Znaczek pocztowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Znaczek pocztowy to specjalny znak pocztowy wydawany i sprzedawany przez krajowe (i inne) urzędy pocztowe o określonej wartości nominalnej ( nominał ). Służy do ułatwienia naliczania opłat za wysyłkę przesyłek ( elementów ) realizowaną pocztą . Frankowanie tym znakiem, czyli oznaczenie przesyłki (przyklejanie na niej pieczątek), wskazuje na fakt zapłaty za usługi placówki pocztowej (przede wszystkim spedycja i doręczenie korespondencji : listy , pocztówki itp.). Ponieważ znaczki pocztowe są przeznaczone do frankowania listów, nazywane są również znaczkami franco [1] .

Zazwyczaj znaczek to mały kawałek papieru [pl] o niewielkich rozmiarach, przeważnie prostokątny, zwykle z ząbkami i klejem nałożonym na grzbiet. Oprócz nominału znaczki mogą zawierać nazwę administracji pocztowej, która je wydała; często przedstawia różne symbole, elementy dekoracyjne i rysunki.

Znaczki pocztowe są kolekcjonerskie (patrz Filatelistyka ).

Oznaki

Postanowienia ogólne

Znaczki pocztowe mają następujące cechy charakterystyczne [2] :

 • są naklejane na przesyłkach pocztowych, papierach firmowych itp .;
 • wskazują nominał, który określa siłę frankowania znaku pocztowego (lub w inny sposób wskazany, na przykład zwolnienie z płatności);
 • muszą być oznaczone (w formie tekstu, czasem obrazu) nazwą państwa wydającego (administracji pocztowej);
 • aby zapobiec ich ponownemu wykorzystaniu, muszą zapewnić gaszenie ;
 • prawo powinno przewidywać kary za ich fałszowanie (patrz fałszywa marka ), podrabianie (patrz fałszywa marka ) lub nielegalne używanie;
 • ich wystawca musi być członkiem Światowego Związku Pocztowego (UPU) lub uczestniczyć w międzynarodowym obiegu pocztowym za pośrednictwem innego członka UPU i przedłożyć próbki znaczków pocztowych wydanych do UPU;
 • ich emitent musi mieć nieograniczoną suwerenność pocztową na swoim terytorium;
 • ich wystawca musi posiadać własny urząd pocztowy i niezbędne środki transportu poczty lub pozostawać w stosunku umownym z właścicielami takich pojazdów .

Prywatne znaczki pocztowe nie posiadają wszystkich cech znaczka pocztowego, a jedynie cztery pierwsze i, z pewnymi ograniczeniami, cechę ostatnią [2] .

Wszystkie inne, które nie posiadają wyżej wymienionych cech miniatury (przyklejone znaki płatnicze, winiety , etykiety itp.) nie są legalnie i filatelistycznie znaczkami pocztowymi [2] .

Oficjalna interpretacja

W Światowej Konwencji Pocztowej , w ostatnim wydaniu z 2004 r., pojęciu „znaczek pocztowy”, charakterystyce znaczków pocztowych oraz obowiązkowym wymogom nałożonym na nie poświęcono odrębny artykuł nr 8:

Artykuł 8.
Znaczki pocztowe

1. Termin „znaczek pocztowy” jest chroniony przez obowiązującą Konwencję i powinien być używany wyłącznie w odniesieniu do znaczków, które są zgodne z warunkami niniejszego artykułu i Regulaminu.
2. Znaczki pocztowe:
2.1 są wydawane wyłącznie przez organ uprawniony do wydawania zgodnie z ustawami UPU; wydawanie znaczków obejmuje również ich wprowadzenie do obiegu.
2.2 są przejawem suwerenności i reprezentują:
2.2.1 dowód uiszczenia opłaty pocztowej w kwocie odpowiadającej ich rzeczywistej wartości, gdy są naklejane na przesyłkach pocztowych zgodnie z Aktami Związku;
2.2.2 źródło dodatkowego dochodu dla administracji pocztowych, jako przedmiot filatelistyki;
2.3 musi znajdować się w obiegu na terytorium administracji wydającej w celu uiszczenia opłaty pocztowej i filatelistyki.
3. Jako atrybut suwerenności znaczki pocztowe muszą zawierać:
3.1 nazwa państwa lub terytorium napisana łacińskimi literami, której podlega administracja pocztowa wystawienia;
3.1.1 fakultatywnie godło urzędowe państwa, któremu podlega administracja pocztowa wystawienia;
3.1.2 w zasadzie ich wartość nominalną oznaczoną literami łacińskimi lub cyframi arabskimi ;
3.1.3 opcjonalnie słowo „Postes” („Poczta”) po łacinie lub innymi literami.
4. Godła państwowe, oficjalne napisy służbowe oraz logo organizacji rządowych reprodukowane na znaczkach pocztowych podlegają ochronie na podstawie postanowień Konwencji Paryskiej o Ochronie Własności Intelektualnej .
5. Tematyka i tematyka znaczków pocztowych:
5.1 musi być zgodny z duchem Preambuły Statutu ZPP i decyzjami podjętymi przez organy Związku;
5.2 muszą być ściśle związane z tożsamością kulturową kraju lub terytorium, któremu podlega administracja pocztowa nadawcy, lub przyczyniać się do rozpowszechniania kultury lub utrzymania pokoju;
5.3 w przypadku wydawania okolicznościowych znaczków ku czci wybitnych osobistości lub wszelkich wydarzeń niezwiązanych z historią kraju lub terytorium, którego podlega administracja pocztowa wystawienia, muszą one być ściśle związane z tym krajem lub terytorium ;
5.4 nie może być polityczny ani obraźliwy wobec jakiejkolwiek osoby lub kraju;
5.5 powinno być właściwe dla kraju lub terytorium, którego administracja pocztowa nadawcy jest podmiotem.
6. Znaczki pocztowe jako przedmiot praw własności intelektualnej mogą zawierać:
6.1 wskazanie prawa wydającej administracji pocztowej do korzystania z odpowiednich praw własności intelektualnej, a mianowicie:
6.1.1 prawa autorskie , ze znakiem praw autorskich i rokiem wydania;
6.1.2 znak zarejestrowany na terytorium państwa członkowskiego, którego podlega administracja pocztowa nadawcy, umieszczając za tym znakiem symbol zarejestrowanego znaku towarowego;
6.2 nazwisko artysty ;
6.3 nazwa drukarni .
7. Znaczki pocztowe, odciski maszyn frankujących oraz odciski uzyskane innymi metodami drukowania lub stemplowania, zgodnie z ustawami UPU, mogą być umieszczane tylko za zgodą administracji pocztowej.

Elementy

Głównymi elementami znaczka pocztowego są:

 • Identyfikacja emitenta (tekstowa lub graficzna).
 • Określenie
 • Warstwa klejąca.
 • Anulowanie wysyłki (decyduje data stempla pocztowego lub w inny sposób).

Elementy opcjonalne:

 • Nadruk.
 • Znak wodny.
 • Perforacja.

Elementy fabularne obejmują różne liternictwo (elementy tekstowe) i grafikę ( projekty znaczków pocztowych [en] ).

Warstwa klejąca

Rewers zdecydowanej większości znaczków, ponieważ są one przeznaczone do przyklejania do różnych przesyłek, jest posmarowany klejem.

Jako klej nakładany na odwrotną stronę stempla zastosowano gumę arabską i roztwór dekstryny ; obecnie stosuje się kleje syntetyczne ( klej PVA ; więcej szczegółów patrz Gumowanie ). Klej musi być całkowicie bezpieczny dla ludzi, ponieważ większość osób [3] liże warstwę kleju przed sklejeniem. Niektóre nowoczesne formuły klejów zawierają sacharynę i inne dodatki poprawiające smak, aby przyciągnąć klientów. Tak więc w latach 60. we Francji wypuszczono tak zwane „smaczne” marki, w których do kleju dodano sok z cytryny, miętę i wanilinę. A nawet wypuszczono markę z dodatkiem pieprzu [3] .

Ostatnio rozpowszechniły się tak zwane znaczki samoprzylepne .

Perforacja

Gaszenie

Anulowany znaczek

Skasowanie znaków pocztowych odbywało się zwykle i odbywa się do dziś za pomocą stempla pocztowego z datą nadania listu. Następnie w Stanach Zjednoczonych wprowadzono automaty, które mogły stemplować 5000 liter na godzinę (stemplowanie ręczne - 3000). Ponadto Nowy Jork posiadał maszyny Barry'ego, które mogły stemplować do 40 000 listów na godzinę, pod warunkiem, że wszystkie były tej samej wielkości, ze stemplami na miejscu.

Od połowy XIX wieku rozpowszechniło się kasowanie znaczków pocztowych pierwszego dnia ich emisji. Jednocześnie znaczki naklejane są w tym celu na specjalnie wydaną kopertę , a do kasowania często używa się artystycznie zaprojektowanych specjalnych stempli pocztowych .

Na początku XX wieku na stemplu pocztowym w Stanach Zjednoczonych umieszczano oznaczenia meteorologiczne, które codziennie rano zgłaszała stacja meteorologiczna do niektórych urzędów pocztowych, tak aby odbiorca listu odnalazł w stemplu pocztowym wskazówki o zbliżającej się zmianie w pogodzie.

Klasyfikacja

Istnieje ogromna różnorodność znaczków pocztowych, częściowo pocztowych i innych niż znaczki pocztowe . Niektóre z nich są wymienione poniżej [4] :

 1. Oficjalne znaczki pocztowe to znaczki pocztowe wydawane przez państwową służbę pocztową i używane jako opłata za różne przesyłki pocztowe. Można je podzielić na trzy kategorie:
  • Bezpłatna sprzedaż znaczków, aby zapłacić za wysyłkę.
  • Zaprojektowany na potrzeby wewnętrzne lub potrzeby niektórych placówek (na przykład pieczątki serwisowe ). Zwykle nie w sprzedaży.
  • Aby zapłacić niektóre podatki (na przykład wojskowe znaczki podatkowe ).
 2. Znaczki półurzędowe – wydawane przez urzędy lub organizacje niepocztowe służące do opłacania dodatkowej opłaty pocztowej.
 3. Znaczki nieoficjalne to znaczki wydawane przez organizacje publiczne, prywatne lub osoby prywatne.
 4. Prywatne znaczki pocztowe — ta kategoria obejmuje prywatne znaczki pocztowe miast i hoteli (na przykład prywatne znaczki pocztowe lokalne ).

W przeszłości w wielu krajach oprócz znaczków do wysyłania prostych listów istniały znaczki specjalne [5] :

Oprócz znaków pocztowych, w niektórych krajach pojawiło się więcej znaków telegraficznych , płatniczych , stemplowych , ale do tych celów często używa się znaczków pocztowych. Tak więc w Anglii podwójny cel marki wskazywał napis angielski. "Postage & Revenue" ( "Opłata pocztowa i skarbowa ") [6] , w Hiszpanii i niektórych innych krajach hiszpańskojęzycznych - hiszpański. Correos y Telegrafos (Poczta i Telegraf ) itp.

Cena

Koszt znaczka pocztowego może oznaczać jeden z trzech [7] :

 • społecznie niezbędna praca wydatkowana na produkcję i sprzedaż znaczków i ucieleśniona w nich. W tym sensie wartość znaczka interesuje przede wszystkim klienta znaczka (poczta) oraz jego bezpośredniego producenta (firma drukująca znaczek). Koszt znaczka pocztowego zależy bezpośrednio od kosztów pracy przy jego produkcji. Ponieważ koszt wykonania pieczątki zależy z kolei od wybranej metody druku, standardowe znaczki drukowane w dużych ilościach są zwykle produkowane tańszymi metodami druku typograficznego lub offsetowego ;
 • wartość (nominał) wydrukowaną na znaczku pocztowym i odzwierciedlającą kwotę, za jaką usługi pocztowe będą świadczone po okazaniu tego znaczka;
 • „Wartość kolekcjonerska” - rodzaj wartości pieniężnej, która wyraża, w jaki sposób znaczki pocztowe odnoszą się do siebie jako przedmioty kolekcjonerskie (wymiana) lub cenę, którą sam na nich ustala kolekcjoner .

Wycena opiera się na funkcji znaczka jako przedmiotu kolekcjonerskiego, a wynik jest tylko fikcyjną wartością, od której zależy handlowa (także aukcyjna ) cena znaczka. Cena znaczka w tej wartości koreluje z jego ceną katalogową , przez którą rozumie się wycenę znaczka (lub innych znaczków) w katalogu znaczków (innych znaczków) [8] .

Produkcja

W przeszłości

Wczesne znaczki pocztowe były wykonywane na różne sposoby:

 • Grawerujemy na miedzi lub stali, a potem farba wydaje się wystawać na papier.
 • Metoda typograficzna , a następnie na odwrocie znaczka pojawiają się wypukłości.
 • Metoda litograficzna , w której obie strony stempla są gładkie.
Owalny kształt stempla. Rosja (2010): blok pocztowy na 150. rocznicę urodzin A. P. Czechowa ( CFA [ JSC "Marka" ] nr 1388) . Czechow był kolekcjonerem znaczków

Aby przyspieszyć pisanie, na jednym arkuszu połączono dużą liczbę klisz (10-150). Początkowo stemple oddzielano od arkusza za pomocą nożyczek, jednak ze względu na powolność tej metody, uciekano się do przebijania szczelin między stemplami – perforacji . Do dziś na krawędziach znaczków wybija się zęby za pomocą specjalnej maszyny do dziurkowania znaczków , wynalezionej w 1847 r. przez Irlandczyka Henry'ego Archera (1806-1863) i ulepszonej przez niego w 1852 r., kiedy poczta angielska kupił od niego prawo do samochodu za 4000 funtów....

Aby utrudnić podrabianie znaczków, a także ponowne użycie znaczków już skasowanych, podczas drukowania podjęto różne środki ostrożności. Tak więc znaki wodne drukowano na papierze, w miazgę papierową osadzano długie jedwabne nitki (tzw. papier Dickinson ) lub drobne wielobarwne jedwabne nitki. Następnie stosowano tzw. karbowanie , czyli za pomocą prasy wyciskano znaczek na znaczku w taki sposób, że papier przebił się, a gdy znaczek został wykupiony, farba przeszła przez nacięcia papieru i pieczęć nie mogła zostać usunięta. W niektórych miejscach na znaczkach używali ikon, które były widoczne tylko pod mikroskopem, a także tych, które znaleziono przy użyciu atramentu chemicznego. Wreszcie podczas drukowania używali tuszy, które w kontakcie z cieczą zostały całkowicie lub częściowo spłukane.

Klej do znaczków został przygotowany z mieszanki gumy z dekstryną i glukozą i nałożony na znaczki za pomocą maszyn, a klej został użyty w ilości około 16 kg na 400 000 znaczków.

Forma

Kształt i konfiguracja znaczka pocztowego, podobnie jak innych znaczków pocztowych, może się różnić.

Znaczki pocztowe - zapisy fonograficzne Bhutanu (1973)

Несмотря на обилие выпущенных во всём мире марок, большинство из них сохранило форму первых почтовых миниатюр — горизонтальный или вертикальный прямоугольник. Однако используются и другие формы. Уже первые выпуски некоторых почтовых администраций отличались от первых марок мира.

В настоящее время известны марки следующих форм:

 • прямоугольник — горизонтальный или вертикальный с различным соотношением сторон (от приближающихся к квадрату до вытянутых полосок);
 • квадрат , стоящий на одной из сторон или на вершине. Квадратными были первые марки Баварии [de]Чёрная единица », 1849) и СаксонииСаксонская тройка », 1850). Эта форма широко использовалась и в Советском Союзе . Серия марок в честь Всемирной спартакиады (1935 года) имеет форму квадрата, стоящего на вершине. Впервые такие марки появились в 1851 году в Нью-Брансуике ;
 • треугольник — обычно используются равносторонние или равнобедренные треугольники, например марки Капской колонии [en] , так называемые « Капские треугольники », 1853 года, но бывают и неравнобедренные ( Колумбия , 1869). Треугольник может располагаться как стоящий на одной из сторон, так и на вершине ( Австрия , 1916 год; Исландия , 1930);
 • ромб — может быть расположен горизонтально или вертикально ( Тувинская Народная Республика );
 • трапеция — использовалась для марок Монако 1955 года, Малайзии 1970—1971 годов;
 • круг — использовался для марок Бурунди , Сьерра-Леоне и других стран. Не следует путать марки круглой формы с марками, имеющими круглый рисунок. В 1971 году в Малайзии была выпущена серия в честь национального банка с рисунком круглой формы, окружённым круговой перфорацией. Однако эти марки нельзя считать круглыми, так как они отделялись от листа в виде квадрата с перфорированными краями;
 • овал — марки такой формы могут использоваться самостоятельно и при перфорации почтовых блоков;
 • свободная форма — некоторые страны выпускают марки так называемой свободной формы. Форма марок может повторять контур карты страны ( Сьерра-Леоне , 1964), кокосового ореха ( Тонга ), банана (Тонга), очертаний Гибралтарской скалы ( Гибралтар ) и т. д.

Встречаются также пятиугольные , шестиугольные (гексагональные) и восьмиугольные (октагональные) марки.

Материал

Большинство выпущенных почтовых марок напечатаны на чистой, обычно белой ( мелованной ) бумаге. Однако используются и другие материалы. В настоящее время известны марки на [3] [9] :

История

Предыстория появления

Идея о бумажной наклейке как знаке почтовой оплаты предлагалась в разное время, а сама почтовая марка имеет предшественников [3] :

 • 1653—1654 — Жан-Жак Ренуар де Вилайе , организовавший по разрешению Людовика XIV регулярную почтовую службу [de] [12] в Париже , выпустил лентообразные билеты оплаты почтового сбора ( фр. Billet de port payé ) по цене в 1 су (соль) [13] , которыми обёртывали почтовые отправления или которые вкладывались в них так, чтобы были видны письмоносцу. На ленточных билетах стоял особый штемпель Ренуара де Вилайе и слова «port payé, le… jour de l'an 1653 (1654)» («оплачено, … дня, года 1653 (1654)»). Неизвестно, была ли на билете обозначена цена — ни одного экземпляра не сохранилось.
 • 1660—1663 — при генеральном почтмейстере Генри Бишопе (1605—1691) в Англии появились первые штемпеля о почтовом сборе, включавшие указание суммы, которую следовало получить с получателя письма (например, « D / 9 » — 9 пенсов [14] , « S / 1 » — 1 шиллинг [15] ). Подобные штемпеля употреблялись в Лондоне , Эдинбурге , Дублине , Индии и английских колониях в Северной Америке .
 • 1680 — Роберт Мюррей [en] , лондонский обойщик, организовал первую городскую частную почту, которая перешла в руки его делового партнёра, купца Уильяма Докрея , 1635—1716) [16] . Почтовая служба получила название « пенни-почта » [17] благодаря тарифу в 1 пенни за доставку письма весом до 1 фунта . В 1683 году Докрей ввёл треугольные штемпеля предварительной оплаты, на которых имелся текст англ. « Penny Post [en] Paid» («Почтовый сбор в 1 пенни уплачен») и указывалось место отправки (буква в центре треугольника).
 • 1819—1837 — в Сардинском королевстве выпускались штемпельные листы почтовой бумаги для писем, называвшиеся итал. Carta postala bolata (штемпельная почтовая бумага), на которых синей краской (в 1820 году — бескрасочным тиснением ) печаталась цена 15, 25 и 50 чентезими оплаты [18] и был изображён мальчик верхом на коне, трубящий в почтовый рожок. В зависимости от цены листа форма штемпеля была круглой, овальной или восьмиугольной; сама бумага имела разнообразные водяные знаки для предотвращения подделок.
 • 1823 — шведский лейтенант Курри Габриель Треффенберг (1791—1875) [19] предложил ввести конверты предварительной оплаты с напечатанной на них маркой, выполненной рельефным бескрасочным тиснением или красочным аллегорическим рисунком, который было бы сложно подделать. Центральный почтамт Стокгольма отклонил это предложение как «нелепое».
 • 1834—1839 — Джеймс Чалмерс (1782−1853), шотландский книготорговец и издатель , набросал и изготовил проекты знаков почтовой оплаты.
 • 1835—1836 — Лоренц Кошир , 1804—1879), австрийский чиновник , помощник почтового счетовода и словенец по происхождению, предложил предварительно оплачивать почтовый сбор при помощи наклеиваемых марок.
Австрия (1979): Лоренц Кошир , ещё один претендент

По некоторым сведениям [20] , самая первая в мире почтовая марка появилась в Греции в конце 1830-х годов, и сохранились её единичные экземпляры. Однако точная дата выхода греческой марки якобы не установлена, и приоритет Греции в выпуске почтовых марок вызывает сомнение. По другой информации [21] [22] , первые почтовые марки появились в этой стране после 1828 года, когда, как утверждают исследователи из Греции, здесь провели почтовую реформу , а точнее — в 1831 году [23] .

Флаг Великобритании Первая в мире марка

«Отцом почтовой марки» признан сэр Роуленд Хилл (1795—1879). Первые в истории марки, названные « Чёрный пенни », были выпущены 6 мая 1840 года в Великобритании [24] .

Впоследствии Всемирный почтовый союз ввёл правило, предписывающее обязательное указание на марках названия страны-эмитента, выполненное латинскими буквами. Великобритания — как первая в истории страна, использовавшая марки, — была единственным государством, освобождённым от выполнения этого правила.

Первые марки других стран

Вслед за выпуском первых марок в Великобритании в 1840 году почтовые марки стали появляться в свет и в других странах [24] :

К началу XX века марки были введены в употребление в 310 странах (считая в том числе и не существовавшие уже на тот момент государственные образования, например, малые итальянские и немецкие), а штемпельные конверты — в 135 странах. Число различных знаков почтовой оплаты доходило до 14 000, а их ценность — от неаполитанской газетной марки в ½ торпезе (¼ копейки [34] ) до североамериканской газетной марки в 60долларов (120 рублей [34] ).

В то же время был возбужден вопрос о введении единообразной всемирной почтовой марки, но этому противопоставлялось то соображение, что в состав Всемирного союза входили и такие государства, валюта которых была в высокой степени и даже совершенно обесценена; таково было положение некоторых южно-американских республик. На Всемирном почтовом конгрессе 1897 года [de] в Вашингтоне было решено ввести во всех странах однообразные цвета для марок одинакового достоинства, а равно не допускать в обращение марок, издаваемых по случаю юбилеев и тому подобных событий. Этим договорённостям, однако, не суждено было воплотиться в жизнь.

Почтовые марки России (1857—1917)

Флаг России Марки Российской империи

Восьмикопеечная марка России (1875)

Предшественниками российских марок считают конверты городской почты Санкт-Петербурга , поступившие в обращение в 1845 году. Они назывались «штемпельные куверты», имели круглый штемпель, свидетельствовавший об уплате почтового сбора, и являются первыми знаками почтовой оплаты в России. В 1846 году такие же конверты были выпущены для Москвы . Кроме того, петербургские конверты использовались также в Москве, Варшаве и Казани . В 1848 году появились конверты для иногородней почты.

10 (22) декабря 1857 года была выпущена первая почтовая марка России — беззубцовая, номиналом в 10 копеек (за 1 лот ), вместе с марками номиналом в 20 копеек (2 лота) и 30 копеек (3 лота), а также для городской почты. В 1858 году появились первые российские марки [24] с зубцами достоинством в 10, 20 и 30 копеек. В 1864 году были выпущены марки в 1 и 3 копейки. Впоследствии выпускались марки ценностью от 1 копейки до 7 рублей; в 1884 году были введены новые образцы почтовых марок.

Grand Duchy of Finland Arms.svg Tbilisi City Seal.svg Military ensign of Vistula Flotilla of Congress Poland.svg Марки Финляндии, Тифлиса и Польши

На территории Финляндии и Польши, входивших в состав Российской империи , а также в Тифлисе (ныне Тбилиси ) выпускались собственные официальные марки. При этом в Финляндии и Тифлисе они появились раньше, чем на остальной территории России, — соответственно в 1856 и 1857 годах.

Первыми знаками почтовой оплаты Финляндии были штемпельные конверты, использовавшиеся с 1845 года. Первые марки были выпущены в обращение 3 марта 1856 года [24] . При этом для первого выпуска был сохранён рисунок знака и техника его исполнения, применявшаяся при печати штемпельных конвертов. Последующие марки Великого княжества Финляндского , за редким исключением, выполнялись типографской печатью . Всего с 1856 по 1917 год было сделано двенадцать выпусков марок. Общегосударственные марки России в финских почтовых учреждениях не продавались, однако оплаченная ими корреспонденция беспрепятственно доставлялась адресатам.

Тифлисская марка, известная под названием « Тифлисская уника », была выпущена 20 июня 1857 года, имела хождение непродолжительное время и считается большой филателистической редкостью.

Первая и единственная марка Царства Польского была выпущена 1 января 1860 года. Её рисунок был создан в типографии Г. Гаазе в Варшаве . Он повторяет рисунок общероссийских марок того времени с некоторыми отличиями: на груди двуглавого орла помещён щиток с одноглавым орлом, отсутствуют слова «почтовая марка», а в нижней части текст дан на польском языке«ZA ŁOT KOP. 10» («За лот 10 коп. »). Кроме того, были изменены цвета. Из-за несовершенства технологии тиснения щит с польским орлом практически не виден. Печатались марки Государственной фабрикой стемпля несколькими тиражами и отличались оттенками красок и сортом бумаги. Марки Царства Польского были изъяты из обращения 1 (13) апреля 1865 года после ликвидации его автономии. В дальнейшем, до провозглашения независимости в ноябре 1918 года, здесь использовались общегосударственные марки России.

Флаг России Земские марки

С 1865 года в России наряду с правительственной почтой начала организовываться земская почта , осуществлявшая доставку почтовой корреспонденции между государственными почтовыми отделениями и местными жителями уездов . Для оплаты этих услуг земствами выпускались специальные знаки почтовой оплаты, получившие известность как земские марки [24] .

Флаг России Марки местного значения

Особую группу марок местного значения составляют так называемые венденские марки , выпускавшиеся с разрешения Министерства внутренних дел России Венденским уездом Лифляндской губернии (ныне город Цесис в Латвии ) в период с января 1863 по 1903 год. Существует 12 различных типов этих марок, имеющих около 40 разновидностей ; их номинал выражен в копейках. Надписи на марках сделаны на немецком языке , но начиная с 1901 года использовалась надпись на русском языке «Венденская уездная почта». Почта была закрыта 23 апреля 1903 года.

Советские марки

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика Почтовые марки РСФСР

Марка СССР , посвящённая 40-летию советской почтовой марки (1961)

В первые послереволюционные годы для нужд почтового обращения использовали марки Российской империи тринадцатого, семнадцатого и последующих выпусков, а также почтово-благотворительные марки 1914—1915 годов. По мере их расходования марки допечатывались со старых клише. С 1918 по 1923 год были сделаны повторные эмиссии марок семнадцатого, девятнадцатого и двадцать второго выпусков.

К началу 1918 года в РСФСР стал ощущаться острый недостаток почтовых марок. Для устранения этого Наркомпочтель ввёл в обращение в качестве почтовых, по номинальной стоимости, сберегательные марки , изъятые из употребления в 1915 году. Они сразу же стали использоваться для оплаты всех видов корреспонденции, кроме международной. Кроме того, в условиях острого недостатка знаков почтовой оплаты некоторые почтовые учреждения по собственной инициативе применяли в качестве почтовых гербовые марки . С 1 января 1919 года по 15 августа 1921 года простая корреспонденция на территории РСФСР пересылалась бесплатно. После отмены этого тарифа Наркомпочтель, из-за отсутствия почтовых марок нужных номиналов, вновь ввёл в обращение сберегательные и контрольные марки всех достоинств, установив им цену по 250 рублей независимо от номинала. Эти марки были официально изъяты из обращения 15 сентября 1922 года.

Первые марки РСФСР «Рука с мечом, разрубающим цепь» вышли в обращение 25 октября (7 ноября) 1918 года на первую годовщину Октябрьской революции . Почтовое обращение этих марок было недолгим. 8 апреля 1922 года их изъяли из обращения. 10 августа 1921 года вышел первый стандартный выпуск РСФСР, на марках которого впервые было указано новое наименование государства.

С августа 1923 года на всей территории РСФСР использовались только почтовые марки СССР .

Флаг СССР Почтовые марки СССР

Первые марки СССР с надписью «Почта СССР » поступили в обращение в августе 1923 года. Это была серия памятных марок в честь Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки . Марки продавались только в крупных городах. В октябре 1923 года начался выпуск марок 1-й стандартной серии СССР , так называемый « Золотой стандарт ». Номиналы на марках были даны в золотом исчислении: «…коп. золотом» или «…руб. золотом». Последняя марка с надписью «Почта СССР» вышла в апреле 1992 года. Это была беззубцовая марка 12-го стандартного выпуска.

Филателистическая ценность

Практически во всех странах значительная часть марок выпускается с изначальной целью их продажи коллекционерам, что позволяет государству получать значительные доходы, не связанные напрямую с почтовыми услугами. Такие государства и территории, как Лихтенштейн , Тринидад и Тобаго , Джерси и многие другие, рассматривают средства оплаты почтовых отправлений (марки, конверты, открытки) как один из инструментов при формировании доходной части бюджета.

Подделки

Практически вся история почтовых марок сопровождалась историей их подделокфальсификатов . Уже в 1840-х годах в обращении появились как полные фальсификаты , так и частичные , использующие в качестве основы настоящие марки, но с поддельной надпечаткой, изменённым цветом или перфорацией и т. п. Кроме того, появлялись так называемые фантастические выпуски — издания, не имеющие аналогов в официальной почтовой системе. Различают фальсификацию марок в ущерб почте и в ущерб коллекционерам (с развитием филателии второй тип подделок по масштабу и уровню стал сопоставим с первым).

Сохранность

Где бы ни хранилась марка, она подвержена воздействию среды: воздуха , температуры , влажности , сухости, загрязнённости ( пыль , табачный дым); света, как дневного, так и искусственного; воды, её температуры и содержащихся в ней веществ ( хлор , соли ). Горячая вода влияет на краску и для отмывания марок её оптимальная температура +35…+50 °C. Кислород , содержащийся в воздухе, химически соединяется с входящими в состав краски марки элементами, происходит окисление — изменяется цвет марки. При влажном воздухе гигроскопический клей впитывает воду, марка прилипает к кляссеру . Чрезмерно сухой воздух может вызвать трещины в клеевом слое и бумаге. Высокая температура воздуха ускоряет пожелтение бумаги. При курении выделяются вещества, вызывающие изменение цвета. Прямой солнечный свет и вспышка при фотографировании ускоряют выцветание марки.

Марки с флюоресцирующими веществами (в бумаге, краске или покрытии) желтеют от воды, содержащей щёлочь или медь . Марки с рельефным тиснением не переносят влаги и давления. Золотая краска или фольга чернеет под влиянием окисления, на ней проявляются отпечатки пальцев . В помещениях, где хранятся марки, следует поддерживать постоянную температуру и чистоту, а для отмывания марок использовать дистиллированную или охлаждённую кипячёную воду.

См. также

Примечания

 1. Кисин Б. Марки разного назначения // Филателия СССР . — 1976. — № 2. — С. 57—58. — (Рубрики: Мир увлечений; Школа начинающего коллекционера). (Проверено 20 марта 2016) {title} . Дата обращения: 20 марта 2016. Архивировано 20 марта 2016 года.
 2. 1 2 3 Марка почтовая // Филателистический словарь / В. Граллерт, В. Грушке; Сокр. пер. с нем. Ю. М. Соколова и Е. П. Сашенкова. — М. : Связь, 1977. — С. 90—91. — 271 с. — 63 000 экз.
 3. 1 2 3 4 Кисин Б. М. Страна Филателия / Ред. В. Нездвецкий. — М. : Просвещение , 1969. — 240 с. — 100 000 экз. (Проверено 15 июля 2016)
 4. Соколов М. П., Ниселевич Л. М., Смыслов А. М. Спутник филателиста / Всесоюзное общество филателистов . — М. : Связь, 1971. — 167 с. — 50 000 экз.
 5. Не следует путать их с марками, обозначаемыми термином специальная марка , который применяется в американской филателии в отношении праздничных и поздравительных марок.
 6. Не следует такие гербово-почтовые марки путать с почтово-гербовыми марками ; см.:
  Гербово-почтовые марки // Филателистический словарь / Сост. О. Я. Басин. — М. : Связь, 1968. — 164 с. (Проверено 28 января 2016) {title} . Дата обращения: 31 мая 2017.
 7. Стоимость почтовой марки // Филателистический словарь / В. Граллерт, В. Грушке; Сокр. пер. с нем. Ю. М. Соколова и Е. П. Сашенкова. — М. : Связь, 1977. — С. 184—185. — 271 с. — 63 000 экз.
 8. Филателистический словарь / В. Граллерт, В. Грушке; Сокр. пер. с нем. Ю. М. Соколова и Е. П. Сашенкова. — М. : Связь, 1977. — С. 203. — 271 с. — 63 000 экз.
 9. Левитас И. Я. С марками в страну знаний: (Заметки о почте и филателии).К. : Реклама, 1987. — 256 с. — 50 000 экз. (Проверено 9 июля 2017) Архивировано 9 июля 2017 года.
 10. Гросс О., Грыжевский К. IV. В калейдоскопе марок. Почтмейстерские марки // Путешествия в мире марок / О. Гросс, К. Грыжевский; Пер. с польск. Ю. М. Соколова с сокр. — М. : Прогресс , 1977. — 50 000 экз. (Проверено 20 марта 2017)
 11. В Австрии выпустили почтовую марку из фарфора | stamp-up.ru (26 марта 2014)
 12. См. также статью Парижская городская почта [de] .
 13. 1 / 20 ливра , или 5 сантимов .
 14. Буква D или d — сокращение слова denier (от наименования римской монеты лат. denariusденарий ), которым обозначали пенсы на штемпелях и впоследствии на почтовых марках Великобритании .
 15. 1 шиллинг = 12 пенсов.
 16. Давыдов П. Г. Доквра, Уильям . Знаменитые люди: Персоналии почты и филателии . Смоленск: Мир м@рок; Союз филателистов России (25 октября 2009). Дата обращения: 15 февраля 2011.
 17. См. подробнее статью Лондонская пенни-почта .
 18. Отпечатанный номинал обозначал уплату не за почтовую пересылку, а за разрешение послать письмо не по почте; см. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона .
 19. В русских источниках Льют Габриель Треффенберг.
 20. Тужилин Н. Музей на столе // Мир вокруг тебя / Н. Тужилин. — Симферополь: Крым, 1966. — Гл. 11.
 21. Гросс О., Грыжевский К. I. Бурное начало истории // Путешествия в мире марок / О. Гросс, К. Грыжевский; Пер. с польск. Ю. М. Соколова с сокр. — М. : Прогресс , 1977. — 50 000 экз. (Проверено 23 июня 2016)
 22. Шпагин М.Почтовый феномен Архивная копия от 19 февраля 2008 на Wayback Machine / Мир приключений: альманах. — М. : Детская литература, 1987. — С. 575—606.
 23. Agrawal SK Little known facts about stamps: Who is first (part I) // Rainbow Stamp News / Jeevan Jyoti. — 2009. — Issue No. 16. — April 2. (англ.) [См. «Greece Stamp of 1831» .] (Проверено 20 сентября 2010)
 24. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Илюшин А. С. Филателия . Megabook. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия . М. : Компания «Кирилл и Мефодий» . Дата обращения: 15 октября 2015. Архивировано 15 октября 2015 года.
 25. Провизории американских городов впервые появились в 1845 году.
 26. 1 2 См. статью Первая марка Франции [fr] .
 27. 1 2 См. также статью Баденская ошибка цвета .
 28. 1 2 См. статью Первая марка Норвегии [no] .
 29. 1 2 3 На тот момент в составе Российской империи .
 30. 1 2 См. статью Первая марка Сербии [sr] .
 31. В составе Австро-Венгрии .
 32. 1 2 См. статью Первые марки Туниса [fr] .
 33. См. также статью Жёлтый трёхскиллинговик .
 34. 1 2 В ценах начала XX века.

Литература

Ссылки

 • Новосёлов В. А. Глава 2. Предшественники почтовой марки . Знакомство с филателией: Мир филателии . Смоленск: Мир м@рок; Союз филателистов России (2 ноября 2008). — Электронная книга. Дата обращения: 12 октября 2011.
 • Новосёлов В. А. Предшественники почтовой марки-2 . Знакомство с филателией: Мир филателии . Смоленск: Мир м@рок; Союз филателистов России (22 декабря 2008). — Электронная книга. Дата обращения: 12 октября 2011.
 • Новосёлов В. А. Глава 3. Рождение почтовой марки . Знакомство с филателией: Мир филателии . Смоленск: Мир м@рок; Союз филателистов России (3 ноября 2008). — Электронная книга. Дата обращения: 12 октября 2011.
 • Новосёлов В. А. Глава 7. Легендарные марки . Знакомство с филателией: Мир филателии . Смоленск: Мир м@рок; Союз филателистов России (1 ноября 2008). — Электронная книга. Дата обращения: 12 октября 2011.
 • Новосёлов В. А. Глава 18. Материалы, используемые для печати почтовых марок . Знакомство с филателией: Мир филателии . Смоленск: Мир м@рок; Союз филателистов России (1 ноября 2008). — Электронная книга. Дата обращения: 12 октября 2011.
 • Новосёлов В. Самая-самая необычная (первая) марка . Интересные факты, события, выпуски, исследования, статьи . Союз филателистов России (СФР) (23 августа 2006). Дата обращения: 12 октября 2011.
 • Main Page (англ.) . Stamp Collecting News. — Сайт о новых выпусках марок и других мировых новостях в области коллекционирования марок. Дата обращения: 12 октября 2011. Архивировано 4 февраля 2012 года.