход из войны большевики, согласно Брестскому миру (1918 год), согласились на оккупацию крупных регионов западной части Российской империи, которые граничили с Пруссией. Немецкий контроль над этими территориями длился всего несколько месяцев и завершился из-за поражения немецкой армии и началом немецкой революции, приведших к отлучению кайзера от трона и его изгнанию.

Послевоенный Версальский договор заставил Германию нести полную ответственность за войну. Договор был подписан в Версале, в зале зеркал, где немецкая империя и была создана.

Ещё до завершения войны в Германии вспыхнула Ноябрьская революция 1918 г. , заставившая Вильгельма II 9 ноября 1918 года отречься и от прусского престола, и от связанного с ним престола Германской империи. Королевство Пруссия было переименовано в Свободное государство Пруссия .

Государственное устройство

 • Глава государства — король Пруссии ( König von Preußen ).
 • Исполнительный орган — Прусское государственное министерство ( Preußisches Staatsministerium ) состоявший из Премьер-Министра Пруссии ( Ministerpräsidenten von Preußen ) и министров ( minister ), назначалось королём и несло перед ним ответственность.
 • Законодательный орган — Прусский ландтаг ( Preußischer Landtag ), состоящий из:
  • Прусской палаты пэров ( Preußisches Herrenhaus ), состоящей из титулованного дворянства
  • Прусской палаты депутатов ( Preußisches Abgeordnetenhaus ), состоявшая из 350 членов, избиравшейся избирательными собраниями ( Wahlversammlung ), состоявших из выборщиков ( Wahlmann ) [1] [2] [3] по мажоритарной системе по одномандатным округам ( wahlbezirk ) (соответствовавших одному или нескольким уездам, как сельских так и городских) в 2 тура при свободном втором туре сроком на 5 лет, треть которых в свою очередь избираются платящими наибольшее количество налогов, треть — менее обложенными налогами, треть — всеми остальными, по мажоритарной системе по одномандатным округам ( Urwahlbezirk ) (соответствовали городам, крупным общинам или группам мелких общин) в тура при свободном втором туре, избирателями ( Urwahler ) могли быть только мужчины старше 25 лет.

Политические партии

Левые

 • Социал-демократическая рабочая партия ( Sozialdemokratische Arbeiterpartei , SDAP ) — социалистическая партия, позже окружные организации Социал-демократической рабочей партии Германии

Центр

 • Прогрессистская партия ( Fortschrittspartei ) — либеральная партия, позже окружные организации Немецкой прогрессистской партии
 • Национал-либеральная партия ( Nationalliberale Partei , NLP ) — либеральная партия, позже её окружные организации

Правый центр

 • Партия центра ( Zentrumspartei ) — консервативная демократическая партия

Правые

 • Консервативная партия ( Konservative Partei ) — консервативная монархическая партия, позже окружные организации Немецкой консервативной партии

Правовая система

Высшая судебная инстанция — Высший трибунал ( Obertribunal ), в 1879 г. его функции перешли к Рейхсгерихту, в 1703—1748 гг. его роль играл Высший апелляционный суд в Берлине ( Oberappellationsgericht in Berlin ), суды апелляционной инстанции с 1879 г. — 13 высших земельных судов ( oberlandesgericht ):

Суды первой инстанции — земельные суды ( landgericht ), до 1979 г. — апелляционные суды ( apellationsgericht ), до 1849 г. — надворные суды ( hofgericht ) и правительства ( regierung ). Низшее звено судебной системы — участковые суды ( amtsgericht ), в 1849—1879 гг. — районные суды ( kreisgericht ) и городские суды ( stadtgericht ), в 1808—1849 гг. — земельные суды ( landgericht ) и городские суды ( stadtgericht ), до 1808 года — домениальные юстицамты ( domainen-justiz-amt ). Высший орган административной юстиции — Прусский королевский оберфервальтунгсгерихт ( Königlich-Preußische Oberverwaltungsgericht ), суды апелляционной инстанции административной юстиции — прусские королевские бецирксфервальтунгсгерихты ( Königlich-Preußische bezirksverwaltungsgericht ), по одному на административный округ, суды первой инстанции административной юстиции — крейсфервальтунгсгерихты ( Königlich-Preußische kreissverwaltungsgericht ), функции которых выполняли районные комитеты. Органы прокуратуры — Прусская королевская генеральная прокуратура ( Königlich Preußischen Generalstaatsanwaltschaft ), прусские королевские обер-прокуратуры ( Königlich Preußischen oberstaatsanwaltschaft ) (при каждом из оберландесгерихтов) и прусские королевские прокуратуры (Königlich Preußischen staatsanwaltschaft) (при каждом из ландгерихтов).

Состав и административное деление

Провинции Пруссии в 1806 году (без западных владений)

Основные территории Королевства Пруссии были Фриульский Бранденбург и герцогство Пруссия , образовавшие Бранденбург-Пруссию . Померания была присоединена к Пруссии в 1648 году. Вместе с рядом территориальных приобретений от Швеции в 1720 году, этот регион позднее стал провинцией Померания. Прусские успехи в Силезской войне привели к образованию провинции Силезии в 1740 году. После первого раздела Польши в 1772 году аннексированные Королевская Пруссия и Вармия стали провинцией Западная Пруссия , тогда как герцогство Пруссия (вместе с частью Вармии) стала провинцией Восточная Пруссия . Другая аннексия территорий вдоль реки Нотец (Netze) привела к созданию округа Нотец . После второго и третьего разделов Польши (1793—1795 годы) Пруссия создала провинции Новая Силезия , Южная Пруссия и Новая Восточная Пруссия , с округом Нотец, который разграничил Западную и Южную Пруссию. Эти три провинции перешли к Царству Польскому согласно решениям Венского конгресса в 1815 году, за исключением западной части Южной Пруссии, которая стала составной частью Великого Княжества Познаньского.

После крупных успехов на западе, достигнутых Пруссией после Венского конгресса, было создано десять провинций, каждая из которых подразделялось ещё на округа. Это провинции:

В 1822 году провинции Юлих-Клеве-Берг и Нижний Рейн были объединены в Рейнскую провинцию, с центром в Кобленце. В 1829 году провинции Восточная и Западная Пруссия объединились в провинцию Пруссия, но эти провинции вновь были образованы в 1878 году. Княжества Гогенцоллерн-Зигмаринген и Гогенцоллерны-Хехинген были аннексированы в 1850 году и образовали провинцию Гогенцоллерн с центром в Зигмарингене . После победы Пруссии в 1866 году в Австро-прусской войне территории, аннексированные Пруссией, были реорганизованы в три новые провинции: Ганновер с центром в Ганновере , Гессен-Нассау с центром в Касселе и Шлезвиг-Гольштейн с центром в Киле .

Провинции свою очередь делились на районы ( kreis ) и районные города ( stadtkreis ), которые в группировались в округа ( regierungsbezirk ), районы делились на общины ( gemeinde ) и общинные города ( stadtgemeinde ), которые группировались в волости ( amtsbezirk ), районные города делились на городские округа ( ortsbezirk ).

Провинции

Король в провинции был представлен провинциальным советом ( provinzialrat ), состоявшим из обер-президента ( oberpraesident ), назначавшегося королём, и членов, избиравшихся провинциальным ландтагом ( provinziallantag ) — представительным органом провинции, состоявшим из провинциальных депутатов, избиравшихся уездными сеймами по мажоритарной системе в 2 тура при свободном втором туре, сроком на 6 лет [5] [6] [7] [8] [9] . Исполнительный орган провинции — провинциальный комитет ( provinzialausschuss ), состоявший из председателя, членов, не являвшихся профессиональными чиновниками, и провинциального директора ( landesdirektor ), являвшегося профессиональным чиновником, избираемых провинциальным ландтагом сроком на 6 лет при обновлении трети каждые 2 года [10] [11] .

Уезды

Король в округе был представлен окружным комитетом ( bezirksausschuss ), состоявший из регирунгс-президента ( regierungspraesident ) и членов, избиравшихся провинциальным комитетом. Представительный орган уезда — уездный сейм ( kreistag ), состоявший из уездных сеймовых депутатов ( kreistagsabgeordneter ), треть избирались избирательными собраниями ( wahlversammlung ), состоявшие из выборщиков ( wahlmann ), по мажоритарной системе в 2 тура при свободном втором туре [12] [13] [14] [15] [16] [17] , в свою очередь избиравшиеся общинными собраниями по мажоритарной системе по одномандатным округам в 2 тура при свободном втором туре, треть — городскими собраниями депутатов, треть — собраниями земств ( landschaftsversammlung ), исполнительный орган уезда и орган представляющий короля в уезде — уездный комитет ( kreisausschuss ), состоявший из ландрата ( landrat ), назначавшегося королём по предложению крейстага, являвшегося председателем, и членов, избиравшихся крейстагом сроком на 6 лет, при ротации трети каждые два года.

Города

Король в городах был представлен городским комитетом ( stadtausschuss ), состоящим из бургомистра, назначавшегося королём [18] , или обер-бургомистра и членов, назначавшихся магистратом. Представительный орган города — городское собрание депутатов ( stadtverordnetenversammlung ), избирался налогоплательщиками города по мажоритарной системе по единому избирательном округу в 2 тура при свободном втором туре (в крупных городах — по многомандатным округа) [19] [20] [21] . Исполнительный орган города — магистрат ( magistrat ), состоявший из членов ( stadtrat , ратманов ( ratmann ), ратсхерров ( ratsherr )), избравшимися городским собранием представителей каждый по отдельности по мажоритарной системе в 3 тура при ограниченных 2-м (4 кандидата) и 3-м турах (2 кандидата) турах. Председателем его являлся бургомистр ( buergermeister ) или обер-бургомистр ( oberbuergermeister ). Городские районы возглавляли районным старшиной ( bezirksvorsteher ), избиравшийся населением из числа городских депутатов.

Общины

Король в волости был представлен волостным комитетом ( amtsausschuss ), состоявший из волостного старшины ( amtsvorsteher ), назначавшимся обер-президентом, и членов которыми по должности являлись старосты общин и поместий. Представительный орган общины — общинное собрание ( gemeindeversammlung ) состоящее из всех налогоплательщиков общины или общинное представительство ( gemeindevertretung ), избираемое налогоплательщиками по мажоритарной системе в 2 тура по единому избирательному округу сроком на 6 лет, при ротации половины общинных представителей каждые 3 года [22] [23] [24] [25] [26] , исполнительный орган общины — общинное правление ( gemeindevorstand ), состоявший из старосты ( gemeindevorsteher , шульцгейсс ( Schulze ), сельский судья ( Dorfrichter )) и шеффенов ( Schöffen , герихтсманов ( Gerichtsmann ), сельских присяжных ( Dorfgeschworener ), судебных присяжных ( Gerichtsgeschworener )), избираемое общинным собранием. Крупные поместья образуют отдельные поместные округа ( gutsbezirk ) управлявшиеся их владельцами в качестве старосты поместья ( gutsvorsteher ).

Силовые структуры

 • Сухопутные силы — Королевская Прусская Армия ( Königlich Preußische Armee )
 • Военно-морские силы — Прусский Королевский Флот ( Königlich Preußische Marine )
 • Ландвер и Зеевер
 • Ландштурм
 • Полиция порядка ( Ordnungspolizei )
  • Отряды полицейской стражи ( Schutzmannschaft ) были подчинены обер-бургомистрам окружных центрах в столицах провинций через полицейские управления, в окружных центрах через полицейские дирекции [27] , городские районы делились на участки ( polizeiabschnitt ), участки на кварталы ( polizeirevier ), участки возглавляли участковые старосты ( abschnittskommandeur ), назначавшиеся бургомистром или полицай-президентом, кварталы — квартальные старосты ( reviersvorsteher ), назначавшиеся бургомистром или полицай-президентом:
   • Прусское королевское полицейское управление Кёнигсберга (Восточная Пруссия)
   • Прусское королевское полицейское управление Данцига (Западная Пруссия)
   • Прусское королевское полицейское управление Штеттина (Померания)
   • Прусское королевское полицейское управление Бреслау (Силезия)
   • Прусское королевское полицейское управление Берлина (Бранденбург)
   • Прусское королевское полицейское управление Потсдама (Бранденбург)
   • Прусское королевское полицейское управление Магдебурга (Прусская Саксония)
   • Прусское королевское полицейское управление Киля (Шлезвиг-Гольштейн)
   • Прусское королевское полицейское управление Ганновера (Ганновер)
   • Прусское королевское полицейское управление Бохума (Вестфалия)
   • Прусское королевское полицейское управление Аахена (Рейнская провинция, Аахенский и Дюссельдорфский округ)
   • Прусское королевское полицейское управление Кёльна (Рейнская провинция, Кёльнский округ)
   • Прусское королевское полицейское управление Кобленца (Рейнская провинция, Кобленцский и Трирский округ)
   • Прусское королевское полицейское управление Франкфурта-на-Майне ( Königliche Preussische Polizeipräsidium zu Frankfurt-am-Main ) (Гессен-Нассау) [28]
  • Отряды полицейской стражи общин были подчинены районным бургомистрам через ландратов
  • Жандармерия ( Gendarmerie )
 • Прусская тайная полиция ( Preußische Geheimpolizei )

Экономика

Финансы

Денежная единица до 1873 года — талер, был представлен:

 • медными монетами (до XVIII века — серебряными монетами) номиналом в 1, 2, 3 и 4 пфеннига (с 1821 года пфенниг — 1/12 гроша или 1/360 талера, до 1821 года — 1/12 гроша и 1/288 талера, на аверсе герб Пруссии, на реверсе — номинал [29]
 • серебряными монетами номиналом в 1/2, 1, 2,5 грошей, 1/6, 1/3, 1 талер (с 1821 года грош — 1/30 талера, до 1821 года — 1/24), чеканившиеся Берлинским монетным двором , на аверсе профиль Короля, на реверсе — номинал, золотыми монетами было обеспечено незначительное меньшинство серебряных монет и банкнот
 • золотыми монетами номиналом 1/2, 1 (около 3,3 талера) и 2 союзные кроны, в 1750—1857 гг. — номиналом в 5 и 10 талеров, до 1750 г. — номиналом в 1 дукат
 • с 1820 г. — кредитными билетами ( Koenigliche kassenanweisung ) номиналом в 1 и 5 талеров [30] , эмитировавшимися Главным казначейским управлением Пруссии ( Hauptverwaltung der Staatsschulden ) [31]
 • c 1765 г. — прусскими банкнотами ( Preussische Banknote ) номиналом в 10, 25 и 50 талеров [32] эмитировавшимися в 1836—1873 гг. — Прусским банком ( Preussische Bank ), в 1765—1846 гг. — Королевским главным банком ( Königliche Hauptbank ) и обеспечивающиеся его активами (серебряными монетами)
 • банкнотами в 10, 20, 50 и 100 талеров, эмитировавшимися региональными частными банками:
  • Банк берлинского общества сберегательных касс ( Bank des Berliner Kassenvereins )
  • Городской банк Бреслау ( Städtische Bank in Breslau )
  • Провинциальный акционерный банк Позена ( Provinzial-Aktien Bank in Posen )
  • Данцигский частный акционерный банк ( Danziger Privat-Actien-Bank )
  • Рыцарский частный банк Померании ( Ritterschaftliche Privatbank in Pommern )
  • Магдебургский частный банк ( Magdeburger Privatbank )
  • Кёльнский частный банк ( Kölnische Privatbank )
  • Коммунально-сословный банк Прусской Верхней Лужицы ( Kommunalständische Bank für die preußische Oberlausitz )
  • Франкфуртский банк ( Frankfurter Bank )
  • Ганноверский банк ( Hannoversche Bank )
  • Ландграфский Гессенский земельный банк Бад-Хомбурга ( Landgräflich Hessische Landesbank Bad Homburg )

Денежная единица с 1873 года — марка, была представлена золотыми монетами номиналом в 10 и 20 марок, серебряными монетами номиналом в 1, 2 и 5 марок, на реверсе — рейхсадлер, надпись «Deutsches Reich» и стоимость монеты в виде надписи, на аверсе — портрет короля, имперскими кредитными билетами ( Reichskassenschein ) номиналом в 5, 10, 20 и 50 марок, рейхсбанкноты ( Reichsbanknote ) номиналом 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 марок, разменная монета пфенниг, серебряные монеты номиналом в 20 и 50 пфеннигов, монеты из сплавов меди номиналом в 1, 2, 5 и 10 пфеннигов, на реверсе — рейхсадлер.

Транспорт и связь

Оператор железных дорог — Прусские государственные железные дороги ( Preußische Staatseisenbahnen ), имела королевские железнодорожные дирекции ( Königliche Eisenbahndirektionen ):

 • Королевская железнодорожная дирекция Кёнигсберга (Восточная Пруссия)
 • Королевская железнодорожная дирекция Данцига (Западная Пруссия)
 • Королевская железнодорожная дирекция Позена (Позен)
 • Королевская железнодорожная дирекция Бромберга (Позен)
 • Королевская железнодорожная дирекция Бреслау (Силезия)
 • Королевская железнодорожная дирекция Каттовица (Силезия)
 • Королевская железнодорожная дирекция Штеттина (Померания)
 • Королевская железнодорожная дирекция Берлина (Бранденбург)
 • Королевская железнодорожная дирекция Магдебурга (Саксония)
 • Королевская железнодорожная дирекция Галле (Саксония)
 • Королевская железнодорожная дирекция Эрфурта (Саксония)
 • Королевская железнодорожная дирекция Альтоны (Шлезвиг-Гольштейн)
 • Королевская железнодорожная дирекция Ганновера (Ганновер)
 • Королевская железнодорожная дирекция Мюнстера (Вестфалия)
 • Королевская железнодорожная дирекция Кёльна (Рейнская провинция)
 • Королевская железнодорожная дирекция Эссена (Рейнская провинция)
 • Королевская железнодорожная дирекция Эльберфельда (Рейнская провинция)
 • Королевская железнодорожная дирекция Саарбрюккена (Рейнская провинция)
 • Королевская железнодорожная дирекция Франкфурта-на-Майне (Гессен-Нассау)
 • Королевская железнодорожная дирекция Касселя (Гессен-Нассау)

Оператор почтовой и телефонной связи — Прусская королевская почта, с 1871 года — Рейхспочта, делилась территориально на Императорские главные почтовые дирекции ( Kaiserliche Oberpostdirektion ) из которых на территории Пруссии были расположены:

 • Императорская главная почтовая дирекция Кёнигсберга (Восточная Пруссия)
 • Императорская главная почтовая дирекция Гумбиннен (Восточная Пруссия)
 • Императорская главная почтовая дирекция Данцига (Западная Пруссия)
 • Императорская главная почтовая дирекция Мариенвердера (Западная Пруссия)
 • Императорская главная почтовая дирекция Позена (Позен)
 • Императорская главная почтовая дирекция Бромберга (Позен)
 • Императорская главная почтовая дирекция Штеттина (Померания)
 • Императорская главная почтовая дирекция Кёслина (Померания)
 • Императорская главная почтовая дирекция Штральзунда (Померания)
 • Императорская главная почтовая дирекция Бреслау (Силезия)
 • Императорская главная почтовая дирекция Лигница (Силезия)
 • Императорская главная почтовая дирекция Оппельна (Силезия)
 • Императорская главная почтовая дирекция Берлина (Бранденбург)
 • Императорская главная почтовая дирекция Франкфурта-на-Одере (Бранденбург)
 • Императорская главная почтовая дирекция Потсдама (Бранденбург)
 • Императорская главная почтовая дирекция Магдебурга (Саксония)
 • Императорская главная почтовая дирекция Мерзебурга (Саксония)
 • Императорская главная почтовая дирекция Эрфурта (Саксония)
 • Императорская главная почтовая дирекция Мюнстера (Вестфалия)
 • Императорская главная почтовая дирекция Арнсберга (Вестфалия)
 • Императорская главная почтовая дирекция Миндена (Вестфалия)
 • Императорская главная почтовая дирекция Кёльна (Рейнская провинция)
 • Императорская главная почтовая дирекция Дюссельдорфа (Рейнская провинция)
 • Императорская главная почтовая дирекция Аахена (Рейнская провинция)
 • Императорская главная почтовая дирекция Кобленца (Рейнская провинция)
 • Императорская главная почтовая дирекция Трира (Рейнская провинция)
 • Императорская главная почтовая дирекция Киля (Шлезвиг-Гольштейн)
 • Императорская главная почтовая дирекция Ганновера (Ганновер)
 • Императорская главная почтовая дирекция Франкфурт-на-Майне (Гессен-Нассау)
 • Императорская главная почтовая дирекция Касселя (Гессен-Нассау)

Культура

Религия

 • Евангелический Высший церковный совет ( Evangelischer Oberkirchenrat ), состоял из Президента Верховного церковного совета ( Präsidenten des Evangelischen Oberkirchenrats ) и верховных церковных советников ( oberkirchenrat ), при котором периодически собирается Генеральный синод ( Generalsynode ) [33] , в провинциях управление евангелическими приходами осуществляли королевские консистории, состоявшие из светского президента, духовного вице-президента, которым являлся королевский генерал-суперинтендент ( Generalsuperintendenten ) и консисторских советников ( konsistorialrat ), при которых собирались провинциальные синоды ( provinzialsynode ), в районах управление евангелическими приходами осуществляли суперинденты ( superintendenten ), при которых собирались районные синоды ( kreissynode ), исполнительные органы — правления районных синодов ( kreissynodalvorstand ) [34] [35] , состоявшие из суперинтендента и синодальных старост ( Synodalältester ), управление приходами осуществляли пасторы ( pfaer ), при которых собирались общинные собрания ( gemeindeversammlung ), исполнительные органы — церковные правление ( kirchenvorstand ), состоящие из пастора и церковных старост ( kirchenvorsitzender )
  • Королевская консистория Провинции Восточная Пруссия ( Königliches Consistorium der Provinz Ostpreußen ) — руководили приходами объединявших большинство лютеран и кальвинистов Восточной Пруссии
  • Королевская консистория Провинции Западная Пруссия ( Königliches Consistorium der Provinz Westpreußen ) — руководили приходами объединявшими преимущественно немцев-лютеран, а также немцев-кальвинистов, германизированных поляков-лютеран, германизированных поляков-кальвинистов Западной Пруссии, а также большинство верующих Торна и Бромберга вообще
  • Королевская консистория Провинции Позен ( Königliches Consistorium der Provinz Posen ) — руководили приходами объединявшими преимущественно немцев-лютеран, а также большинство немцев-кальвинистов, германизированных поляков-лютеран и германизированных поляков-кальвинистов Позена
  • Королевская консистория Провинции Померания ( Königliches Consistorium der Provinz Pommern ) — руководили приходами объединявшими большинство лютеран и кальвинистов, а также большинство верующих Померании вообще
  • Королевская консистория Провинции Силезия ( Königliches Consistorium der Provinz Schlesien ) — руководили приходами объединяла преимущественно немцев-лютеран, а также немцев-кальвинистов, германизированных поляков-лютеран и германизированных поляков-кальвинистов, а также большинство верующих Нижней Силезии вообще
  • Королевская консистория Провинции Бранденбург ( Königliches Consistorium der Provinz Brandenburg ) — руководили приходами объединявшими большинство лютеран и кальвинистов, а также большинство верующих Бранденбурга вообще
  • Королевская консистория Провинции Саксония ( Königliches Consistorium der Provinz Sachsen ), Штольбергская графская консистория ( Gräflich Stolbergsches Consistorium ), Консистория Росслы и Консистория Вернигероде — руководили приходами объединявшими большинство лютеран и кальвинистов Прусской Саксонии, а также большинство верующих Прусской Саксонии вообще
  • Королевская консистория Провинции Вестфалия ( Königliches Consistorium der Provinz Westfalen ) — руководили приходами объединявшими большинство лютеран и кальвинистов Вестфалии
  • Королевская консистория Рейнской провинции ( Konigliches Consistorium der Rheinprovinz ) — руководили приходами объединявшими большинство лютеран и кальвинистов Рейнской области
 • Прусская королевская консистория Касселя ( Königliches Preussisches Konsistorium Cassel ), Прусская королевская консистория Висбадена ( Königliches Preussisches Konsistorium Wiesbaden ) и Прусская королевская консистория Франкфурта-на-Майне — руководили приходами объединялшими большинство лютеран и кальвинистов Гессен-Касселя
 • Королевская прусская земельная консистория Ганновера ( Königliches Preussisches Landesconsistorium Hannover ) — руководила приходами объединявшими большинство лютеран, а также большинство верующих Ганновера вообще
 • Королевская прусская консистория Ауриха ( Königliches Preussisches Consistorium Aurich ) — руководила приходами объединявшими объединяла часть кальвинистов
 • Королевская евангелическо-лютеранская консистория Киля ( Königliches Evangelisch-Lutherisches Consistorium in Kiel ) — руководила приходами объединявшими большинство лютеран, а также большинство верующих Шлезвиг-Гольштейна вообще
 • Фульдская конференция католических епископов
  • Церковная провинция Гнезно ( Kirchenprovinz Gniezno ):
   • Архиепархия Гнезно ( Erzbistum Gniezno ) и находящаяся в персональной унии с ней Епархия Познани — объединяли преимущественно поляков-католиков и немцев-католиков переселившихся из Царства Польского и Малопольши, а также германизированных поляков-католиков и немцев-католиков Позена
   • Епархия Хельмно ( Bistum Kulm ) — объединяли преимущественно германизированных поляков-католиков и немцев-католиков Западной Пруссии
  • Епархии находящиеся в непосредственном подчинении Святого престола
  • Церковная провинция Фрайбурга ( Kirchenprovinz Freiburg )
  • Церковная провинция Кёльна
 • Прусский земельный союз еврейских общин ( Preussischer Landesverband juedischer Gemeinden ), состоящий из провинциальных союзов:
  • Союз еврейских общин Восточной Пруссии — объединял преимущественно германизированных евреев-иудаистов Восточной Пруссии
  • Союз еврейских общин Западной Пруссии — объединял преимущественно германизированных евреев-иудаистов Западной Пруссии
  • Союз еврейских общин Позена — объединял евреев-иудаистов Позена преимущественно переселившихся из Царства Польского, Малопольши и Галиции
  • Союз еврейских общин Померании — объединял преимущественно германизированных евреев-иудаистов Померании
  • Союз еврейских общин Силезии — объединял преимущественно германизированных евреев-иудаистов Силезии
  • Союз еврейских общин Бранденбурга — объединял преимущественно германизированных евреев-иудаистов Бранденбурга
  • Союз еврейских общин Саксонии — объединял преимущественно германизированных евреев-иудаистов Саксонии
  • Союз еврейских общин Шлезвиг-Гольштейна ( Verband Jüdischer Gemeinden von Schleswig-Holstein ) — объединял преимущественно евреев-иудаистов Шлезвиг-Гольштейна
  • Союз еврейских общин Ганновера — объединял преимущественно германизированных евреев-иудаистов Ганновера
  • Союз еврейских общин Вестфалии — объединял преимущественно германизированных евреев-иудаистов Вестфалии
  • Союз еврейских общин Рейнской области — объединял преимущественно германизированных евреев-иудаистов Рейнской области
  • Союз еврейских общин Гессен-Нассау — объединял евреев-иудаистов Гессен-Нассау преимущественно переселившихся из Царства Польского, Малопольши и Галиции

Примечания

 1. Конституция Пруссии
 2. Конституционная хартия Пруссии 1850
 3. Verordnung betreffend die Ausführung der Wahl der Abgeordneten zur Zweiten Kammer
 4. Закон о судоустройстве
 5. Provinzialordnung für die Provinz Hannover
 6. Provinzialordnung für die Provinz Westfalen
 7. Provinzialordnung für die Provinz Hessen-Nassau
 8. Provinzialordnung für die Rheinprovinz
 9. Provinzialordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen
 10. § 49. Местное самоуправление в Пруссии
 11. Водовозов В. В. Пруссия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 12. Kreisordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen
 13. Kreisordnung für die Provinz Hannover
 14. Kreisordnung für die Provinz Hessen Nassau
 15. Kreisordnung für die Provinz Westfalen
 16. Kreisordnung für die Provinz Schleswig-Holstein
 17. Kreisordnung für die Rheinprovinz
 18. Развитие самоуправления в Германии в XIX в. /
 19. Städte-Ordnung für die sechs östlichen Provinzen der den Preußischen Monarchie
 20. Städte-Ordnung für die Rheinprovinz
 21. Städteordnung für die Provinz Westphalen
 22. Landgemeindeordnung für die sieben östlichen Provinzen der Monarchie
 23. Städteordnung für die Provinz Hessen-Nassau
 24. Landgemeindeordnung für die Provinz Hessen-Nassau
 25. Gemeindeordnung für die Rheinprovinz
 26. Landgemeindeordnung für die Provinz Westphalen
 27. [slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1651930.html Полиция]
 28. Staatliche Polizeibehörden
 29. Каталог монет Пруссии
 30. Hauptverwaltung der Darlehnskassen
 31. Königreich Preußen
 32. Königlich-Preußische Hauptbank. Preussische Banknote
 33. Генеральный синод
 34. Учебник церковного права
 35. Управление церковными имуществами