Astrologia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Astrologia
Obraz
Logo Wikimedia Commons Pliki multimedialne w Wikimedia Commons
Ilustracja z Księgi Godzin księcia Berry z XV wieku, ukazująca związek między znakami zodiaku a temperamentami Hipokratesa zgodnie z „gorąco-zimnem” i „wilgotnością-suchością” konstelacji zodiakalnych.
Wątroba z Piacenzy ” to etruski model wątroby dla haruspiców z brązu, czyli model nieba z wyrytymi na nim „domami”, w których wpisane są imiona bóstw.

Astrologia ( al-grecki. Ἀστρολογία [1] z ἀστήρ , ἄστρον «gwiazda» i λόγος « myśl, rozum ") - grupa opisowych i predykcyjnych praktyk, tradycji i wierzeń , postulujących wpływ ciał niebieskich na ziemski świat i człowieka ( na jego temperament , charakter , działania i los), a w szczególności możliwość przewidywania przyszłości poprzez ruch i położenie ciał niebieskich w sferze niebieskiej i względem siebie.

Pomimo dużej liczby podejmowanych w paranauce prób dostarczenia fizycznej podstawy dla astrologii, żadna z nich nie powiodła się, a współczesna nauka całkowicie zaprzecza skuteczności metod astrologicznych, kwalifikując astrologię jako pseudonaukę [2] [3] [4] [ 5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] oraz uprzedzenia [13] [14] . Amerykańska Narodowa Fundacja Nauki wykorzystuje astrologię jako „referencyjną” pseudonaukę w systemie ocen „Science and Engineering Indicators” [15] . Encyklopedia Britannica klasyfikuje astrologię jako magiczne [16] praktyki wróżbiarskie oparte na koncepcjach niezgodnych z dowodami naukowymi [17] .

Niektórzy współcześni astrolodzy nazywają astrologię metaforycznym „językiem symbolicznym”, w którym to samo stwierdzenie pozwala na wiele różnych interpretacji [18] [19] [20] .

Astrologia europejska i indyjska wywodzi się z sumeryjsko-babilońskich mitów astralnych , w których ciała niebieskie ( Słońce , Księżyc , planety ) i konstelacje kojarzono z bogami i postaciami mitologicznymi, wpływ bogów na życie ziemskie w ramach tej mitologii był przekształcone we wpływ na życie ciał niebieskich - symbole bóstw. Astrologia babilońska została przejęta przez Greków, a następnie, w toku kontaktów ze światem hellenistycznym , przeniknęła do Indii [21] .

Problem z definicją

Ze względu na paranaukowy charakter astrologii brak jest ścisłej, ogólnie przyjętej definicji tej praktyki – problem ten jest rozwiązywany na różne sposoby w ramach wielu szkół i tradycji astrologicznych. Szerokie definicje postrzegają astrologię jako doktrynę relacji między człowiekiem a kosmosem i dotykają różnych pojęć z zakresu astronomii , magii , ezoteryzmu , psychologii , okultyzmu , pojęć religijnych i filozoficznych . Wąskie definicje skupiają się na astronomicznej formie i magicznej treści astrologii i postrzegają ją jako na przykład „ zmatematyzowaną technikę sporządzania horoskopów w celu przewidywania na ich podstawie przyszłych wydarzeń”. Praktyka astrologiczna opiera się na dwóch ściśle powiązanych punktach:

 • Obserwacja nieba (rejestracja zdarzeń astronomicznych i ich prezentacja w określonej formie).
 • Interpretacja uzyskanych danych (założenie o zgodności tych wydarzeń z wydarzeniami z życia lub historii człowieka)[22] .

Historia astrologii

Horoskop w stylu zachodnim
Horoskop oparty na modelu indyjskim (styl północny)

Kwestia czasu i miejsca pojawienia się astrologii jest skomplikowana, ponieważ nauka dysponuje tylko ograniczonym zakresem wiarygodnych informacji o najstarszych etapach rozwoju kultury ludzkiej , a zatem wczesnej historii mitologii i astronomii obserwacyjnej.

Niektórzy badacze przypisują pojawienie się astrologii okresowi ery Mousterian (około 40-100 tysięcy lat temu), kiedy rejestrowano najprostsze obserwacje ruchu Słońca , a początkowe umiejętności liczenia i geometrii zostały opracowane w różnych regionach Eurazji [23] .

Możemy tylko powiedzieć na pewno, że nie później niż w ostatnich wiekach III tysiąclecia p.n.e. NS. w starożytnej Mezopotamii astrologia wróżb była już znana: w tym czasie prowadzono systematyczne obserwacje astronomiczne , a poszczególnym zjawiskom przypisywano astrologiczne, predykcyjne znaczenie, takie jak pojawienie się komet , zaćmienia Słońca i Księżyca itp. Dowodem na to jest przez klinowym tekstem „ Enuma Anu Enlil ” znalezionego w 1847 roku w Niniwie pałacowej bibliotece asyryjskiego króla Ashurbanapal . Jednak prawie do początku nowej ery astrologia pozostawała przyziemna i zajmowała się przewidywaniem wydarzeń tylko na skalę krajową; idea indywidualnego horoskopu nie była znana astrologom babilońsko-asyryjskim.

Pojawienie się pierwszych indywidualnych horoskopów datuje się na około V-IV wiek p.n.e. NS. To właśnie do tego okresu należą najstarsze osobiste horoskopy, które dotarły do ​​naszych czasów. Prawdopodobnie pojawienie się koncepcji indywidualnego horoskopu było spowodowane połączeniem wprowadzonych przez IV wiek pne. NS. na użycie 12- znakowego zodiaku i rozwijającej się tradycji hemerologii , przypominającej kalendarze, słowa-miesiące list dni sprzyjających i niesprzyjających [24] . Przykładem takiego kalendarza jest papirus ze starożytnego Egiptu , datowany na okres XIX lub XX dynastii (ok. 1200 pne) [25] [26] .

Wreszcie tradycja astrologii horoskopowej rozwinęła się pod wpływem kultury greckiej około I wieku naszej ery. NS. W ówczesnym dziele PtolemeuszaTetrabiblos ” przedstawiono zasady klasycznej astrologii, które pozostały praktycznie niezmienione aż do czasów współczesnych . Traktat astrologiczny przypisywany jest magowi Astrapsichusowi .

Po zacieśnieniu więzi między Indiami a światem grecko-rzymskim w III-V wieku naszej ery. NS. Greckie teksty zawierające informacje o astrologii horoskopowej dotarły na Wschód i zostały przetłumaczone na sanskryt , kładąc podwaliny pod indyjską tradycję astrologiczną (choć elementy astrologii przedgreckiej pojawiły się w Indiach znacznie wcześniej). Nie później niż w połowie I tysiąclecia p.n.e. Pne, po zdobyciu północnych Indii przez Achemenidów , wiedza babilońskiej astronomii i astrologii przeniknęła na Wschód w odmianie zawartej w tekstach „MUL.APIN” (MUL.APIN).

Stopniowo ścieżki astrologii greckiej i indyjskiej rozchodzą się. Indyjscy astrolodzy opracowali koncepcje nieznane Hellenom, takie jak koncepcja domów księżycowych ( nakshatras ) i astrologia pytań ( astrologia horary ). Na Zachodzie aparat matematyczny astrologii wciąż się poprawiał: obliczenia stały się bardziej rygorystyczne, szczyty domów horoskopów były przywiązane do astronomicznych parametrów sfery niebieskiej, zachowano ścisłość określania aspektów między planetami (w Indiach pojęcie to istnieje w uproszczonej formie).

Tak więc do czasu najnowszego rozwinęły się dwie pokrewne, ale różniące się szczegółami tradycje astrologii horoskopowej:

Następnie, ze względu na zewnętrzne podobieństwo, korpusowi astrologii przypisano niektóre systemy kalendarzowe i tradycje, które ściśle mówiąc nie są astrologią, ponieważ brakuje im momentu ustalenia rzeczywistych pozycji ciał niebieskich w danej chwili. Takie systemy kalendarzowe obejmują:

Horoskop

Główną metodą działalności astrologicznej jest konstruowanie i interpretacja wykresów astrologicznych - schematycznych obrazów położenia ciał niebieskich w określonym momencie czasu. Horoskop to schematyczna mapa nieba widoczna w określonym momencie w określonym punkcie geograficznym kuli ziemskiej. Wykres astrologiczny, który odzwierciedla schematyczne położenie planet na niebie, ale nie ich położenie względem horyzontu, nazywa się kosmogramem, co oznacza, że ​​kosmogram odzwierciedla względną lokalizację ciał Układu Słonecznego w określonym punkcie czas, ale nie ich widoczność z określonego punktu na powierzchni Ziemi. Służy do przewidywania zdarzeń związanych z tym punktem w przestrzeni i momentem w czasie; jest podstawą wielu tradycji astrologii.

Horoskop uwzględnia względne położenie ciał niebieskich (patrz aspekt ) oraz ich położenie względem 12 znaków zodiaku i 12 domów horoskopu . We współczesnej astrologii zachodniej , aby zbudować horoskop, w zależności od konkretnej szkoły, do której należy dany astrolog, z wyjątkiem planet septener ( Słońce , Księżyc , Merkury , Wenus , Mars , Jowisz , Saturn ), znanych w starożytności, uwzględniona jest pozycja Urana , Neptuna , Plutona , niektórych dużych asteroid i fikcyjnych punktów .

Sekcje astrologii

Astrologia ma szeroki zakres działów, różniących się zadaniami i metodologią:

 • Astrologia urodzeniowa , dosłownie astrologia urodzeniowa to sekcja astrologii, która przewiduje główne trendy w losie człowieka, ujawnia jego skłonności i cechy charakteru; czasami sekcja astrologii, która przewiduje wpływ interakcji luminarzy na charakter i cechy psychologiczne osoby, nazywa się astropsychologią .
 • Astrologia predykcyjna to sekcja astrologii poświęcona przewidywaniu wydarzeń w życiu danej osoby.
 • Astrologia synastryczna to sekcja astrologii, która przewiduje naturę relacji.
 • Astrologia medyczna to kierunek astrologii poświęcony zagadnieniom zdrowia człowieka.
 • Astrologia Horary to dział astrologii, który poszukuje odpowiedzi na zadane pytanie.
 • Astrologia elekcyjna to dział astrologii, który poszukuje odpowiedniego momentu na założenie firmy, aby osiągnąć w niej sukces.
 • Astrologia przyziemna to dział astrologii, który przewiduje rozwój i interakcje między państwami, narodami i innymi dużymi grupami społecznymi.
 • Astrometeorologia to dział astrologii, który przewiduje zmiany pogody.
 • Ludzki projekt to „nowa astrologia”, której autor postanowił określić charakter człowieka na podstawie czasu i miejsca jego narodzin [28] .

Astrologia i sztuka

Astrologia odcisnęła znaczący ślad nie tylko w historii astronomii, nauk przyrodniczych, religii i magii, ale także w kulturze.

Struktura grafiki i poglądy astrologiczne

Harmonia świata. Ilustracja w nowym i kompletnym wyjaśnieniu nauk okultystycznych autorstwa Ebenezer Sibley, 1806

Rozwijając teorię muzyki , pitagorejscy naukowcy dążyli do wyrażenia poprzez grę na lirze harmonii sfer (muzyka sfer) - muzycznego dźwięku planet, słońca, księżyca i ich sfer, stanowiących muzyczną i matematyczną architekturę kosmosu, uzdrawiając duszę i wywołując stan katharsis . Poprzez muzykę Pitagorejczycy starali się zrozumieć proporcjonalność harmonii duszy i kosmosu. Obraz harmonii sfer wpłynął na twórczość neopytagorejczyków i neoplatonistów i długo dominował nie tylko w astronomii ( Kepler ), ale także w estetyce i sztuce Europy w średniowieczu i New Age ( Goethe , niemieccy romantycy, Szekspir itd.). [29]

Znaki zodiaku (Koziorożec, Wodnik, Ryby) na fasadzie katedry w Amiens.

Według astrologów niektóre starożytne budowle architektoniczne zostały wzniesione zgodnie z koncepcjami astrologicznymi. Na przykład zigguraty starożytnej Mezopotamii składały się z trzech (w zależności od liczby trzech światów) lub siedmiu (w zależności od liczby planet) pięter, z których każde miało kształt czworokątny, symbolizujący cztery główne kierunki i cztery pory roku.

Przykładem dzieła literackiego zbudowanego według kanonu astrologicznego jest 12-wierszowy wiersz „Dwanaście dźwięków” („Zwölf Stimmungen”) antropozofa Rudolfa Steinera . Zwrotki w tej pracy odpowiadają znakom zodiaku , każda strofa zawiera 7 linii poświęconych 7 widocznym planetom: 1 linia Słońcu, 2 i 3 poświęcona jest planetom wewnętrznym, Wenus i Merkuremu, środkowa linia związana jest z Marsem, ponieważ następuje po nim linie Jowisza i Saturna. Ostatnia linia jest poświęcona Księżycowi odbijającemu światło słoneczne wyrażone przez pierwszą linię.

Motywy astrologiczne w sztuce

Cykle związane ze znakami zodiaku i astrologicznym znaczeniem planet były wielokrotnie tworzone zarówno w literaturze, jak i malarstwie, miniaturach książkowych, muzyce i rzeźbie.

Dzieła Dantego , Grimmelshausena , Szekspira , Calderona , Stendhala , Scotta i innych pisarzy w formie artystycznej często odzwierciedlają koncepcje astrologiczne, które zdominowały epokę ich pisania.

Szczególny gatunek literacki poezji, genetyczny lakoniczny , który istniał w literaturze europejskiej, pozostaje mało znany. Wiersze te poświęcone były astrologicznej chwale noworodków i ich rodziców, opartej na horoskopie noworodka. Typowym przykładem genetyka leakonisty jest zachowany wiersz Symeona z Połocka poświęcony narodzinom przyszłego cara Rosji Piotra I.

Prace astrologiczne jako dzieła sztuki

Wiele traktatów astrologicznych starożytnej Grecji , Rzymu , hellenistycznego Egiptu i Indii powstało w formie poetyckiej iw formie dzieł sztuki. Na przykład najstarszy traktat astrologiczny astrologii grecko-rzymskiej, który przetrwał do dziś, Astronomicon Marka Maniliusa, jest napisany w formie wiersza. W państwie rosyjskim pod koniec XVII wieku krążyła przetłumaczona kompozycja „ Znaki królestw, państw i miejsc oraz Ukrainy, pod którą leży znak niebiańskich dwunastu zodiów ”, w których znajdowały się kraje świata porównywane do znaków zodiaku.

Astrologia i religie

Astrologia i judaizm

Prorok Izajasz szczególnie wyśmiewał astrologów. Powiedzieli królowi, że królestwo Izraela nie upadnie, podczas gdy Izajasz twierdził inaczej. В этом классическом противоречии между гороскопами и божественным откровением пророк заявляет:

И придёт на тебя бедствие; ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападёт на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придёт на тебя пагуба, о которой ты и не Думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей; может быть, пособишь себе; может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих; пусть же выступят наблюдатели небес и звездочёты (ἀστρολόγοι) и предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома; огонь сожег их; не избавили души своей от пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним ( Ис. 47:11–14 ).

В Талмуде сказано: «Нет звезды или планеты, которая определяла бы судьбу евреев» (Недарим 32а, Шабат 156а).

Знаменитый апологет иудаизма Филон Александрийский трактуя слова книги Бытия про знамения грядущего под συμβία μελλόντων подразумевал указания на погоду , а не астрологические предзнаменования , к которым относится критически [30] .

Многие еврейские мудрецы средневековья, например, Авраам Ибн-Эзра , были теоретиками и практиками натальной астрологии. С другой стороны, величайший авторитет средневекового еврейства Рамбам категорически отрицал научность и обоснованность астрологии.

Согласно каббалисту М. С. Лайтману , нет никакой связи между каббалой и астрологией. Ущерб от гаданий и астрологических предсказаний двойной — неправильные прогнозы и отвлечение от исправления. Следовательно, и реакция свыше — двойные страдания [31]

Астрология и христианство

Общее отношение

В Дидахе , церковном руководстве конца I — начала II веков, давалось предупреждение: «Не будь ни птицегадателем, поелику (птицегадание) ведёт к идолослужению , ни заклинателем, ни астрологом, ни чародеем, не желай смотреть на это, ибо от всего этого рождается идолослужение» [32] .

На Лаодикийском соборе (середина IV века) в правиле 36 астрология была запрещена, а астрологи отлучены от церкви: «Не подобает освящённым или причётникам быть волшебниками или обаятелями, или числогадателями, или астрологами» [33] .

В католицизме астрология, как и все формы гаданий и предсказаний, осуждается и отвергается, поскольку основана на желании власти над временем, историей и другими людьми и отрицает славу, почитание и благоговение, которые должны относиться лишь к Богу [34] .

В определении Архиерейского Собора Русской православной церкви 1994 года «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме» астрология перечислена в ряду лжеучений наряду с язычеством , теософией и спиритизмом [35] .

Историческая полемика

Григорий Богослов считал, что астрология оскорбляет Божественный промысел : «Для многих, родившихся под разными звёздами, равная участь и на море, и на войне. Кого связывали звёзды, тех не связал между собою одинаковый конец. А других, хотя разделили звёзды, одинаковая соединила кончина» [36] .

Иоанн Златоуст , толкуя Книгу пророка Исаии , в которой говорится об астрологах, пишет:

Чтобы кто-либо не сказал, что астрологи могут предсказывать будущее, пророк говорит: они не возвестили тебе ничего иного, кроме тоски, которой подвержены они сами, постоянно наблюдая звёзды и будучи бессильны знать что-либо. «Вот они, как солома: огонь сожег их, — не избавили души своей от пламени» ( Ис. 47:14 ). Они не только будут бесполезны тебе, но даже и сами погибнут [37] [38]

Блаженный Августин так отвечал тем, кто полагает, что хотя бы иногда гороскопы соответствуют действительности:

Так как это служит к уловлению людей, то оно бывает действием совратившихся духов, которым попускается знать кое-что истинное из области временных предметов отчасти потому, что они обладают более тонким чувством, или более тонкими телами, или более богатым, благодаря своей продолжительной жизни, опытом. Поэтому истинный христианин должен остерегаться как астрологов, так и всяких прорицателей, особенно тех, которые говорят правду, чтобы, уловив при содействии демонов его душу, они не запутали его в своё сообщество [39] .

Иоанн Дамаскин считал, что астрология отрицает человеческую свободу и Божественное достоинство:

Мы, созданные Творцом свободными, являемся господами наших дел. А если мы всё делаем в силу течения звёзд, то то, что мы делаем, мы делаем по необходимости. То же, что происходит по необходимости, не есть ни добродетель, ни порок. А если мы не имеем ни добродетели, ни порока, то мы недостойны ни наград, ни наказаний, равно как и Бог окажется несправедливым, подавая одним блага, другим скорби. Даже более того: раз всё ведётся и влечётся необходимостью, то не будет ни управления Божия в мире, ни промышления Божия о творениях [40] .

По мнению многих астрологов, Книга Бытия содержит указание на то, что небесные тела создавались в том числе для опознания по их положению неких «знамений», под чем можно подразумевать астрологию:

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений , и времён, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. ( Быт. 1:14–17 )

Однако в христианстве под знамениями понимаются не астрономические явления, а чудесные явления и знаки [41] . Поскольку чудо по своему смыслу противоречит закономерности , систематически использовать знамения невозможно, а значит невозможно их и понимать как основу для каких-либо астрологических прогнозов. Что же касается намеренного поиска знамений, то таковое в православном христианстве крайне порицается: «род лукав и прелюбодейный знамения ищет » (Мф. 16, 4; 12, 38—42). По словам свт. Игнатия (Брянчанинова) «Прошение „знамения с небесе“ было не столько прошением чуда, сколько насмешкою над чудесами Богочеловека и выражением невежественного, превратного понятия о чудесах» [41] ; «в… состоянии самообольщения и разгорячения находятся и те, которые хотят видеть знамения» [42] .

Другая традиционная отсылка астрологов к Вифлеемской звезде с древности встречала критику христианских богословов. Григорий Богослов писал:

Не упоминай мне о великой славе Христовой — звезде-благовестнице, которая с востока путеводила волхвов в тот город, где воссиял Христос — безлетный Сын смертного рода! Она не из числа тех, истолкователями которых астрологи, но необыкновенная и не являвшаяся прежде сего, а замеченная в еврейских книгах. Из них предузнав о звезде, посвятившие жизнь звездословию халдеи, когда с удивлением отличили её от множества наблюдаемых ими звёзд и приметили, что с новым сиянием несётся она с востока по воздуху в еврейскую землю, заключили о рождении Царя. И в то именно время, как вместе с небожителями поклонились Царю астрологи, отпало у них попечение о своём искусстве [36] .

Астрология и ислам

Одним из самых тяжких грехов и неверием ( куфр ) в исламе является колдовство [43] , а астрология считается разновидностью колдовства. Абдулла ибн Аббас сообщил, что Мухаммед сказал:

Тот, кто обучился отрасли астрологии, тот обучился отрасли колдовства, а кто обучился большему, тот выучил столько же колдовства.

Ахмад 1/277, Абу Дауд 3905, «Сахих аль-Джами» 11019

По словам шейха Саида Мутауалли Ад-Дарша, в прошлом председателя Шариатского совета Британии:

В исламе нет места никаким предсказаниям будущего. Если человек читает гороскопы, думая, что звёзды точно предскажут его жизнь, то его молитвы не будут приниматься Аллахом в соответствии с хадисом Пророка (мир и благословения ему): «Молитва того, кто явится к предсказателю, спросит его о чём-либо и поверит ему, не принимается в течение сорока дней» [44] .

Астрология и индуизм

В индуизме и в тибетском буддизме астрология — это часть религии , философии (Учения) и медицины. В аюрведе и тибетской медицине астрология используется на равных с другими методами диагностики больного. В каждом индуистском храме присутствует вспомогательный алтарь девяти планет ( Наваграха ), так как они рассматриваются как основные слуги верховной личности Бога (только в индуизме), непосредственно исполняющие его волю. Этот алтарь располагается обычно ближе всего к входу, и перед посещением основного алтаря индуист, посещающий храм, обходит этот алтарь вокруг несколько раз, держа в руках светильник с огнём, что символизирует очищение от кармы в ходе различных кругов перевоплощений. Часто вокруг этого алтаря можно видеть орнамент со знаками зодиака, что намекает на путешествия души по зодиакальному кругу (сансаре). Буддизм и индуизм опираются на концепцию кармы — закона, который можно кратко определить двумя максимами: 1) невозможно избежать плодов содеянного; 2) невозможно встретиться с плодами несодеянного. При этом считается, что предопределённость судьбы человека вполне поддаётся коррекции, чему и служит астрология, так как гороскоп якобы отражает именно некоторую сумму прошлой кармы, с которой человек пришёл в этот мир.

Астрология и наука

Если вы соберёте 10 мудрейших людей всего мира и попросите их найти самую глупую вещь на свете, то ничего глупее астрологии они не найдут.

С точки зрения современной науки астрология является типичным лженаучным учением [46] [47] и разновидностью гадательной магии [48] . При этом наука признаёт, что на определённом этапе своего развития астрология объективно стимулировала развитие наблюдательной астрономии , математики , метеорологии и других областей знания.

Отношение современной науки к астрологии

Критика

Поскольку за астрологией исторически закрепилось название, включающее в свой состав корень греческого слова «логос», и применяемый для образования названий различных наук («биология», «археология» и т. д.), современным учёным приходится постоянно разъяснять, что астрология носит такое название только как дань традиции [12] .

По мере развития науки в научной среде укрепилось убеждение о ложности астрологии [46] . Убеждение в том, что астрология — псевдонаука , основывается на том, что методология астрологии несовместима с современной научной методологией . Астрологию относят к суевериям , лженаучным учениям и к разновидности гадательной магии . Нередко астрологи пользуются профессиональной терминологией, развитой в психологии. Также имеет место спекуляция астрологов на не полностью исследованных наукой проблемах, как и собственное толкование научных открытий [12] .

В 1975 году 186 ведущих мировых учёных, в том числе 18 нобелевских лауреатов, выступили с заявлением «Возражения против астрологии» [8] [49] , в котором выражали беспокойство по поводу того, что средства массовой информации охотно предоставляют свои страницы астрологии и прочим подобным псевдонаукам [3] . Национальный научный фонд (США) относит веру в астрологию к одному из наиболее распространённых среди американцев псевдонаучных заблуждений [7] . В России публичной критикой астрологии как лженауки занимается Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской академии наук .

21 октября 2013 года президент РАН академик В. Е. Фортов отметил, что наука и религия имеют общую цель в борьбе с хиромантией и гороскопами. [50]

Поддержка

Ряд сторонников и создателей псевдонаучных теорий высказались в поддержку астрологии [51] и полагают, что она имеет примеры успешного применения в мировой практике [52] [53] [54] [55] .

Астролог, один из учредителей «Союза профессиональных астрологов» [56] , член различных общественных академий Ф. К. Величко считает, что астрология занимает промежуточное положение между религией и науками (естественными и гуманитарными) [57] , и высказывает мнение, что все астрологические умозаключения должны быть надёжно подтверждены фактическим материалом [58] .

В 2000 году Комиссия по Университетским грантам и Министерство развития человеческих ресурсов Индии решили ввести курс «Ведической Астрологии» ( IAST : jyotir vijñāna ) в индийских университетах , разослав письма с предложением грантов в размере 1,5 млн рупий в случае открытия отделений с преподаванием «ведической астрологии». На предложение откликнулись 35 университетов. Это вызвало резкую реакцию научного сообщества Индии, выразившего протест против попыток придания научного статуса псевдонауке [59] [60] [61] . В настоящее время в ряде университетов Индии существуют отделения и присваиваются учёные степени по джьотише (астрологии индуизма ) [62] [63] [64] [65] . Ряд исследований в Индии показал неэффективность предсказаний индийских астрологов [61] [66] .

Попытки верификации

Общие результаты

Ни один эксперимент, который мог доказать истинность утверждений астрологии, не увенчался успехом [67] . Все усилия, направленные на то, чтобы установить достоверные статистические корреляции между расположением небесных светил в момент рождения человека и какими-либо особенностями его личности или событиями в жизни, пока не дали положительного результата [67] . Астрологи в своих предсказаниях не показали результатов, существенно отличных от любого случайного предсказания [68] [69] [70] . Те из них, кто заявляет об обладании сверхъестественными способностями, не способны действовать лучше, чем те, кто о таких способностях не заявляет [68] .

Эффект Марса

Существует ряд статистических исследований достоверности астрологии, давших кажущийся положительным результат. Наиболее известными в этой области являются работы Мишеля Гоклена , сопоставившего моменты рождения большого количества людей с их профессиями. Результаты этих работ оказались неоднозначными. Исследования Гоклена опровергли многие базовые положения астрологии [61] [71] , в частности, работоспособность гороскопов. В то же время в ряде других его исследований были обнаружены некоторые статистические закономерности, предполагавшие наличие связи момента рождения человека с его судьбой (см. эффект Марса ). Эти исследования повторялись несколько раз под надзором различных экспертов и давали сходные результаты, однако научное сообщество отказалось признать их, мотивируя тем, что полученные результаты не имели статистической значимости [72] и что при анализе Гоклен допускал систематическую ошибку , отбирая тех из людей, чьи данные о моменте рождения подтверждали его гипотезу [73] .

Эксперимент Форера

Критику достоверности сообщаемых астрологами сведений современная наука часто подкрепляет ссылкой на эксперимент Форера (см. Эффект Барнума ). В 1948 году американский психолог Бертрам Форер (англ.) провёл психологический эксперимент : раздал своим студентам тест личности , чтобы по результатам тестирования предоставить им анализ их личности. Однако вместо настоящего анализа, он давал всем один и тот же расплывчатый текст, взятый из гороскопа . Затем он попросил каждого студента оценить по пятибалльной шкале: насколько описание их личности соответствует действительности. Средняя оценка оказалась равной 4,26. На оценку точности описания студентов повлиял в том числе и авторитет преподавателя.

Впоследствии эксперимент был повторён множество раз с тем же результатом [74] . Оказалось, что люди зачастую крайне высоко оценивают точность таких описаний их личности, которые, как они предполагают, созданы индивидуально для них, но которые, на самом деле, неопределённы и достаточно обобщены, чтобы их можно было с таким же успехом применить и ко многим другим людям. Этим эффектом учёные объясняют феномен широкой популярности астрологических гороскопов , хиромантии и различных псевдонаук .

Планеты в астрологии

Астрологические близнецы

Одним из наиболее убедительных доказательств [4] ложности астрологии считается эксперимент, начатый в 1958 году английскими учёными и продолжающийся по настоящее время. Учёные изучали более 2000 человек [75] , родившихся с интервалом в среднем около 4,8 минуты [61] [68] (так называемых « временны́х близнецов »), и проследили их дальнейшую судьбу. Согласно астрологии, такие люди должны быть близки по профессии, по уму, по привычкам и т. д. Наблюдения велись за состоянием здоровья, родом занятий, семейным положением, уровнем интеллекта, способностью к музыке, искусству, спорту, математике, языкам и т. д. Всего учитывалось свыше сотни параметров. Никакого сходства между «временны́ми близнецами» не было обнаружено. Они оказались столь же отличны друг от друга, как и люди, родившиеся в разное время под любыми другими знаками Зодиака [68] [61] .

См. также

История астрологии
Проблема верифицируемости
Центральные понятия
Компьютерные программы

Примечания

 1. «астрология» (недоступная ссылка) // Этимологический словарь Фасмера .
 2. Осипов Ю. С. Обращение Российской академии наук (к научным работникам России, профессорам и преподавателям вузов, учителям школ и техникумов, всем членам российского интеллектуального сообщества) (рус.) // Успехи физических наук : журнал. — Российская академия наук , 1999. — Май. — doi : 10.3367/UFNr.0169.199905j.0592 .
 3. 1 2 Пружинин Б. И. Псевдонаука сегодня // Вестник РАН , 2005, том 75, М 2, с. 117—125
 4. 1 2 Александров Е. Б. , Гинзбург В. Л. , Кругляков Э. П. , Фортов В. Е. Астрология добралась до правоохранительных органов // « Наука и жизнь », 19.04.2007, Бюллетень « В защиту науки » № 1, 2006
 5. Гинзбург В. Л. «О науке, о себе и о других» — М.: « Физматлит » 2001, Статья 22, стр. 406—410
 6. Гинзбург В. Л. «Астрология и лженаука». Послесловие к книге В. Сурдина «Астрология и наука» // Трибуна Успехи физических наук
 7. 1 2 National Science Board [en] . Chapter 7: Science and Technology: Public Attitudes and Understanding . Science and Engineering Indicators 2006 . National Science Foundation (2006). — "Belief in Pseudoscience" (see also Footnote 29). Дата обращения: 3 сентября 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.

  «…[A]bout three-fourths of Americans hold at least one pseudoscientific belief; ie, they believed in at least 1 of the 10 survey items… [29] »

  « [29] Those 10 items were extrasensory perception (ESP), that houses can be haunted, ghosts/that spirits of dead people can come back in certain places/situations, telepathy/communication between minds without using traditional senses, clairvoyance/the power of the mind to know the past and predict the future, astrology/that the position of the stars and planets can affect people's lives, that people can communicate mentally with someone who has died, witches, reincarnation/the rebirth of the soul in a new body after death, and channeling/allowing a „spirit-being“ to temporarily assume control of a body.»

 8. 1 2 Chapter 9: The American Humanist Association Архивировано 19 июня 2010 года.
 9. Science and Pseudo-Science // Stanford Encyclopedia of Philosophy
 10. Кара-Мурза С. Г. От просвещения к мракобесию // Бюллетень № 7 « В защиту науки », Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН
 11. Сурдин В. Г. Почему астрология — лженаука? // « Наука и жизнь » № 11,12 за 2000 год
 12. 1 2 3 Беспаленко П. Н., Римский В. П. Политико-идеологические и социокультурные основания типологии нетрадиционных религий // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. — Тула: Тульский государственный университет , 2009. — № 1 . — С. 8 .
 13. Activities With Astrology . Astronomical society of the Pacific. Архивировано 22 августа 2011 года.
 14. «The case for and against astrology: end of a shouting match.»
 15. nsf.gov - Science and Engineering Indicators 2012 - US National Science Foundation (NSF) . Дата обращения: 25 января 2012. Архивировано 3 февраля 2012 года.
 16. Jolly, Karen Louise Magic // Encyclopædia Britannica . Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2012
 17. Gilbert, Robert Andrew Astrology // Encyclopædia Britannica . Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2012
 18. Reinhold Ebertin. Combination of Stellar Influences (неопр.) . — Tempe, Ariz.: American Federation of Astrologers, 1994. — ISBN 978-0866900874 .
 19. Michael Star. Astrology FAQ, Basics for Beginners and Students of Astrology . Дата обращения: 17 июля 2006. Архивировано 22 августа 2011 года.
 20. Alan Oken. Alan Oken's As Above So Below (неопр.) . — ISBN 978-0553027761 .
 21. Pingree D. The Recovery of Early Greek Astronomy from India // Journal for the History of Astronomy (англ.) , Vol. 7, pp.109-123
 22. Куталёв Д. Что такое астрология?
 23. Фролов Б. А. Происхождение календаря // Календарь в культуре народов мира: Сборник статей. — М.: Наука . Издательская фирма « Восточная литература », 1993. — С. 7-37
 24. Жилински К . История астрологии.
 25. Ван-дер-Варден Б. Л. Пробуждающаяся наука II. Рождение астрономии / Пер. с нем. — М.: Наука , 1991
 26. Parker RA Egyptian Astronomy, Astrology and Calendar Reckoning // Dictionary of Scientific Biography . Vol. 15. — New York: Charles Scribner's Sons, 1978. — P. 706—727
 27. Пресвитер Хуан; Антонио Перес; фрай Педро де лос Риос (глоссы). Кодекс Теллериано-Ременсис . www.bloknot.info. — Украина, Киев, 2010. Перевод с испанского - А. Скромницкий, В. Талах. Дата обращения: 16 августа 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
 28. Billock, Jennifer. Human Design : A Brief Introduction to the Self-Facing System : [ англ. ] // Astrology.Com. — 2019. — 11 June. — Дата обращения: 01.06.2020.
 29. Грицанов А. А. Гармония сфер // История философии: энциклопедия. — Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2002. — 1376 с. — ISBN 985-6656-20-6 , ISBN 985-428-461-1 .
 30. Филон Александрийский . Толкования Ветхого Завета
 31. Каббала и Астрология
 32. Дидахе (Учение Господа народам чрез 12 апостолов) // Журнал Московской Патриархии . — 1975. — № 11.
 33. Морей Р. Астрология и христианство / Пер. Наталья Герус. — Новосибирск: «Посох», 1997. — 32 с.
 34. Cathechism of the Catholic Church. Part three: Life in Christ. Section two: The Ten Commandments, 2116

  All forms of divination are to be rejected: recourse to Satan or demons, conjuring up the dead or other practices falsely supposed to «unveil» the future. Consulting horoscopes, astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, the phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums all conceal a desire for power over time, history, and, in the last analysis, other human beings, as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone.

 35. Архиерейский Собор 1994 г. Определение «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме»
 36. 1 2 Григорий Богослов . Слово 5, о Промысле
 37. свт. Иоанн Златоуст. Толкование на пророка Исайю. Глава 47
 38. В русских и в славянских текстах греческий термин «ἀστρολόγος» (астролог) переводится как «звездочёт» или «звѣздочетецъ» ( ст.‑слав. звѣздочьтьць ), смотрите: Измаил Иванович Срезневский «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Том 1 А — К» (1893) «звѣздочьтьць»
 39. Августин . О книге Бытия, буквально. В 12 книгах. 2, 17 // Августин, епископ Иппонский. Творения. — Киев, 1912, ч. 7, с. 202
 40. Иоанн Дамаскин . Точное изложение православной веры. Глава VII
 41. 1 2 Свт. Игнатий (Брянчанинов) . О чудесах и знамениях
 42. Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова). Книга 3. Аскетические опыты Ч. II Архивировано 20 мая 2011 года.
 43. Сахих аль-Бухари 2767 и Сахих Муслим 89. — «Сторонитесь семи смертельных грехов ... Приобщение к Аллаху сотоварищей, колдовства , запрещённого Аллахом убийства, иначе как по праву, взимания процентов с долга, присваивания имущества сироты, бегства с поля боя и опорачивания целомудренных верующих женщин».
 44. Фетва про «одним глазком на гороскоп» // IslamNews , 8 апреля 2015
 45. Рид Констанс. Гильберт. — Пер. с англ. И.В. Долгачева. — М.: Наука, 1977 — 366 с.: ил.
 46. 1 2 Гинзбург В. Л. Религия и наука. Разум и вера. — статья Нобелевского лауреата, академика РАН . (Проверено 11 января 2011)
 47. Садохин А. П. Концепции современного естествознания: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и специальностям экономики и управления / А. П. Садохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. — 447 с. ISBN 5-238-00974-7 . С.13
 48. Robert Andrew Gilbert Astrology // Encyclopædia Britannica
 49. Objections to Astrology Архивная копия от 6 марта 2001 на Wayback Machine , The Humanist , No.5, September/October 1975
 50. Наука и религия могут вместе бороться с хиромантией и гороскопами — президент РАН // Интерфакс-Религия , 21.10.2013
 51. Гроф С. За пределами мозга // Институт трансперсональной психологии, Издательство Института психотерапии , 2000. 504 стр. ISBN 5-93509-004-X , 5-89939-012-3 [1] (недоступная ссылка) (недоступная ссылка с 11-05-2013 [3036 дней])
 52. Voronova I. Methods of Analysis and Estimation of Risks at the Enterprises of Non-Financial Sphere of Latvia (недоступная ссылка) // « Journal of Business Economics and Management » Issue no.4 /2008, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. С. 323. (англ.)
 53. Robert W. Colby. The Encyclopedia of Technical Market Indicators. — 2, иллюстрированное. — McGraw-Hill, 2003. — С. 109 . — 820 с. — ISBN 9780070120570 .
 54. Nikhil Hutheesing. Arch Crawford: Market Gazing (англ.) . Forbes (3 July 2003). Дата обращения: 8 сентября 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
 55. James A. Hyerczyk. Pattern, price & time: using Gann theory in trading systems. — John Wiley and Sons, 1998. — С. 19 и далее. — 302 с. — ISBN 9780471253334 .
 56. О союзе // Союз профессиональных астрологов
 57. Величко Ф. К. Философские и естественно-научные основы астрологии
 58. Величко Ф. К. Научная астрология. Определение. // сайт «Научная астрология»
 59. Supreme Court questions 'Jyotir Vigyan' // Times of India , Sep 3, 2001
 60. Jayaraman T. A judicial blow Архивировано 28 июня 2009 года. // Frontline , Volume 18 — Issue 12, Jun. 09 — 22, 2001
 61. 1 2 3 4 5 Komath M. Testing astrology // Current Science (англ.) , Vol. 96, No. 12, 25 june 2009 ( копия )
 62. Department of Jyotish Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha Архивная копия от 20 февраля 2015 на Wayback Machine (англ.)
 63. Faculty Sanskrit, Banaras Hindu University Архивировано 24 сентября 2010 года. (англ.)
 64. Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha Архивировано 7 июля 2012 года.
 65. Ch.Charan Singh University Архивировано 19 сентября 2010 года. (недоступная ссылка с 11-05-2013 [3036 дней]) (англ.)
  «PG Diploma in Jyotish (one year) is also offered by the Department»
 66. Jayant V. Narlikar, Sudhakar Kunte, Narendra Dabholkar and Prakash Ghatpande A statistical test of astrology // Current Science (англ.) , Vol. 96, No. 5, 10 March 2009. (англ.) (Проверено 20 февраля 2015) ( копия )
  Jayant V. Narlikar. An Indian Test of Indian Astrology (англ.) // Skeptical Inquirer. — March/April 2013. — Vol. 37.2 . Архивировано 4 октября 2013 года.
 67. 1 2 Куртц П. Скептицизм как глобальный феномен // Современная парапсихология : хрестоматия / сост. К. В. Сельченок. — Мн. : Харвест , 2004. — С. 726—763.
 68. 1 2 3 4 Dean G. and Kelly IW Is Astrology Relevant to Consciousness and Psi? Архивировано 9 апреля 2011 года. // Journal of Consciousness Studies (англ.) , 10, 2003, pp. 175—198.
  «A large-scale test of persons born less than five minutes apart found no hint of the similarities predicted by astrology. Meta-analysis of more than forty controlled studies suggests that astrologers are unable to perform significantly better than chance even on the more basic tasks such as predicting extraversion. More specifically, astrologers who claim to use psychic ability perform no better than those who do not».
 69. Carlson S. A Double-blind Test of Astrology // Nature , 1985. Volume 318, Issue 6045, pp. 419—425.
 70. Dean G. Artifacts in data Often wrongly seen as evidence for astrology.
 71. «Астрология и логика. Аудиторская проверка» на сайте Элементы.ру
 72. Panchin AY The Saturn-Mars Effect // Skeptic Magazine Vol 16 #1, 2010
 73. Nienhuys JW The Mars Effect in Retrospect // Skeptical Inquirer , vol 21 #6, Nov 1997, 24-29. Онлайн-версия
 74. См. Forer BR The fallacy of personal validation: A classroom demonstration of gullibility // Journal of Abnormal and Social Psychology , 1949. 44, pp.118—123.
 75. Точнее, в исследовании участвовал 2101 человек, родившийся в Лондоне в период 3—9 марта 1958 года. Соответственно, было образовано 2100 пар «временны́х близнецов» .

Литература

Ссылки

Видео

Сайты сторонников астрологии

Сайты критиков