Partia Socjalistycznych Rewolucjonistów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Partia Socjalistycznych Rewolucjonistów
Obraz logo
Godło (1917)
Partia Socjalistyczno-Rewolucyjna flag.svg
Lider Wiktor Michajłowicz Czernow
Data założenia 1902
Data rozwiązania 1923
Siedziba
Ideologia neopopulizm , syndykalizm ,
socjalizm agrarny [1] , socjalizm demokratyczny , socjalizm rewolucyjny ,
federalizm [2]
Międzynarodowy Druga Międzynarodówka
Sojusznicy i Bloki mieńszewicy ,
lewe skrzydło do 1918 współpracowało z bolszewikami
Liczba członków ponad 1 000 000 ( 1917 )
Motto „W walce zdobędziesz swoje prawo!”
Miejsca w Dumie Państwowej
37/518
(2. zwołanie)
Miejsca w Zgromadzeniu Ustawodawczym
279/707
Pieczęć partii „Rewolucyjna Rosja” , „Mysl”, „Narodny Vestnik”, „Świadoma Rosja”
Logo Wikimedia Commons Pliki multimedialne w Wikimedia Commons

Partia Socjalistów-Rewolucjonistów (skrót SR - wymawiane ER, SR, AKP, partia SR ; po 1917 - Prawicowa SR [4] ) - rewolucyjna partia polityczna Imperium Rosyjskiego , później Republika Rosyjska , RFSRR . Największa organizacja neopopulistyczna początku XX wieku [5] . Była członkiem II Międzynarodówki .

Partia Socjalistyczno-Rewolucyjna powstała na bazie istniejących wcześniej organizacji populistycznych i na przełomie XIX i XX wieku zajęła jedno z czołowych miejsc w systemie rosyjskich partii politycznych. Była to największa i najbardziej wpływowa niemarksistowska partia socjalistyczna. Będąc wyznawcą ideologii populizmu, partia zasłynęła jako jeden z najaktywniejszych uczestników rewolucyjnego terroru , prowadzonego przez słynną Organizację Bojową Rewolucjonistów Społecznych (BO). Rok 1917 był triumfem i tragedią eserowców. W krótkim czasie po rewolucji lutowej partia przekształciła się w największą siłę polityczną, osiągnęła milionowy krok w swojej liczebności, zdobyła dominującą pozycję w organach samorządowych i większości organizacji publicznych oraz wygrała wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego . Jej przedstawiciele zajmowali szereg kluczowych stanowisk w rządzie. Jego idee demokratycznego socjalizmu i pokojowego przejścia do niego były atrakcyjne dla ludności. Jednak mimo wszystko eserowcy nie byli w stanie utrzymać władzy i do 1925 r. partia faktycznie przestała istnieć. Na emigracji eserowcy istnieli do 1940 roku.

Organy zarządzające

 • Najwyższym organem jest Zjazd Partii Socjalistycznych Rewolucjonistów,
 • Organem wykonawczym jest Komitet Centralny Partii Socjalistycznej Rewolucji i Rada Partii Socjalistycznej Rewolucji (do rozwiązywania pilnych spraw taktycznych lub organizacyjnych, zamiast Komitetu Centralnego).

Program imprezowy

Historyczno-filozoficzne spojrzenie partii opierało się na pracach Nikołaja Czernyszewskiego , Piotra Ławrowa , Nikołaja Michajłowskiego .

Projekt programu partii został opublikowany w maju 1904 w gazecie Rewolucyjna Rosja . Projekt, z niewielkimi zmianami, został zatwierdzony jako program partyjny na pierwszym zjeździe na początku stycznia 1906 roku . Program ten pozostawał głównym dokumentem partii przez cały okres jej istnienia. Głównym autorem programu był główny teoretyk partii Wiktor Czernow .

Socjaliści byli bezpośrednimi spadkobiercami dawnego populizmu , którego istotą była idea możliwości przejścia Rosji do socjalizmu w sposób niekapitalistyczny. Ale eserowcy byli zwolennikami demokratycznego socjalizmu , czyli demokracji gospodarczej i politycznej, która musiała się wyrażać poprzez reprezentację zorganizowanych producentów ( związki zawodowe ), zorganizowanych konsumentów (związki spółdzielcze) i zorganizowanych obywateli (państwo demokratyczne reprezentowane przez parlament). i samorządów).

Oryginalność socjalistyczno-rewolucyjnego socjalizmu tkwiła w teorii uspołecznienia rolnictwa. Teoria ta była narodową cechą socjalistyczno-rewolucyjnego socjalizmu demokratycznego i stanowiła wkład w rozwój światowej myśli socjalistycznej. Pierwotną ideą tej teorii było to, że socjalizm w Rosji powinien zacząć rozwijać się najpierw na wsi. Gleba dla niej, jej wstępny etap, miała stać się uspołecznieniem ziemi.

Uspołecznienie ziemi oznaczało, po pierwsze, zniesienie prywatnej własności ziemi, jednocześnie nie jej przekształcenie we własność państwową, nie jej nacjonalizację, ale przekształcenie we własność publiczną bez prawa jej kupna i sprzedaży [ źródło nieokreślone 1231 dni ] . Po drugie, przekazanie całej ziemi szefowi centralnych i lokalnych organów samorządu ludowego, od demokratycznie zorganizowanych społeczności wiejskich i miejskich do instytucji regionalnych i centralnych. [ źródło nieokreślone 1231 dni ] Po trzecie, użytkowanie ziemi musiało być wyrównywaniem pracy, czyli zapewnieniem wskaźnika konsumpcji na podstawie wykorzystania własnej pracy, indywidualnej lub partnerskiej.

Socjalistyczni rewolucjoniści uważali wolność polityczną i demokrację za najważniejszy warunek socjalizmu i jego organicznej formy. Demokracja polityczna i socjalizacja ziemi były głównymi wymogami programu minimum SR. Miały one zapewnić pokojowe, ewolucyjne, bez specjalnej rewolucji socjalistycznej, przejście Rosji do socjalizmu. Program [6] w szczególności mówił o utworzeniu republiki demokratycznej z niezbywalnymi prawami człowieka i obywatela : wolnością sumienia , słowa , prasy, zgromadzeń , związków zawodowych, strajków, nienaruszalności osoby i domu, powszechnego i równego prawa wyborczego każdy obywatel od 20 roku życia, bez różnicy płci, wyznania czy narodowości, podlega bezpośredniemu systemowi wyborów i głosowaniu tajnemu. Wymagała również szerokiej autonomii dla regionów i społeczności, zarówno miejskich, jak i wiejskich, oraz jak najszerszego zastosowania relacji federalnych między poszczególnymi regionami narodowymi, przy jednoczesnym uznaniu ich bezwarunkowego prawa do samostanowienia . Socjal- rewolucjoniści, wcześniej niż socjaldemokraci , wysunęli postulat federalnej struktury państwa rosyjskiego. Byli odważniejsi i bardziej demokratyczni w formułowaniu takich wymagań, jak proporcjonalna reprezentacja w organach wybieralnych i bezpośrednie ustawodawstwo ludowe.

Wydania (za 1913): „Rosja Rewolucyjna” (w latach 1902-1905 nielegalnie), „Narodny Vestnik”, „Mysl”, „Świadoma Rosja”, „Testamenty”.

Historia partii

Okres przedrewolucyjny

Partia Socjalistyczno-Rewolucyjna rozpoczęła się od kręgu Saratowa, który powstał w 1894 roku i był związany z grupą Latającego Liścia Narodnaja Woła. Kiedy grupa „Narodnaja Wola” została rozproszona, krąg saratowski został odizolowany i zaczął działać niezależnie. W 1896 opracował program. Został wydrukowany na hektografie pod tytułem „Nasze zadania. Główne postanowienia programu rewolucjonistów socjalistycznych.” W 1900 r. broszura ta została opublikowana przez zamorski Związek Rosyjskich Socjalistów-Rewolucjonistów wraz z artykułem Grigorowicza „Socjalistyczni-rewolucjoniści i socjaldemokraci”. W 1897 r. koło Saratowa przeniosło się do Moskwy, gdzie zajmowało się wydawaniem odezw i kolportażem literatury zagranicznej. Koło zyskało nową nazwę - Północny Związek Socjalistów-Rewolucjonistów. Na jego czele stanął Andriej Argunow .

W drugiej połowie lat 90. XIX wieku. małe grupy i środowiska populistyczno-socjalistyczne istniały w Petersburgu, Penzie, Połtawie, Woroneżu, Charkowie, Odessie. Niektórzy z nich zjednoczyli się w 1900 r. w Południową Partię Socjalistów-Rewolucjonistów, inni w 1901 r. w „Związek Socjalistów-Rewolucjonistów”. Pod koniec 1901 r. połączyły się „Południowa Partia Socjalistów-Rewolucjonistów” i „Związek Socjalistów-Rewolucjonistów”, aw styczniu 1902 r. gazeta „ Rewolucyjna Rosja ” ogłosiła utworzenie partii. Dołączyła do niego genewska „Liga Agrarno-Socjalistyczna”.

W kwietniu 1902 r., po zamachu terrorystycznym przeciwko ministrowi spraw wewnętrznych Dmitrijowi Sipyaginowi, ogłosiła się Organizacja Bojowa (BO) eserowców . BO była najbardziej konspiracyjną częścią partii. Jej statut został napisany przez Michaiła Gotza . W całej historii BO (1901-1908) zatrudniała ponad 80 osób. Organizacja zajmowała autonomiczną pozycję w partii, KC powierzył jej jedynie zadanie popełnienia kolejnego aktu terrorystycznego i wskazał pożądany termin jego realizacji. BO miał własną kasę, dyżur, adresy, mieszkania, KC nie miał prawa ingerować w jego sprawy wewnętrzne. Przywódcy BO Gershuni (1901-1903) i Azef (1903-1908), którzy okazali się agentem tajnej policji, byli organizatorami Partii Socjalistyczno-Rewolucyjnej i najbardziej wpływowymi członkami jej Komitetu Centralnego.

Okres I Rewolucji Rosyjskiej 1905-1907

Zabójstwo Siergieja Aleksandrowicza przez Iwana Kaliajewa . Kaliayev nie mógł opuścić miejsca zbrodni i został złapany na gorącym uczynku przez żandarmów.

Socjal-rewolucjoniści nie uznali pierwszej rewolucji rosyjskiej za burżuazyjną. Burżuazja nie mogła stanąć na czele rewolucji, a nawet być jedną z jej sił napędowych. Przesądziły o tym reformy Aleksandra II , które dały pole do rozwoju kapitalizmu w Rosji. Socjalistyczni rewolucjoniści również nie uważali rewolucji za socjalistyczną, nazywając ją „socjalną”, przejściową między burżuazyjną a socjalistyczną. Głównym impulsem rewolucji jest kwestia agrarna. Tak więc siłą napędową rewolucji jest chłopstwo, proletariat i inteligencja pracująca. Sojusz tych sił, sformalizowany przez utworzenie partii socjalistycznej, jest gwarancją sukcesu rewolucji. Przejście do socjalizmu musi nastąpić w pokojowy, reformistyczny sposób. Zgromadzenie ustawodawcze musi określić formę rządu, a następnie stać się najwyższym ciałem ustawodawczym.

Główne hasło polityczne rewolucji: „Ziemia i wolność”.

Nasila się agitacja partyjna i propaganda. Wszystkie komisje okręgowe wydawały swoje gazety i biuletyny prawnicze. Próby publikują prawnych codzienną prasę centralną Party: "Syn Ojczyzny" (listopad-grudzień 1905), " People „s Delo ", "Narodny věstník", "Myśl"(1906).

4 lutego 1905 r. bojowa organizacja eserowców dokonała ostatniego poważnego zamachu na życie bliskiej carowi osoby. Terrorysta Iwan Kalajew wysadził w powietrze powóz z wielkim księciem Siergiejem Aleksandrowiczem , wujkiem cesarza.

Jesienią 1906 r. organizacja bojowa została rozwiązana i zastąpiona przez latające oddziały bojowe. W ten sposób terror stał się zdecentralizowany. Liczba ataków terrorystycznych dramatycznie wzrosła.

Socjaliści aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu i prowadzeniu powstań rewolucyjnych w mieście i na wsi, w wojsku i marynarce wojennej (moskiewskie grudniowe powstanie zbrojne, występy w Kronsztadzie i Sveaborgu latem 1906 r.).

Socjaliści brali czynny udział w organizowaniu zawodowych związków politycznych. Z powodzeniem pracowali w Ogólnorosyjskim Związku Chłopskim , Ogólnorosyjskim Związku Kolejowym, Związku Pocztowo-Telegraficznym i Związku Nauczycieli. Socjal-rewolucjoniści brali udział w pracach Rad Delegatów Robotniczych (w stolicy było ich 92, w Moskwie – 21). Mieli wpływy w Jekaterynosławskim, Nikołajewskim, Odessie, Saratowie, Charkowie, Sewastopolu i innych radach. Ale nie uważali tego ciała za zalążek władzy rewolucyjnej. Jest to sposób na zebranie amorficznej, niesprecyzowanej masy roboczej.

Cytadelą wpływów socjalistyczno-rewolucyjnych wśród robotników była moskiewska fabryka włókiennicza - manufaktura Prochorowskaja .

Szczególną uwagę eserowców cieszyło chłopstwo. We wsiach powstawały bractwa i związki chłopskie (obwód Wołgi, centralny region czarnej ziemi). Udało im się zorganizować szereg lokalnych demonstracji chłopskich, ale ich próby zorganizowania ogólnorosyjskich demonstracji chłopskich latem 1905 r. i po rozwiązaniu I Dumy Państwowej nie powiodły się. Nie udało się ustanowić hegemonii w Wszechrosyjskim Związku Chłopskim i nad przedstawicielami chłopstwa w Dumie Państwowej. Ale nie było pełnego zaufania do chłopów: nie było ich w KC, potępiono terror agrarny, rozwiązanie kwestii agrarnej „z góry”.

W czasie rewolucji skład partii znacznie się zmienił. Przytłaczającą większość jej członków stanowili teraz robotnicy i chłopi. Ale polityka partii została zdeterminowana przez kierownictwo inteligencji. Liczba eserowców w latach rewolucji przekroczyła 60 tysięcy osób. Партийные организации существовали в 48 губерниях и 254 уездах. Сельских организаций и групп насчитывалось около 2000.

На протяжении всей истории существования, партия социалистов-революционеров выделялась из других российских партий широтой взглядов её участников, многообразием различных фракций и групп в её составе. Уже после революции, в 1925 году большевистской печатью отмечалось [7] :

в противоположность «нетерпимым», «твердокаменным» большевикам, <у эсеров> была крайняя «свобода мнений», «свобода группировок», «свобода течений». Не так давно, на процессе эсеров, подсудимые эсеры хвастались этой своей «терпимостью»: у них было крыло, прямо поддерживавшее белых, у них был «Административный Центр», у них были левые, у них были центровики и т. д., — словом, было всякой твари по паре

Так, уже в 1905—1906 годах из партии вышло её правое крыло, образовавшее Партию народных социалистов и отмежевалось левое крыло — Союз социалистов-революционеров-максималистов .

В годы революции 1905—1907 годов приходился пик террористической деятельности эсеров. В этот период было осуществлено 233 теракта (в числе прочих было убито 2 министра, 33 губернатора, в частности, дядя царя , и 7 генералов), с 1902 по 1911 год — 216 покушений.

Манифест 17 октября 1905 года расколол партию на два лагеря. Большинство ( Азеф — двойной агент, сотрудник царского Охранного отделения ) высказывалось за прекращение террора и роспуск боевой организации. Меньшинство ( Борис Савинков ) — за усиление террора, чтобы добить царизм.

Партия официально бойкотировала законосовещательную Булыгинскую думу , а также выборы в Государственную Думу 1-го созыва , участвовала в выборах в Думу 2-го созыва , в которую было избрано 37 депутатов-эсеров, а после её роспуска снова бойкотировала Думу 3-го и 4-го созывов.

Во время Первой мировой войны в партии сосуществовали течения центристское и интернационалистское; последнее затем превратилось в радикальную фракцию левых эсеров (руководитель — Мария Спиридонова ), позже примкнувших к большевикам .

После Февральской революции

Лидеры партии на её III съезде, июнь 1917 года

Партия эсеров активно участвовала в политической жизни страны после Февральской революции 1917 года , блокировалась с меньшевиками -оборонцами и была крупнейшей партией этого периода. К лету 1917 в партии было около 1 млн чел., объединённых в 436 организаций в 62 губерниях, на флотах и на фронтах действующей армии. Её списки заняли первое место на выборах в местные органы власти в Петрограде и Москве. Представители эсеров вошли в коалиционное Временное правительство , членами партии были: Александр Керенский (министр юстиции Временного правительства , военный министр, позже — премьер-министр); Виктор Чернов — министр земледелия (позже его сменил Семён Маслов ); Николай Авксентьев — министр внутренних дел, председатель Предпарламента . Принадлежность Керенского к партии однако была в большей степени номинальной, на III съезде ПСР он не был избран в ЦК, а партийную дисциплину никогда не соблюдал. Большим влиянием на него обладал занимавший к тому времени пост товарища военного министра, ещё числившийся в партии Борис Савинков.

Главной газетой партии было « Дело народа » — с июня 1917 года орган ЦК ПСР, одна из крупнейших российских газет, чей тираж доходил до 300 тыс. экземпляров. К числу популярных эсеровских газет относились « Воля народа » (отражала взгляды правого течения в ПСР, выходила в Петрограде), «Труд» (орган московского комитета ПСР), «Земля и воля» (газета для крестьян, Москва), «Знамя труда» (орган левого течения, Петроград) и другие. Кроме того, ЦК ПСР издавал журнал «Партийные известия».

Эсеры после Октябрьской революции

В воззвании ЦК ПСР «Ко всей революционной демократии России», выпущенном 25 октября 1917 года, попытка большевиков захватить государственную власть вооружённой силой называлась «безумной» . Эсеры ушли со II съезда Советов рабочих и солдатских депутатов , заявив, что захват власти большевиками является преступлением перед родиной и революцией. Фракция левых эсеров при этом поддержала большевиков и осталась на съезде. Для координации действий антибольшевистских демократических сил Абрамом Гоцем спешно был создан Комитет спасения Родины и революции , поднявший 29 октября восстание в Петрограде . В Москве для борьбы с большевиками городской голова Вадим Руднев [8] возглавил Комитет общественной безопасности. С 28 октября по 2 ноября в городе шли ожесточённые уличные бои .

IV съезд партии эсеров, который проходил в Петрограде с 26 ноября по 5 декабря 1917 года, подтвердил постановления ЦК об исключении из партии левых эсеров-интернационалистов, а также тех членов партии, которые вошли в состав Советского правительства. В то же время съезд одобрил решение ЦК и об исключении из партии крайне правых эсеров-оборонцев, осудив политику коалиции всех антибольшевистских сил.

Предвыборный плакат эсеров, 1917 год

На выборах во Всероссийское учредительное собрание. эсеры победили, получив 279 мест из 707. Так же у них было большинство на II Всероссийском Съезде Советов крестьянских депутатов , где они подвергли жёсткой критике большевиков и попытались выбрать свой состав ЦИК. После запрета «частных совещаний» делегатов Учредительного собрания партией был сформирован Союз защиты Учредительного собрания. Его возглавил Василий Филипповский . На заседании ЦК ПСР, состоявшемся 3 января 1918 года, было отвергнуто, «как несвоевременное и ненадёжное деяние» , вооружённое выступление в день открытия Учредительного собрания. Председателем открывшегося 5 января 1918 года и проработавшего всего один день Учредительного собрания был избран лидер эсеров Виктор Чернов.

В аграрных регионах, где большим влиянием пользовались эсеры (Сибирь, Поволжье, Черноземье) процесс перехода власти к большевикам затянулся до конца января 1918 года. В 15 крупных городах произошли вооружённые столкновения [9] , самые кровопролитные из которых были в Иркутске . Так же на начальном этапе большое распространение получили коалиционные органы власти, в которые наряду с большевиками входили эсеровские представители Советов и деятели местного самоуправления (дум, земств ). Исключение здесь составила Западная Сибирь, где не достигнув компромисса, Сибирская областная дума в Томске 24 января избрала тут же ушедшее в подполье Временное Сибирское правительство во главе с эсером Петром Дербером и объявила Сибирь автономной областью.

В Москве в марте-мае 1918 года для противодействия большевикам представителями разных партий был образован Союза возрождения России . Учредителями от эсеров выступили лидеры правого крыла партии Николай Авксентьев, Илья Фондаминский и Андрей Аргунов.

VIII Совет ПСР, который состоялся в Москве с 7 по 16 мая 1918 года назвал ликвидацию большевистской диктатуры «очередной и неотложной» задачей всей демократии. Однако Совет предостерегал членов партии от заговорщической тактики в борьбе с большевизмом, но заявлял, что партия будет оказывать всяческую помощь массовому движению демократии, направленному к замене «комиссародержавия действительным народовластием» .

В период Гражданской войны

8 июня 1918 года эсеры, опираясь на поддержку Чехословацкого корпуса , провозгласили в Самаре власть Комитета членов Учредительного собрания . Его председателем стал Владимир Вольский . Была создана Народная армия КОМУЧа , начавшая в Поволжье активные боевые действия. После этого решением ВЦИК от 14 июня 1918 года «правые эсеры» были окончательно исключены из Советов всех уровней. На этом фоне, преследуя собственные цели, в июле левые эсеры подняли восстание в Москве. Бывших однопартийцев при этом Мария Спиридонова продолжала именовать «социал-предателями» . 30 августа 1918 года эсеркой Фанни Каплан по собственной инициативе было совершено покушение на Ленина.

В сентябре 1918 года на Государственном совещании в Уфе была достигнута договорённость об объединении Комуча и Временного Сибирского правительства и образовании коалиционного Временного Всероссийского правительства (Директории). ЦК ПСР, по настоянию Виктора Чернова, издал циркулярное письмо с критикой результатов Уфимского государственного совещания и политики Директории. В нём заявлялось, что Директория будет поддерживаться партией только при условии, что будет проводить последовательную демократическую политику и в войсках будут созданы условия для свободной пропаганды эсеровских идей. Письмо ЦК было резко отрицательно встречено правыми эсерами, входившими в саму Директорию и её аппарат, а правоконсервативные элементы истолковали это письмо, как призыв эсеров к захвату власти и использовали его как повод для военного переворота , в результате которого верховным правителем стал адмирал Колчак, а Директория была упразднена.

В начале 1919 года Московское бюро ПСР, а затем конференция эсеровских организаций, функционировавших на территории советской России, высказались против каких-либо соглашений как с большевиками, так и с «буржуазной реакцией» . Вместе с тем было признано, что опасность справа является большей, и потому было решено отказаться от вооружённой борьбы с советской властью. Вступившая в переговоры с большевиками о более тесном сотрудничестве группа эсеров во главе с бывшим главой Комуча Владимиром Вольским подверглась осуждению.

Для использования потенциала партии эсеров в борьбе с белыми , 26 февраля советское правительство легализовало партию эсеров. В Москву стали съезжаться члены ЦК, там было возобновлено издание центральной партийной газеты «Дело народа». Но эсеры не прекращали резкую критику большевистского режима и гонения на партию были возобновлены: было запрещено издание «Дела народа», был арестован ряд активных членов партии. Тем не менее пленум ЦК ПСР, состоявшийся в апреле 1919 года, исходя из того, что у партии нет сил вести вооружённую борьбу сразу на два фронта, призвал пока не возобновлять её против большевиков. Пленум осудил участие представителей партии в Уфимском государственном совещании, Директории, в региональных правительствах Сибири, Урала и Крыма, a также в Ясской конференции российских антибольшевистских сил , высказался против иностранной интервенции , заявив, что она явится лишь выражением «своекорыстных империалистических интересов» правительств стран-интервентов. Вместе с тем было подчёркнуто, что не должны иметь место какие-либо соглашения с большевиками.

IX Совет партии, состоявшийся в Москве или под Москвой в июне 1919 года подтвердил решение об отказе партии от вооружённой борьбы с советской властью при продолжении политической борьбы с ней. Предписывалось направить свои усилия на то, чтобы мобилизовать, организовать и привести в боевую готовность силы демократии, чтобы в случае, если большевики добровольно не откажутся от своей политики, устранить их силой во имя «народовластия, свободы и социализма» . При этом лидеры правого крыла партии, находившиеся тогда уже за границей, с неприязнью отнеслись к решениям IX Совета и продолжали считать, что может быть успешной лишь вооружённая борьба против большевиков, что в этой борьбе допустима коалиция даже с недемократическими силами, которые можно демократизировать с помощью тактики «обволакивания» . Они допускали и иностранную интервенцию для помощи «антибольшевистскому фронту» . В то же время Уфимская делегация призвала признать Советскую власть и объединиться под её руководством для борьбы с контрреволюцией. Эта группа стала издавать свои еженедельник «Народ», и поэтому известна также под названием группы «Народ». ЦК партии эсеров, назвав действия группы «Народ» дезорганизаторскими, решил её распустить, но группа «Народ» не подчинилась этому решению, в конце октября 1919 года вышла из партии и приняла название « Меньшинство партии социалистов-революционеров ».

На Украине существовали Украинская партия социалистов-революционеров , отделившаяся от ПСР в апреле 1917 года, и организации ПСР во главе с Всеукраинским областным комитетом. Согласно указаниям руководства ПСР украинские эсеры должны были бороться с режимом Деникина , однако эти указания не всегда выполнялись. Так, за призывы к поддержке Деникина был исключён из партии киевский городской голова Рябцев , а за солидарность с ним распущена местная городская эсеровская партийная организация. На территории, контролируемой режимом Деникина эсеры работали в таких коалиционных организациях, как Юго-восточный комитет членов Учредительного собрания и Земско-городское объединение. Газета «Родная земля», издававшаяся в Екатеринодаре одним из руководителей Земско-городского объединения Григорием Шрейдером , как и Чернов пропагандировала тактику «обволакивания» деникинцев, пока не была закрыта последними, а сам издатель не был арестован. В то же время эсеры, преобладавшие в Комитете освобождения Черноморья во главе с Филипповским, руководившем «зелёным» крестьянским движением , направляли силы прежде всего на борьбу против деникинцев и признавали необходимость единого социалистического фронта.

В Сибири местные эсеры активизировалась на фоне обвала фронта и отступления войск Колчака . Была выдвинута поддержанная ЦК ПСР идея « буферной » Восточно-Сибирской республики и её примирения с Советской Россией. Земский съезд, состоявшийся в Иркутске в октябре 1919 года, на котором преобладали эсеры, принял решение о свержении правительства Колчака. Для подготовки восстания в ноябре на Всесибирским совещанием земств и городов в Иркутске был создан Политический центр во главе с членом ЦК Флорианом Федоровичем . 23 декабря 1920 года произошёл переворот в Красноярске в результате которого генерал Зиневич передал власть образованному Комитету общественной безопасности, разделявшему платформу Политцентра. После выступления 24 декабря штабс-капитана Калашникова образовалась Народно-революционная армия Политцентра , блокировавшая восставший Иркутск. К 5 января власть в городе полностью перешла к восставшим. Однако 7 января Красная армия заняла Красноярск , а 21 января под предлогом того, что Политцентр не предпринимал мер по противодействию частям Каппеля , иркутские большевики потребовали передать власть им, что и было сделано. Тем не менее сама идея буферного государства (но чисто фиктивного) была воспринята РКП(б), и 24-25 января на межпартийном совещании в Иркутске Всесибирскому крайкому эсеров было предложено принять участие в его создании. Ввиду нарушения «требования государственной самостоятельности буфера» крайком ответил отказом, позже это решение поддержал и ЦК в Москве. В конце марта перед провозглашением ДВР эсеры отозвали из земств всех своих представителей.

Во Владивостоке эсеры входили в созданное большевиками в конце января 1920 года коалиционное правительство — Приморскую областную земскую управу , а после переворота в Приморье в мае 1921 года вошли и в такое же по составу правительство объединённой Дальневосточной республики, сформированное в июле 1921 года. Оставшиеся после переворота во Владивостоке эсеры приняли участие в выборах в Приамурское народное собрание, получив почти треть голосов.

В 1920 году ЦК ПСР призывал партию продолжать вести идейную и политическую борьбу с большевиками, но в то же время главное внимание направить на войну с Польшей и борьбу с Врангелем . Члены партии и партийные организации, оказавшиеся на территориях, занятых войсками Польши и Врангеля, должны были вести с ними «революционную борьбу всеми средствами и методами» , включая и террор. Рижский мирный договор , завершивший советско-польскую войну, оценивался эсерами как «изменническое предательство» российских национальных интересов.

В августе 1920 в Тамбовской губернии началось восстание под руководством Александра Антонова , называвшим себя «независимым» эсером. Однако ни Тамбовский губком, ни проходившая в сентябре в Москве конференция ПСР восстание так и не поддержали [10] . Политической организацией восставших стал реорганизованный эсеровский Союз трудового крестьянства, декларировавший близкую с ними политическую программу.

К началу 1921 года ЦК ПСР фактически прекратил свою деятельность. К тому времени часть членов ЦК, избранного на IV съезде, погибли (И. И. Тетеркин, М. Л. Коган-Бернштейн ), добровольно вышли из состава ЦК ( К. С. Буревой , Н. И. Ракитников , М. И. Сумгин), уехали за границу (В. М. Чернов, В. М. Зензинов , Н. С. Русанов , В. В. Сухомлин). Оставшиеся в России члены ЦК ПСР почти поголовно находились в тюрьмах.

Во время Кронштадтского мятежа находившийся в Ревеле Чернов безуспешно призывал эсеровскую эмиграцию всеми силами поддержать восстание, вместе с Иваном Брушвитом разработал план военного вторжения.

Состоявшийся в Самаре в августе 1921 года Х Совет партии определил в качестве ближайшей задачи накопление и организацию сил трудовой демократии, членов партии призывали воздерживаться от экстремистских действий против Советской власти и удерживать народные массы от разрозненных и стихийных выступлений, распыляющих силы демократии. В связи с многочисленными арестами руководство в партии окончательно перешло к Центральному Бюро (ещё в июне 1920 года было сформировано Центральное Организационное Бюро, куда наряду с членами ЦК вошли некоторые видные члены партии).

После гражданской войны

Летом 1922 года «контрреволюционная деятельность» правых эсеров была «окончательно всенародно разоблачена» на московском процессе членов ЦК с.-р. партии ru en (Гоца, Тимофеева и другие), несмотря на защиту их лидерами II Интернационала . Руководство правых эсеров обвинили в организации терактов против большевистских лидеров в 1918 г. (убийство Моисея Урицкого и В. Володарского , покушение на Ленина ). В августе 1922 года лидеры партии (12 человек, среди них 8 членов ЦК) были условно приговорены Верховным трибуналом ВЦИК к смертной казни: приговор в отношении их должен был быть незамедлительно приведён в исполнение, если ПСР станет использовать вооружённые методы борьбы против советской власти. 14 января 1924 года смертный приговор был заменён 5-летним тюремным заключением с последующей 3-летней ссылкой в отдалённые районы страны. Ещё десять подсудимых были приговорены к разным срокам заключения [11] [12] . Уже после процесса, в сентябре 1922 года был арестован и приговорён к расстрелу, заменённому 10 годами заключения, ещё один член ЦК партии, Владимир Рихтер .

Дзига Вертов , Кино-Правда, выпуск 2. Процесс правых эс-эров
Кино-Правда, выпуск 3. На процессе эс-эров. Чтение обвинительного акта. Манифестация московских рабочих по адресу пролетарского правосудия.

В начале января 1923 года бюро Петроградского Губкома РКП(б) разрешило «инициативной группе» эсеров под негласным контролем ГПУ провести городское совещание. В результате был достигнут результат — решение о роспуске городской организации партии социалистов-революционеров. В марте 1923 года при участии «петроградских инициативников» в Москве прошёл Всероссийский съезд бывших рядовых членов партии эсеров, который лишил полномочий бывшее руководство партии и принял решение о роспуске партии.

Партия, а вскоре и её региональные организации вынужденно прекращают своё существование на территории РСФСР. В 1925 году был арестован последний состав Центрального бюро.

Эмиграция

Начало эсеровской эмиграции положил отъезд Н. С. Русанова и В. В. Сухомлина в марте-апреле 1918 года в Стокгольм, где они с Д. О. Гавронским образовали Заграничную Делегацию ПСР. Несмотря на то, что руководство ПСР крайне отрицательно относилось к наличию значительной эсеровской эмиграции, за границей в конце концов оказалось довольно много видных деятелей ПСР, в том числе В. М. Чернов, Н. Д. Авксентьев, Е. К. Брешко-Брешковская , М. В. Вишняк , В. М. Зензинов, Е. Е. Лазарев, О. С. Минор и другие.

Центрами эсеровской эмиграции стали Париж, Берлин и Прага. В июле 1920 года правоцентристскими силами эсеровской партии было создано Непартийное объединение — организация, большую роль в которой играл Керенский, финансирующуюся из вывезенных чехами средств Комуча. В 1923 году состоялся первый съезд заграничных организаций ПСР, в 1928 году — второй.

С 1920 года начинается печать периодических изданий партии за границей. Огромную роль в налаживании этого дела сыграл Виктор Чернов, уехавший из России в сентябре 1920 года. Сначала в Ревеле (ныне Таллин, Эстония), а затем в Берлине Чернов организовал издание журнала «Революционная Россия» (название повторяло заголовок центрального органа партии в 1901—1905 годов). Первый номер «Революционной России» вышел в декабре 1920 года. Журнал издавался в Юрьеве (ныне Тарту), Берлине, Праге. Помимо «Революционной России» эсеры издавали в эмиграции ещё несколько печатных органов. В 1921 году в Ревеле вышло три номера журнала «За народ!» (официально он не считался партийным и именовался «рабоче-крестьянско-красноармейским журналом»), журналы политики и культуры «Воля России» (Прага, 1922—1932), « Современные записки » (Париж, 1920—1940) и другие, в том числе на иностранных языках. В первой половине 1920-х годов большинство этих изданий было ориентировано на Россию, куда нелегально доставлялась большая часть тиража. С середины 1920-х годов связи Заграничной Делегации ПСР с Россией слабеют, и эсеровская печать начинает распространяться главным образом в эмигрантской среде. Во второй половине 1930-х гг. эсеры в самом значительном из эмигрантских литературных журналов «Современные записки» призывали Советскую Россию «назад к капитализму » [13] .

См. также

Примечания

 1. Тетюшев А. И. Социалистическое преобразование экономики СССР и буржуазные «критики» . — М. : Политиздат , 1978. — С. 53. — 216 с.
 2. Лепёшкин А. И. Советский федерализм: теория и практика. — М. : Юридическая литература, 1977. — 318 с.
 3. https://www.wikidata.org/wiki/Special:Contributions/186.155.12.243
 4. После отделения в декабре 1917 года партии левых социалистов-революционеров оставшихся по инерции стали называть «правыми эсерами». Этот термин закрепился в советской историографии.
 5. Россия: Иллюстративная энциклопедия / Редактор-составитель к.и.н. Ю.А. Никифоров. — М.,: ОЛМА Медиа Групп, 2008. — С. 590. — 600 с. — ISBN 978-5-373-01148-8 .
 6. Н. П. ИнфоРост. Проект программы партии социалистов-революционеров, выработанный редакцией «Революционной России» . docs.historyrussia.org. Дата обращения: 29 мая 2019.
 7. Н. И. Бухарин . Хрестоматия для комсомольских политшкол второй ступени / Политпросвет ЦК РЛКСМ . — Москва, Ленинград: Молодая гвардия, 1925. — 403 с.
 8. Руднев Вадим Викторович (краткая биография)
 9. Подготовка и проведение большевиками вооружённого восстания
 10. Тамбовское восстание 1920—21 / В. В. Канищев // Большая российская энциклопедия
 11. О.Назаров. Год 1922-й. Суд над эсерами (недоступная ссылка) . Дата обращения: 2 июня 2011. Архивировано 8 марта 2016 года.
 12. Кумок В. Н. Судьба эсера (А. В. Либеров) // Мелитопольский краеведческий журнал, 2014, № 3, с. 40-46
 13. http://www.sgu.ru/files/nodes/9830/2.pdf (недоступная ссылка)

Литература

Ссылки