język angielski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
język angielski
Rozprzestrzenianie się języka angielskiego [1]: Państwa i regiony, w których angielski jest językiem urzędowym lub językiem większości ludności Państwa i regiony, w których angielski jest jednym z języków urzędowych, ale nie jest językiem większości populacja

Rozprzestrzenianie się języka angielskiego [1] :      Państwa i regiony, w których angielski jest językiem urzędowym lub językiem większości populacji

     Państwa i regiony, w których angielski jest jednym z języków urzędowych, ale nie jest językiem większości populacji
Imię własne język angielski
/
ŋ ɡ l ɪ ʃ /[2]
Kraj Wielka Brytania , Irlandia , USA , Kanada , Australia , Nowa Zelandia i 60 innych krajów!
Regiony Wyspy Brytyjskie (rodzime), świat anglojęzyczny
Oficjalny status 67 krajów
27 krajów niesuwerennych
Całkowita liczba mówców język ojczysty dla 360-400 mln osób, mówi jako drugi język lub zna jako obcy 600-700 mln osób [3] (dane z 2003 r.)
Ocena język ojczysty: 3
Status bezpieczny[4]
Klasyfikacja
Kategoria Języki Eurazji

Rodzina indoeuropejska

oddział germański
Grupa zachodnioniemiecka
Podgrupa anglo-fryzyjska
Pismo łacina ( alfabet angielski )
Kody językowe
GOST 7,75–97 pol 045
ISO 639-1 ru
ISO 639-2 pol
ISO 639-3 pol
WALS pol
Etnolog pol
Językoznawstwo 52-ABA
ABS ASCL 1201 i 12
IETF ru
Glottolog stan1293
Wikipedia w tym języku

Język angielski (self-name - English , the English language ) jest językiem anglo-fryzyjskiej podgrupy zachodniej grupy germańskiej gałęzi rodziny języków indoeuropejskich . Angielski jest najważniejszym językiem międzynarodowym [5] , co jest konsekwencją polityki kolonialnej Imperium Brytyjskiego w XIX wieku oraz globalnych wpływów Stanów Zjednoczonych Ameryki w XX — XXI wieku [6] . Istnieje znaczna różnorodność dialektów i dialektów języka angielskiego.

Angielski powstał we wczesnym średniowieczu jako potomek języka anglosaskiego , którym posługiwali się Anglosasi . Stało się rodzime dla większości brytyjskiej populacji, a wraz z rozwojem terytorialnym Imperium Brytyjskiego rozprzestrzeniło się na Azję , Afrykę , Amerykę Północną i Australię . Po odzyskaniu przez kolonie brytyjskie niepodległości język angielski pozostał albo językiem ojczystym większości ludności ( USA , Kanada , Australia , Nowa Zelandia ), albo jednym z języków urzędowych ( Indie , Nigeria ). Język angielski jest nauczany w placówkach oświatowych wielu krajów jako język obcy.

Językoznawstwo

Mapa znajomości języka angielskiego w Unii Europejskiej

Język angielski jest językiem ojczystym około 335 milionów ludzi (2003), trzecim językiem ojczystym na świecie po chińskim i hiszpańskim [7] [8] , osób posługujących się nim (w tym dla tych, dla których jest drugim językiem ) – ponad 1 , 3 miliardy ludzi (2007). Jeden z sześciu języków urzędowych i roboczych Organizacji Narodów Zjednoczonych .

Język angielski jest językiem urzędowym w 54 [9] krajach – Wielkiej Brytanii [10] , USA (język urzędowy trzydziestu jeden stanów ), Australii , jednym z oficjalnych języków Irlandii (obok irlandzkiego ), Kanadzie (obok z francuskim ) i Maltą (wraz z maltańskim ), Nową Zelandią (wraz zMaorysami i językiem migowym ). Jest używany jako oficjalna w niektórych państwach Azji ( Indie , Pakistan i inne) oraz Afryki (głównie dawne kolonie Imperium Brytyjskiego , które są częścią Wspólnoty Narodów ), podczas gdy większość ludności tych krajów posługują się innymi językami. Osoby anglojęzyczne nazywane są w lingwistyce anglofonami ; termin ten jest szczególnie powszechny w Kanadzie (w tym w kontekście politycznym, gdzie anglojęzyczni są pod pewnymi względami w opozycji do frankofonów ).

Różnorodność angielskiego

Język angielski ma długą historię powstawania, rozwoju i rozmieszczenia terytorialnego, co jest nierozerwalnie związane z zachodzącą w czasie zmianą języka, a także z geograficznym i społecznym zróżnicowaniem jego użycia. W jej powstawaniu na terenie Anglii brały udział różne dialekty, a wraz z rozszerzeniem strefy masowego osiedlania się osób mówiących tym językiem poza samą Anglię i Wielką Brytanię, z czasem można było mówić o narodowych odmianach języka angielskiego (brytyjskiego lub brytyjskiego). amerykański angielski itp.).

Opcje języka angielskiego. Warianty krajowe

Leksykalne, wymowe i gramatyczne cechy mowy mas anglojęzycznych w tych krajach, w których ma ona status państwowy (urzędowy), są połączone w koncepcję narodowych wersji języka angielskiego. Przede wszystkim mówimy o tych krajach, w których dla większości ludności jest rodowitym. Odpowiednio rozróżnia się angielski brytyjski , amerykański (USA) , kanadyjski , australijski i nowozelandzki [11] . W obrębie tych krajów (warianty narodowe) mowa mówców jest w rzeczywistości również niejednorodna, dzieląc się na warianty regionalne i lokalne, dialekty, dialekty terytorialne i społeczne, ale często ma ogólne różnice od narodowych wariantów innych krajów.

Dialekty

Angielski ma wiele dialektów. Ich zróżnicowanie w Wielkiej Brytanii jest znacznie większe niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie podstawą normy literackiej do połowy XX wieku był dialekt środkowoatlantycki. Od lat pięćdziesiątych dominująca rola w Stanach Zjednoczonych przesunęła się na dialekt środkowozachodni.

W pracach współczesnych badaczy istnieje znaczna zmienność języka angielskiego we współczesnym świecie. Braj Kachru [ru] i David Crystal wyróżniają trzy koncentrycznie odbiegające od jednego punktu kręgu krajów jego rozmieszczenia. Pierwsza, wewnętrzna, obejmuje kraje z długą przewagą rodzimych użytkowników języka angielskiego; w drugim – kraje Wspólnoty Brytyjskiej, gdzie jest jednym z oficjalnych, nie będącym rodzimym dla większości populacji, oraz trzecim, rozszerzającym się na inne kraje, gdzie język angielski staje się językiem komunikacji międzypaństwowej, w tym naukowej . Rozprzestrzenianie się języka angielskiego na coraz to nowe terytoria i sfery ludzkiej działalności wywołuje niejednoznaczną reakcję we współczesnym świecie [12] .

Anglia
Szkocja, Walia i Irlandia
Ameryka północna
Indie

Indyjski angielski jest jednym z największych na świecie pod względem liczby native speakerów. To z kolei dzieli się na dialekty, z których najważniejsze to:

 • Standardowy indyjski angielski – używany w mediach federalnych w Indiach, prawie taki sam jak Hinglish
 • Hinglish to dialekt używany głównie przez osoby, których językiem ojczystym jest hindi
 • pendżabski angielski
 • asamski angielski
 • tamilski angielski
Inni
Pseudo-dialekty

Mieszane języki :

Historia

Przodek współczesnego angielskiego – staroangielski – wyróżniał się w przedpiśmiennym okresie swojej historii od języków germańskich , zachowując z nimi wiele wspólnego zarówno pod względem słownictwa, jak i struktury gramatycznej. We wcześniejszej epoce sami starożytni Niemcy oddzielili się od indoeuropejskiej społeczności kulturowej i językowej, która obejmowała przodków współczesnych ludów mówiących po indoirańskim - (indyjskim, irańskim) i europejskim (celtyckim, romańskim, germańskim, bałtyckim i słowiańskim). ) Języki. A języki germańskie zachowały starożytne warstwy wspólnego słownictwa indoeuropejskiego, które przeszły w nich naturalne ( prawa Grimma i Wernera) zmiany historyczne, które trwały w języku angielskim po uzyskaniu niepodległości. Tak więc terminy pokrewieństwa i liczby ilościowe są tradycyjnie odnoszone do wspólnego słownictwa indoeuropejskiego.

Примеры сохранившейся общеиндоевропейской лексики [ источник не указан 2198 дней ] :

 • латинское pater «отец» с переходом звука [p] в [f] в германских языках соответствует немецкому Vater [fater] и английскому father; soror «сестра» — Schwester — sister .
 • латинское unus «один» — немецкое ein — английское an / one .

Примеры общегерманской лексики [ источник не указан 2198 дней ] :

 • Немецкое Haus «дом» — английское house,
 • Немецкое Hand «кисть руки» — английское hand .

Принято делить историю английского языка на следующие периоды: древнеанглийский (450—1066 гг., год завоевания Англии норманнами ), среднеанглийский (1066—1500), новоанглийский (с 1500 года до нашего времени). Некоторые языковеды выделяют также ранненовоанглийский (англ.) период (конец XV — середина XVII века) [13] .

Древнеанглийский период

Родоначальники нынешних англичан — германские племена англов , саксов и ютов , — переселились на Британские острова в середине V века. В эту эпоху их язык был близок к нижненемецкому и фризскому , но в последующем своём развитии он далеко отошёл от других германских языков. В течение древнеанглийского периода англосаксонский язык (так многие исследователи называют древнеанглийский язык) изменяется мало, не отступая от линии развития германских языков, если не считать расширения словаря.

Переселившиеся в Великобританию англосаксы вступили в жестокую борьбу с коренным местным населением — кельтами . Это соприкосновение с кельтами почти не повлияло ни на структуру древнеанглийского языка, ни на его словарь. Не больше восьмидесяти кельтских слов сохранилось в памятниках древнеанглийского языка. Среди них:

Некоторые из этих слов прочно обосновались в языке и употребляются поныне, например: tory 'член консервативной партии ' — по-ирландски значило 'разбойник', clan — племя , whisky — виски. Некоторые из этих слов стали международным достоянием, например: виски , плед , клан . Такое слабое влияние кельтского на древнеанглийский язык можно объяснить культурной слабостью кельтов по сравнению с победителями англосаксами. Влияние римлян, владевших частью территории Британии в течение 400 лет, значительнее. Латинские слова входили в древнеанглийский язык в несколько этапов. Во-первых, часть латинизмов была воспринята германоязычным населением севера континентальной Европы ещё до переселения части германцев на Британские острова. В их числе:

 • street — от лат. strata via 'прямая, мощёная дорога';
 • wall — от лат. vallum , стена;
 • wine — от лат. vinum ' вино '.

Ещё часть — непосредственно после переселения англосаксов: таковы названия местностей, например:

 • Chester, Gloucester, Lancaster — от лат. castrum 'военный лагерь', или
 • Lincoln, Colches — от лат. colonia 'колония',
 • Port-Smouth, Devonport — от лат. portus 'гавань' и ряд других.

Латинскими по происхождению оказываются и названия многих видов еды и одежды:

 • butter — греко-латинское butyrum 'масло',
 • cheese — лат. caseus 'сыр',
 • pall — лат. pallium 'плащ';

названия ряда культурных или используемых в хозяйстве растений :

 • pear — лат. pira 'груша',
 • peach — лат. persica 'персик'.

Ещё один слой латинских слов относится к эпохе проникновения в Британию христианства . Таких слов около 150. Эти слова также глубоко вошли в язык и стали его частью наряду с коренными германскими словами. Таковы прежде всего термины, непосредственно относящиеся к церкви:

 • apostle — греко- лат. apostolus 'апостол',
 • bishop — греко- лат. episcopus 'епископ',
 • cloister — лат. claustrum 'монастырь'.

Эпоха набегов, а потом и временного завоевания Британии викингами (790—1042) даёт древнеанглийскому языку значительное количество общеупотребительных скандинавских по происхождению слов, таких как: call — называть, cast — бросать, die — умирать, take — брать, ugly — безобразный, ill — больной. Характерно и заимствование грамматических слов, например both — оба, same — тот же, they — они, their — их и др. В конце этого периода постепенно начинает проявляться процесс огромной важности — отмирание флексии. Не исключено, некоторую роль в этом сыграло фактическое двуязычие части английской территории, находившейся под датским управлением: языковое смешение привело к обычным последствиям — упрощению грамматического строя и морфологии. Флексия начинает раньше исчезать именно на севере Британии — в Области датского права .

Среднеанглийский период

Следующий период в развитии английского языка охватывает время с 1066 по 1485 годы. Нормандское завоевание 1066 года ввело в древнеанглийский язык новый могучий лексический пласт так называемых норманизмов — слов, восходящих к норманно-французскому диалекту старофранцузского языка , на котором говорили завоеватели. Долгое время норманно-французский оставался в Англии языком церкви, управления и высших классов. Но завоеватели были слишком немногочисленны, чтобы навязать стране свой язык в неизменённом виде. Постепенно средние и мелкие землевладельцы, принадлежавшие в сравнительно большей степени к коренному населению страны — англосаксам, приобретают большее значение. Вместо господства норманно-французского языка постепенно складывается своеобразный «языковый компромисс», результатом которого становится язык, приближающийся к тому, который мы называем английским. Но норманно-французский язык господствующего класса отступал медленно: только в 1362 году английский язык был введён в судопроизводство , в 1385 году было прекращено преподавание на норманно-французском языке, и его заменил английский язык, а с 1483 года и парламентские законы стали издаваться на английском языке. Хотя основа английского языка осталась германской, но он включил в свой состав такое огромное количество (см. ниже) старофранцузских слов, что стал языком смешанным . Процесс проникновения старофранцузских слов продолжается до конца среднеанглийского периода, но пика достигает в промежутке между 1250 и 1400 годами [14] .

Как и следовало ожидать, к старофранцузскому восходят (за исключением исконно германских king — король, queen — королева и немногих других) подавляющее большинство слов, относящихся к управлению государством:

 • reign — царствовать, government — правительство, crown — корона, state — государство и т. д.;

большинство титулов знати :

 • duke — герцог,
 • peer — пэр;

слова, относящиеся к военному делу :

 • army — армия,
 • peace — мир,
 • battle — битва,
 • soldier — солдат,
 • general — генерал,
 • captain — капитан,
 • enemy — неприятель;

термины суда :

 • judge — судья,
 • court — суд,
 • crime — преступление;

церковные термины :

 • service — служба (церковная),
 • parish — приход.

Очень показательно, что слова, имеющие отношение к торговле и промышленности, — старофранцузского происхождения, а названия простых ремёсел — германские. Пример первых: commerce — торговля, industry — промышленность, merchant — купец. Не менее показательны для истории английского языка два ряда слов, отмеченных ещё Вальтером Скоттом в его романе «Айвенго»:

названия живых животных — германские :

названия же мяса этих животных заимствованы из старофранцузского :

 • beef (совр.фр. le bœuf) — говядина,
 • veal (совр.фр. le veau) — телятина,
 • mutton (совр.фр. le mouton) — баранина,
 • pork (совр.фр. le porc) — свинина
и т. д.

Грамматическое строение языка претерпевает в этот период дальнейшие изменения: именные и глагольные окончания сначала подвергаются смешению, ослабевают, а затем, к концу этого периода почти совершенно исчезают. В прилагательных появляются, наряду с простыми способами образования степеней сравнения, новые аналитические, посредством прибавления к прилагательному слов more 'более' и most 'больше всего'. К концу этого периода (1400—1483) относится в стране победа над другими английскими диалектами диалекта лондонского. Этот диалект возник на основе слияния и развития южных и центральных диалектов. В фонетике происходит так называемый Великий сдвиг гласных .

В результате миграции в 1169 году части британцев на территорию ирландского графства Уэксфорд самостоятельно развивался язык йола , исчезнувший в середине XIX века.

Новоанглийский период

Первая страница пьесы Уильяма Шекспира « Гамлет » на английском языке

Период последующего развития английского языка, к которому принадлежит и состояние языка современной Англии, начинается в конце XV века. С развитием книгопечатания и массовым распространением книг происходит закрепление нормативного книжного языка, фонетика и разговорный язык продолжают изменяться, постепенно отдаляясь от словарных норм. Важным этапом развития английского языка стало образование в британских колониях диаспоральных диалектов.

Письменность

Письменность древних германцев была рунической ; на основе латинского алфавита существует с VII века (в раннем Средневековье использовались добавочные буквы , но они вышли из употребления). Современный английский алфавит содержит 26 букв.

Орфография английского языка считается одной из самых трудных для изучения среди индоевропейских . Отражая сравнительно верно английскую речь периода Возрождения, она совершенно не соответствует современной устной речи британцев , американцев , австралийцев и других носителей языка. Большое количество слов в письменном виде включает буквы, не произносящиеся при чтении, и, наоборот, многие произносимые звуки не имеют графических эквивалентов. Так называемые «правила чтения» ограничены таким высоким процентом исключений, что теряют всякий практический смысл. Учащемуся приходится изучать написание или чтение почти каждого нового слова, в связи с чем в словарях принято указывать транскрипцию каждого слова. Известный языковед Макс Мюллер назвал английскую орфографию «национальным бедствием».

Сравнение английских правописаний.

Орфографических норм в английском языке пять — британская (также «орфография Содружества »), британская оксфордская, американская, канадская и австралийская.

Пунктуация является одной из самых простых. Между британским английским и американским английским имеется ряд отличий и в пунктуации. Так, к примеру, при вежливой форме обращения на письме в Великобритании точка после Mr, Mrs или Dr не ставится, в отличие от США, где напишут Mr. Jackson вместо Mr Jackson. Есть также различие в форме кавычек: американцы употребляют двойной апостроф ''…'', а британцы одинарный '…', более активное употребление в американском серийной запятой и т. д.

Передача англоязычных имён и названий в русском тексте определяется довольно сложной системой правил, компромиссных между фонетической и орфографической системами, подробнее см. в статье « Англо-русская практическая транскрипция ». Множество имён и названий, однако, передаются по традиции, архаично, в частичном или полном противоречии этим правилам.

Лингвистическая характеристика

Фонетика

Если взять за единицу сравнения так называемое стандартное произношение английского языка в Англии, государствах Содружества и США , не учитывая особенностей современных диалектов и наречий США и Англии, можно отметить:

Признаки Губно-губные Губно-зубные Зубные Альвеолярные Постальвеолярные Палатальные Велярные Глоттальные
Носовые m n ŋ
Взрывные pʰ b tʰ d kʰ g
Аффрикаты tʃ dʒ
Щелевые fv θ ð sz ʃ ʒ (x) h
Аппроксиманты ɹ j (ʍ) w
Латеральные сонанты l ɫ

Для английского языка характерны апикальные смычные альвеолярные согласные, то есть кончик языка поднят к альвеолам. А для русского языка характерна ламинальные смычные, они обратны апикальным, то есть кончик языка опущен и расслаблен.

Гласных очень много, вот они:

Монофтонги
Признаки Передние Средние Задние
долгие краткие долгие краткие долгие краткие
Верхние ɪ ʊ
Средне-нижние ɛ ɜː ə ɔː ʌ
Нижние æ ɑː ɒ

Морфология

В современном английском языке полностью отсутствует склонение (исключение составляют некоторые местоимения). Количество форм глаголов составляет четыре или пять (в зависимости от взгляда на форму 3-го лица единственного числа с окончанием -s: её можно считать отдельной глагольной формой или вариантом настоящего времени), это компенсируется разветвлённой системой аналитических форм.

Твёрдый порядок слов, приобретающий, как и в других аналитических языках, синтаксическое значение, делает возможным, и даже порой необходимым, уничтожение формально-звуковых различий между частями речи: «she prefers to name him by his name» — «она предпочитает называть его по имени». В первом случае «[to] name» — глагол «называть», а во втором «name» — существительное со значением «имя». Такой переход (превращение одной части речи в другую без внешних изменений) называется в языковедении конверсией.

Характерные случаи конверсии:

 • Существительное становится глаголом : « water » — «вода» и «to water» — «поливать»; «wire» — «проволока» и «to wire» — «телеграфировать»; «love» — «любовь» и «to love» — «любить»;
 • Прилагательное становится глаголом: « master » — «искусный, квалифицированный, профессиональный» и «to master» — «овладеть в совершенстве»;
 • Наречие становится глаголом: « down » — «вниз» и «to down» — «спустить»;
 • Междометие становится глаголом: «shush!» — «шшш!» (призыв к тишине) и «to shush » — глагол во фразе «Simon shushed him quickly as though he had spoken too loudly in church», «шикнуть»;
 • Глагол становится существительным: «to run » — «бежать» и «the run» — «пробежка», «забег»; «to smell » — «обонять», «пахнуть» и «the smell» — «запах»;
 • Существительное становится прилагательным: « winter » — «зима» и «winter month» — зимний месяц;
 • Наречие становится прилагательным: « above » — «над» и «the above remark» — «вышеуказанное замечание».

Глагол

Каждый английский глагол имеет четыре основные словоформы:

 1. форма инфинитива , infinitive : to go = «идти, ходить, пойти»;
 2. форма прошедшего неопределённого времени, past indefinite : went = «пошёл»;
 3. форма причастия прошедшего времени, past participle — выполняет функции страдательного причастия или причастия глагола совершенного вида: gone = «ушедший»;
 4. форма причастия настоящего времени, present participle/gerund — выполняет функции действительного причастия, деепричастия или отглагольного существительного ( герундия ): going = «идущий», «шедший», «идя», «хождение».

Английские глаголы слабо изменяются по лицам, большинство из них только принимают окончание -s в третьем лице единственного числа.

Хотя большинство глаголов образуют формы прошедшего времени правильным способом — с помощью суффикса -ed ( work: worked; worked ), существует значительное количество неправильных глаголов, использующих супплетивы ( go: went; gone ).

Система спряжения глаголов по временам составляется аналитическим способом : к одной из этих четырёх форм основного глагола присоединяются соответствующие формы двух вспомогательных глаголов to be («быть») и to have («иметь»).

Исходя из его аналитичности, в английском языке насчитывают [15] в общей сложности 12 грамматических времён или видовременных форм. Три основных времени, как и в русском языке, — это настоящее ( present ), прошедшее ( past ) и будущее ( future ; иногда отдельно рассматривают также форму будущего в условном наклонении , используемую при согласовании времён в сложных предложениях , — так называемое «будущее в прошедшем», future in the past ). Каждое из этих времён может иметь четыре вида :

 1. простое, или неопределённое ( simple, indefinite ),
 2. длительное, или продолженное ( continuous, progressive ),
 3. совершённое ( perfect ),
 4. совершённое длительное ( perfect continuous/perfect progressive ).

Соединяясь, эти грамматические категории образуют такие видово-временные формы, как, например, простое настоящее ( present simple ) или будущее совершённое длительное ( future perfect progressive ).

Синтаксис

Порядок слов в предложении в основном строгий (в простых повествовательных предложениях это «подлежащее — сказуемое — дополнение»). Нарушение этого порядка, так называемая инверсия , встречается в английском языке (кроме вопросительных оборотов, которые обычны) реже, чем в родственных ему германских языках. Если, например, в немецком языке инвертированное предложение лишь меняет логическое ударение в нём, то в английском инверсия придаёт предложению более эмоциональное звучание.

 • Для повествовательного предложения (как утвердительного, так и отрицательного) характерен прямой (The Direct Order of Words) порядок слов:

  (обстоятельство времени) — подлежащее — сказуемое — прямое дополнение (без предлога) — косвенное дополнение (с предлогом) — обстоятельства — обстоятельство времени, места или образа действия.

 • Для общего вопросительного предложения (General Questions) характерен инверсный (The Inverted Order of Words) порядок слов:

глагол (обычно вспомогательный) — подлежащее — смысловой глагол — второстепенные члены предложения.

Исключение составляют вопросительные предложения к повествовательным предложениям с to be (быть) и модальными глаголами (can — мочь, уметь, may — быть возможным или дозволенным, dare — сметь). В таких случаях при вопрошении этот глагол, будучи смысловым, просто ставится перед подлежащим: Is she a student? Can he drive?
 • Для вопросительного предложения со специальным вопросом (Special Questions) характерно то, что на первом месте всегда стоит вопросительное слово (например, who, whom, what, whose, which, where, when, why, how). Причём, если вопрос обращён к подлежащему или его определению, то далее в предложении порядок слов прямой. Если же вопрос обращён к любому другому члену предложения, кроме подлежащего или его определения, то далее порядок слов в предложении обратный.

Лексика

В лексике по её происхождению выделяются древнейший индоевропейский пласт, затем общегерманская лексика, появившаяся после отделения германских племён от остальных индоевропейцев, собственно английская лексика последующих периодов и заимствования , проникавшие в язык несколькими волнами (грецизмы и латинизмы в научной и религиозной (христианство) сферах, заимствования из старофранцузского времён норманнского завоевания).

Английский язык обладает громадным лексическим богатством: полный словарь Уэбстера насчитывает около 425 000 слов. Это лексическое богатство по своей этимологии распределяется примерно следующим образом: слов германского происхождения — 30 %, слов латинско-французского происхождения — 55 %, слов древнегреческого , итальянского, испанского, португальского , голландского, немецкого и т. п. происхождения — 15 %. Иначе обстоит дело, если от слов, заключающихся в словаре, обратиться к словарю живому. Относительно устного словаря можно строить только предположения, для словаря же речи письменной такая работа в отношении некоторых писателей уже проведена.

Средняя длина слов

Одна из характернейших особенностей английского языка — короткое слово.

Результат подсчёта числа односложных слов в отрывках:

Автор Общее число слов Односложных слов в %%
Маколей 150 102 112,5 54 75 53
Диккенс 174 123 126 76 72,5 61,8
Шелли 136 102 103 68 76 66,8
Теннисон 248 162 199 113 82,4 70

Первые вертикальные ряды — результат подсчёта всех слов, вторые — результат подсчёта, при котором повторяющиеся слова считаются за одно.

Уже из этой таблицы видно, что короткое слово в английском языке преобладает, однако есть и длинные слова, например, individualisation и даже antiestablishmentarianism (самым длинным в английском языке словом считается honorificabilitudinitatibus — 27 букв [16] ). Но таких слов в языке сравнительно немного, а главное — они редко встречаются в речи. Односложные и вообще короткие слова — чаще германского происхождения, а длинные — французского и латинского . В разговорном языке, жаргоне, в стихотворной речи коротких слов больше, чем в научной прозе и публицистике.

Слова английского языка стали короче в связи с двумя процессами, один из которых, полностью охвативший язык, — это отпадение окончаний . Этот процесс превратил синтетический древнеанглийский язык в почти чисто аналитический новоанглийский. Разительным примером подобных сокращений может служить древнее готское слово « habaidedeima » , сопоставленное с имеющим то же значение английским словом « had » — «имел». Другой процесс захватывает только часть лексики английского языка — это приобретение заимствованными словами более сильного германского ударения. При этом слова сокращаются, как описано ниже.

 1. Отпадает один или больше начальных слогов: « vanguard » — из старого французского « avant-guarde » — « авангард ». Иногда изменённое слово сосуществует в языке вместе с более поздним, не изменённым заимствованием, и они приобретают различные значения: « history » — « история » и « story » — « рассказ ».
 2. Выпадает слог в середине слова: « fantasy » даёт « fancy » — « фантазия ».

Произношение

В американской индустрии развлечений стандартным считается среднезападный акцент американского английского [17] .

В американском варианте современного английского языка альвеолярные [t], [d], [s], [z] переходят в пост-альвеолярные [t͡ʃ], [d͡ʒ], [ʃ], [ʒ] перед [j] на стыках слов в разговорной речи: hit you [hɪt͡ʃjə], heard you [hərd͡ʒjə], miss you [mɪʃjə], lose you [luʒjə]. Полностью о процессе смягчения согласных в разных языках см. Палатализация .

См. также

Примечания

 1. См. также более подробные данные на март 2011 г.
 2. Oxford Learner's Dictionary, 2015 , Entry: English – Pronunciation .
 3. The Cambridge Encyclopedia of the English Language (2003)
 4. Красная книга языков ЮНЕСКО
 5. Английский Как Универсальный Международный Язык
 6. David Crystal. English as a Global Language . — Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2003. — ISBN 9780511077050 .
 7. Карточка английского языка в базе Ethnologue (англ.)
 8. Summary by language size (англ.)
 9. Countries with English as an Official Language and the Language of Instruction in Higher Education
 10. Member Countries of Commonwealth: United Kingdom (англ.) . Official Cite of the Commonwealth. Дата обращения: 25 апреля 2014.
 11. Шахбагова, Джульетта Аршавировна. Фонетические особенности произносительных вариантов английского языка. — Москва: Высшая школа, 1982. — 128 с.
 12. Брадж Б. Качру. Мировые варианты английского языка: агония и экстаз .
 13. eg Río-Rey, Carmen. Subject control and coreference in Early Modern English free adjuncts and absolutes (англ.) // English Language and Linguistics (англ.) : journal. — Cambridge University Press, 2002. — 9 October ( vol. 6 , no. 2 ). — P. 309—323 .
 14. William Bertrand Formation Langues | A BRIEF HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE
 15. Oxford Living Dictionaries. Verb tenses
 16. Матвеев С. А., Реальный самоучитель. Вся английская грамматика за 4 недели, Владимир, 2010, с. 250
 17. Би-Би-Си: «Зачем фильмам фэнтези британский акцент?»

Литература

 • Левицкий А. Э., Славова Л. Л. Сравнительная типология русского и английского языков: Учебное пособие. — Житомир: Изд-во ЖДУ, 2005. — 204 с .
 • Левицкий А. Э. , Славова Л. Л. Сравнительная типология русского и английского языков: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Мин-во образования и науки Украины, Житомирский гос. ун-т им. И. Франко. — 2-е изд., исправ. и доп. — Киев: Освіта України, 2007. — 272 с. — 300 экз. — ISBN 966-8847-44-8 (ошибоч.) .

Ссылки